Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni w Zielonce

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym  właściciele nieruchomości na terenie miasta Zielonka proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku, w godz. pracy Urzędu (pon. 8.00- 17.00, wt. – czw. 8.00-16.00, pt. 8-15).

Wypełnione druki należy składać w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@zielonka.pl

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.