Zielonka – konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Zielonka - konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Tylko do poniedziałku 20 maja UM Zielonka czeka na oferty od chętnych na najem jednej z działek na Gliniankach. Parcela jest ogrodzona i posiada na swoim terenie altanę. Oferty należy składać do Urzędu Miasta za pomocą formularza, załączonego na dole strony, najpóźniej do 20 maja 2024 roku, do godziny 17:00.

Ogłoszenie nr 4
w sprawie najmu nieruchomości gminnej –
działki rekreacyjnej oznaczonej numerem 15 położonej w okolicy Glinianek

Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza konkurs ofert na najem gruntu –ogrodzonej i zabudowanej działki rekreacyjnej, która położona jest w okolicy stawu Glinianki, tuż przy granicy Zielonki z Kobyłką. Powierzchnia działki wynosi 0,0307 ha. Stanowi ona część działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2 z obrębu 0023, 5-10-04.

Wybór Najemcy wskazanej powyżej nieruchomości gminnej dokonany będzie w oparciu o Procedurę wyboru Najemcy nieruchomości gminnych – działek rekreacyjnych w okolicy Glinianek na okres do lat 3, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 25/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2022 roku (link)

Osoby zainteresowane najmem zobowiązane są złożyć swoją ofertę na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Procedury (plik do pobrania na dole ogłoszenia). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA NAJMU NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ – działka rekreacyjna nr 15 w okolicy Glinianek – Ogłoszenie nr 4, w Kancelarii Urzędu Miasta Zielonka (oferty można również przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta).

Stawka minimalna opłaty z tytułu najmu: 2,07 zł netto za 1 m2 rocznie. Do stawki należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Termin składania ofert: 20.05.2024 roku do godz. 17.00.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych – Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, NIP: 1251334816, um@zielonka.pl, www.zielonka.pl, www.bip.zielonka.pl, 22 761 39 00.

Inspektor ochrony danych – pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych można kierować na adres e mail: iod@zielonka.pl, lub pisemnie na adres administratora.

Cele i podstawy przetwarzania:

  1. wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu zawarcia i realizacji umowy dzierżawy oraz rozliczania opłat za dzierżawę,
  2. kontakt telefoniczny lub e-mailowy na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych – identyfikator oferenta zostanie opublikowany w protokole z oceny ofert. Pozostałe dane nie będą nigdzie przekazywane ani publikowane.

Okres przechowywania danych – wszystkie dane przechowywane będą przez 10 lat kalendarzowych lub do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku numeru telefonu i adresu e-mail).

Prawa osób, które dane dotyczą:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych – podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest nieobowiązkowe, lecz ułatwi kontakt w sprawie; podanie pozostałych danych jest niezbędne do uczestniczenia w przetargu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka, pod numerem telefonu: (22) 761 39 25.

Załączniki:

  1. Procedura wyboru najemcy na okres do lat 3 nieruchomości gminnej (stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 25/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2022 roku).
  2. Oferta najmu nieruchomości gminnej (stanowiąca załącznik nr 2 do procedury wyboru najemcy na okres do lat 3 nieruchomości gminnej)

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - rozstrzygnięto konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego

Zielonka – rozstrzygnięto konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego

W poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Burmistrz Miasta Zielonka rozstrzygnął konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki. Przyznano 8 [...]
0 komentarzy
Firma ITExpert działa w Zielonce już od 20 lat

Firma ITExpert działa w Zielonce już od 20 lat

Krzysztof Tomkiel w tym roku obchodzi 20-lecie prowadzenia firmy ITExpert, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Przedsiębiorca odebrał jubileuszowe gratulacje od Burmistrza Miasta Zielonka oraz [...]
0 komentarzy
Weekendowe atrakcje w Zielonce

Weekendowe atrakcje w Zielonce

Weekend pełen kultury. W tym tygodniu będzie można dyskutować o książkach, pięknie pisać i rozwiązywać kryminalną zagadkę w teatrze. Sobota 15 czerwca, godz. [...]
0 komentarzy
Zielonka - Siatkówka Plażowa na Gliniankach – Letnie Zajęcia dla Mieszkańców

Zielonka – Siatkówka Plażowa na Gliniankach – Letnie Zajęcia dla Mieszkańców

W czwartki o godz. 18.00 odbywać się będą bezpłatne zajęcia  na boiskach plażowych przy stawach na Gliniankach.  Cotygodniowe mecze siatkówki plażowej, organizowane przez Fundacja [...]
0 komentarzy
Zielonka - „Powitanie lata 2024” z Klubem Sportów Walki Kyokushin

Zielonka – „Powitanie lata 2024” z Klubem Sportów Walki Kyokushin

Rodzinny Piknik „Powitanie Lata 2024” odbędzie się już jutro, 14 czerwca. Wydarzenie organizowane jest przez Klub Sportów Walki KYOKUSHIN. Wstęp na piknik jest [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.