Zielonka – działka rekreacyjna przy Gliniankach na wynajem

Miasto oddaje w najem działkę rekreacyjną o powierzchni 368 m2. Wejście na jej teren możliwe jest od ulicy Spacerowej. Na posesji znajduje się domek murowany, kilkuletnie drzewa oraz dostęp do bieżącej wody. Nieopodal znajduje się także źródło prądu. Na oferty UM Zielonka czeka do piątku 19 kwietnia 2024 roku do godz. 15.00.


Ogłoszenie nr 1
w sprawie najmu nieruchomości gminnej –
działki rekreacyjnej oznaczonej numerem 3 położonej w okolicy Glinianek

Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza konkurs ofert na najem gruntu – działki rekreacyjnej, położonej w okolicy Glinianek o powierzchni 0,0368 ha zabudowanej domkiem ogrodowym. Stanowi ona część działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 2 i 3 z obrębu 0023, 5-10-04.

Wybór Najemcy wskazanej powyżej nieruchomości gminnej dokonany będzie w oparciu o Procedurę wyboru Najemcy nieruchomości gminnych – działek rekreacyjnych w okolicy Glinianek na okres do lat 3, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 25/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2022 roku. (link do procedury).

Osoby zainteresowane najmem zobowiązane są złożyć swoją ofertę na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Procedury (plik do pobrania na dole ogłoszenia). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA NAJMU NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ – działka rekreacyjna nr 3 w okolicy Glinianek – Ogłoszenie nr 1, w Kancelarii Urzędu Miasta Zielonka (oferty można również przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta).

Stawka minimalna opłaty z tytułu najmu: 2,07 zł netto za 1 m2 rocznie. Do stawki należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2024 roku do godz. 15:00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych – Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, NIP: 1251334816, um@zielonka.pl, www.zielonka.pl, www.bip.zielonka.pl, 22 761 39 00.

Inspektor ochrony danych – pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych można kierować na adres e mail: iod@zielonka.pl, lub pisemnie na adres administratora.

Cele i podstawy przetwarzania:

  1. wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu zawarcia i realizacji umowy dzierżawy oraz rozliczania opłat za dzierżawę,
  2. kontakt telefoniczny lub e-mailowy na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych – identyfikator oferenta zostanie opublikowany w protokole z oceny ofert. Pozostałe dane nie będą nigdzie przekazywane ani publikowane.

Okres przechowywania danych – wszystkie dane przechowywane będą przez 10 lat kalendarzowych lub do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku numeru telefonu i adresu e-mail).

Prawa osób, które dane dotyczą:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych – podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest nieobowiązkowe, lecz ułatwi kontakt w sprawie; podanie pozostałych danych jest niezbędne do uczestniczenia w przetargu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka, pod numerem telefonu: (22) 761 39 25.

Załączniki:

  1. Procedura wyboru najemcy na okres do lat 3 nieruchomości gminnej (stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 25/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2022 roku).
  2. Oferta najmu nieruchomości gminnej (stanowiąca załącznik nr 2 do procedury wyboru najemcy na okres do lat 3 nieruchomości gminnej)

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - 20-lecie zakładu fryzjerskiego Zofii Żukowskiej

Zielonka – 20-lecie zakładu fryzjerskiego Zofii Żukowskiej

Zofia Żuk0wska już od 20 lat prowadzi swój salon fryzjerski na terenie osiedla Wolności. Z okazji jubileuszu gratulacje Przedsiębiorczyni złożył Burmistrz Kamil Michał [...]
0 komentarzy
Zielonka - PSZOK nieczynny w poniedziałek 24 czerwca

Zielonka – PSZOK nieczynny w poniedziałek 24 czerwca

W najbliższy poniedziałek 24 czerwca, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce przy ulicy Krzywej 18 będzie nieczynny. Źródło: UM Zielonka Więcej informacji [...]
0 komentarzy
Zielonka - Wakacje czas start

Zielonka – Wakacje czas start

Po miesiącach nauki, sprawdzianów oraz sportowych i edukacyjnych wyzwań uczniowie mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Z radością i oczekiwaniem przyjęli nadejście wakacji, które [...]
0 komentarzy
Zielonka - wakacyjne zmiany w rozkładzie linii L27

Zielonka – wakacyjne zmiany w rozkładzie linii L27

Od poniedziałku 24 czerwca nastąpi zmiana w rozkładzie linii L27. Tymczasowy rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca wakacji. Linia L27  Linią L27 podróżują [...]
0 komentarzy
Zielonka - Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Zielonka – Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Zielonka, podczas III sesji, podjęła decyzję o udzieleniu Burmistrzowi Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.