ZEC Wołomin ambasadorem czystego powietrza

IMG_3025

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Okrągła rocznica jest dobrym momentem na podsumowanie dotychczas zrealizowanych projektów oraz wyznaczenie nowych kierunków rozwoju na przyszłość.

Ciepłownia został wybudowana w latach 1979-1984 na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Warszawa-Północ, a w roku 1993 na mocy uchwały została oficjalnie przekazana Gminie Wołomin. Na początku swego funkcjonowania zakład posiadał zaledwie 6,7 km sieci ciepłowniczej, ogrzewając obiekty o łącznej mocy zamówionej 18MW. Dziś ZEC Wołomin to główny producent i dystrybutor energii cieplnej dla całego miasta. Dysponuje rozbudowanym i wyspecjalizowanym parkiem maszyn i urządzeń związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła oraz oczyszczaniem powietrza wylotowego.
W ciągu ostatnich lat zakład znaczną część swoich środków przeznaczył na tzw. likwidację źródeł niskiej emisji, dokonując przy tym rozbudowy preizolowanej sieci ciepłowniczej, a także wprowadził szereg nowatorskich rozwiązań technologicznych. Wiele z tych zadań udało się zrealizować dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Poza zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu, spółka od lat duży nacisk kładzie na wdrażanie polityki antysmogowej.
Dla przypomnienia w 2007 roku na terenie zakładu wybudowano jedną z największych instalacji solarnych w centralnej Polsce. 208 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 378 m2 służy do wstępnego podgrzania wody technologicznej. Średni roczny zysk energii wynosi ok. 350 GJ. W 2016 roku uruchomiono układ fotowoltaiczny złożony z 20 paneli o łącznej mocy 5kW. System stanowi zasilanie wspomagające budynku warsztatu.
Zanieczyszczenie powietrza zaczyna stanowić w Polsce coraz poważniejszy problem. Smog rok rocznie wpływa na wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz zwiększa ryzyko nagłych przypadków wymagających hospitalizacji. Nieprzypadkowo więc jako upamiętnienie jubileuszu spółki wybrany został projekt instalacji Inteligentnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza na trzech obiektach znajdujących się na terenie Wołomina. Zdaniem prezesa Pawła Królaka działania propagujące ideę ciepła systemowego oraz społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne jest obowiązkiem zakładu jako ambasadora czystego powietrza. Nasza inicjatywa w tej materii jest od wielu lat niezmiennie prowadzona poprzez niestrudzoną walkę w zakresie wcześniej wspomnianej likwidacji źródeł niskiej emisji oraz odpowiedzialnie realizowaną strategię inwestycji środowiskowych. System składać się będzie z czujników pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 oraz PM 2.5 oraz platformy skonfigurowanej z aplikacją na system Android i iOS. Zaawansowane algorytmy w połączeniu z wynikami pomiarów umożliwią wygenerowanie szczegółowej prognozy jakości powietrza. Dane pozwolą również na tworzenie comiesięcznych raportów i map poziomu zanieczyszczenia miasta. Wybrane lokalizacje czujników to : Zespół Szkół nr 3 na ul. Kazimierz Wielkiego 1, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Piłsudskiego 5 oraz budynek Urzędu Miasta przy ulicy Ogrodowej 4.
Nieustannie staramy się informować mieszkańców o szkodliwości domowego spalania śmieci oraz ich konsekwencji dla zdrowia oraz stanu atmosfery.
Przez lata w świadomości Polaków wytworzył się nieprawdziwy mit dotyczący przedsiębiorstw ciepłowniczych. A jakie są fakty? Według badań przeprowadzonych przez Instytut Certyfikacji Budynków indywidualne piece gospodarstw domowych emitują nawet 24 razy więcej trujących pyłów i zanieczyszczeń, aniżeli duża ciepłownia.
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie zrealizował szereg przedsięwzięć, których celem było sprostanie coraz bardziej restrykcyjnym standardom środowiskowym. W kwietniu 2016 roku został oddany do eksploatacji nowy kocioł WR-10 wyposażony w układ odpylania spalin składający się z multicyklonu przelotowego jednostopniowego MCP-4×3, baterii bicyklonów BC-8×760 oraz filtrów workowych FP-112/2,5/154 z regeneracją pulsacyjną sprężonym powietrzem. Inwestycja w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększenia efektywności wytwarzania energii szczególnie
w sezonie letnim i kosztowała spółkę blisko 4,5 mln złotych. Ponadto w 2013 i 2015 roku przy wsparciu WFOŚiGW zrealizowano gruntowną modernizację obu kotłów WR-25. Prace objęły część ciśnieniową I,II,III ciągu oraz powietrza podmuchowego. Wykonano nowe orurowanie, wymurówkę oraz pokrycie blachą. Ograniczono stratę wylotową kotłów na korzyść podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej.
ZEC Wołomin, funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane, które stanowi wykładnię obowiązujących norm i przepisów. Mieszkańcy Wołomina mogą mieć pewność, że działalność spółki jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Środowiska oraz regulacjami prawa krajowego i unijnego.
Jak podkreśla prezes ZEC-u  ważnym elementem funkcjonowania spółki w aspekcie analiz technologicznych jest jakość dostarczanego paliwa. Zawirowania na rynku surowcowym wpłynęły na dużą podwyżkę cen kopalin i trudności z zakupem węgla. Po długich negocjacjach, firma podpisała pod koniec 2017 roku umowę wieloletnią z Polską Grupą Górniczą.
Jesteśmy głęboko przekonani, że działania podejmowane przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.  przez 25-lat swojego istnienia bezpośrednio przyczyniły się do podniesienia komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców miasta. Korzystając z okazji w imieniu zarządu i pracowników ZEC Wołomin pragniemy Państwa zaprosić na dzień otwarty i wspólne, rodzinne świętowanie, które odbędzie się 9 czerwca w siedzibie Spółki przy ulicy Szosa Jadowska 49. Na wszystkich naszych gości czeka wiele atrakcji i niespodzianek oraz możliwość obejrzenia od środka parku technologicznego, którym dysponujemy.  Serdecznie zapraszamy!

Ewelina Lemiech-Mirowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.