Zbyt duży hałas z obwodnicy Marek

Kolejne badania akustyczne wykazały, że obecne zabezpieczenia są niewystarczające. Jest propozycja poprawy tej sytuacji.

W 2013 r. mieszkańcy Marek protestowali przeciwko redukcji planowanych ekranów wzdłuż obwodnicy Marek. Obawiali się, że po uruchomieniu trasy normy hałasu zostaną przekroczone. Wnioskowali wówczas, by w projekcie budowy uwzględnić poprawę ochrony akustycznej. Podobne stanowisko przyjęły władze naszego miasta. Niestety, apele nie zostały wysłuchane. Po otwarciu obwodnicy mieszkańcy skarżyli się na ciągły, uciążliwy hałas ? zarówno w dzień jak i w nocy. Miasto zrobiło własne badania, które wykazały pierwsze przekroczenia norm.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) obiecała, że po oddaniu trasy przeprowadzi szerokie badania akustyczne. Słowa dotrzymała. Niedawno na stronie  ?Ekrany Akustyczne dla Obwodnicy Marek? pojawił się zapis analizy porealizacyjnej, udostępniony w trybie informacji publicznej. Przedstawiono w nim wyniki badań hałasu oraz propozycje jego ograniczenia.

Wnioski z lektury analizy porealizacyjnej są następujące:

– Poziom hałasu był całodobowo badany w 30 punktach na odcinku 2,7 km od węzła Marki do ulicy Pustelnickiej w Zielonce. Dzienna norma wynosi 65 decybeli, a nocna 56 decybeli. Okazało się, że dzienne normy są przekroczone w czterech punktach pomiaru (od 0,1 decybela do 3,3 decybela). Znacznie gorzej wypadły badania nocne. W tym wypadku normy zostały przekroczone w 22 miejscach (od 0,1 decybela do 9,6 decybela).

– Lista mareckich ulic, przy których zanotowano przekroczenia, jest obszerna. Są na niej: Wiejska, Pałacowa, Wojskiego, Kosynierów, Szpitalna, Ząbkowska, Pomorska, Warmińska, Kujawska, Skłodowskiej i Szkolna. Największe przekroczenia zanotowano przy ul. Szpitalnej (o 3,3 decybela w dzień oraz 9,6 decybela w nocy).

– Natężenie ruchu pojazdów, mające wpływ na wielkość hałasu, jest zdecydowanie większe niż zakładano przed realizacją inwestycji.

– Spośród kilku metod ograniczenia hałasu wykonawca analizy wskazuje na zastosowanie ekranów akustycznych. Miałyby one zostać podniesione lub wybudowane od zera. Dla przykładu, wzdłuż nieosłonionego osiedla Szpitalna powstałby ekran o wysokości 5 m plus dodatkowo ? ekran w tzw. pasie rozdzielenia między jezdniami trasy. Wydłużone byłyby także ekrany na wysokości ul. Skłodowskiej.

W tej beczce miodu jest jedna spora łyżka dziegciu. Mieszkańcy Marek zwracają uwagę, że w analizie porealizacyjnej około 400-metrowy odcinek w okolicy ulicy Szkolnej pozostaje bez żadnej osłony. Na hałas nadal więc będą narażone okoliczne osiedla i domy jednorodzinne. Dodatkowym zmartwieniem jest fakt, że właśnie w tym miejscu będzie włączać się do obwodnicy Marek Wschodnia Obwodnica Warszawy, co tylko spotęguje natężenie hałasu.

Marszałek województwa mazowieckiego nałożył na GDDKiA obowiązek ograniczenia hałasu na tym odcinku obwodnicy do maja 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.