Zbiórka wielogabarytów w 2019 roku w Zielonce

Zbierane odpady wielkogabarytowe takie jak: stare meble, dywany, wykładziny, stolarka budowlana i inne przedmioty o dużych rozmiarach, należy wystawić przed swoją posesję, w dniu ich zbiórki. Odpady te należy wystawić do godziny 7.00 w dniu zbiórki, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Odpady ustawione na terenie posesji jak również wystawione po terminie, nie będą odbierane. Nie będą również odbierane odpady inne niż wymienione. Ponadto prosimy o niewystawianie odpadów w terminach wcześniejszych (niż te, które podajemy poniżej), gdyż  może to powodować utrudnienia w ruchu pieszym. Przestrzeganie powyższych ustaleń pozwoli na sprawne odebranie odpadów od mieszkańców i jednocześnie zapobiegnie powstawaniu bałaganu na ulicach naszego miasta.

W celu sprawnego odbioru odpadów wielkogabarytowych miasto Zielonka podzielono na 3 rejony:

Rejon 1 – od torów kolejowych w kierunku północnym:
Dzień odbioru odpadów wielkogabarytowych – poniedziałek, 25 marca 2019 r.

Rejon 2 –  od torów kolejowych do ul. Wyszyńskiego i Poniatowskiego:
Dzień odbioru odpadów wielkogabarytowych – środa, 27 marca 2019 r.

Rejon 3 – od ul. Wyszyńskiego (włącznie) i Poniatowskiego w kierunku południowym:
Dzień odbioru odpadów wielkogabarytowych  – piątek, 29 marca 2019 r.

Odpady takie jak: gruz, popiół, papa, odpady komunalne, segregowane, elektrośmieci, poprodukcyjne oraz inne odpady budowlane w tym zawierające materiały niebezpieczne, np. azbest, nie będą odbierane.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wystawionych odpadach wielkogabarytowych.

W dalszym ciągu odpady wielkogabarytowe można oddawać w razie zapotrzebowania do PSZOK-u.

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych można uzyskać w :

Urzędzie Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
tel. (22) 761-39-27

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.