Zielonka – kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Marki - ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Od początku czerwca ruszają wzmożone kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych położonych na terenie Zielonki. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta będą odwiedzać poszczególne gospodarstwa domowe, niepodłączone do sieci kanalizacyjnej i sprawdzać umowy zawarte z firmami odbierającymi ciekłe zanieczyszczenia. Aby uniknąć wizyty urzędników na terenie nieruchomości, zachęcamy do przedłożenia w Urzędzie Miejskim stosownych dokumentów.

Wzmożone kontrole podyktowane są koniecznością wypełnienia przez gminy, w tym również przez samorząd Zielonki, ustaleń zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 7 lipca 2022 r. Zgodnie z nowymi wytycznymi, urzędy mają obowiązek skontrolować każde gospodarstwo niepodłączone do sieci kanalizacyjnej – w Zielonce jest 470 takich nieruchomości. W naszym mieście podobne kontrole były już prowadzone, ale teraz mają odbywać się częściej – przynajmniej raz na dwa lata.

Konieczność sprawdzania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach w całej Polsce spowodowana jest bardzo złymi wynikami kontroli, przeprowadzonej przez Unię Europejską oraz Najwyższą Izbę Kontroli. W raporcie z 2021 roku wykazano, że ponad 80% nieczystości powstających w prywatnych nieruchomościach na terenie całej Polski, dostaje się do środowiska w sposób nieoczyszczony – ścieki trafiają na pola czy do rzek i zatruwają środowisko. Wyniki te zmusiły rząd do podjęcia działań w kierunku zmiany tej sytuacji i przekazania samorządom odpowiednich narzędzi do kontroli, czyli właśnie przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy. Samorządy mogą teraz skuteczniej walczyć z osobami, które niezgodnie z prawem pozbywają się nieczystości.

W związku z powyższym, 15 maja b.r. Burmistrz Miasta Zielonka wydał Zarządzenie nr 17/2023 mówiące o tym, że Gmina Zielonka z początkiem czerwca 2023 roku rozpoczyna wzmożone kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego będą odwiedzać poszczególne gospodarstwa domowe, niepodłączone do sieci kanalizacyjnej, gromadzące ścieki w zbiornikach bezodpływowych lub korzystające z przydomowych oczyszczalni ścieków i sprawdzać umowy oraz rachunki.

Od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku kontroli poddani zostaną właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Zielonka od torów w kierunku południowym (273 gospodarstwa), a w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2024 – właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Zielonka od torów w kierunku północnym (197 gospodarstw).

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania:

  • umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zielonka
  • udokumentowania procesu pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w postaci dowodów zapłaty (rachunki, faktury) za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Zielonka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 10 przywołanej ustawy, za uchylanie się od ww. obowiązku, czyli za utrudnianie kontroli lub wychwycenie podczas kontroli nieprawidłowości, właścicielom nieruchomości grozi kara grzywny, nawet do 5 tys. zł.

 

UWAGA!
Przedłożenie umowy w Urzędzie Miejskim zwalnia z kontroli

Zawarte umowy oraz dowody płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków można także okazać osobiście w Urzędzie Miasta Zielonka, co będzie równoznaczne z przeprowadzoną kontrolą nieruchomości w tym zakresie, bez konieczności wizyty u mieszkańca.

Umowy i dowody można złożyć w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Ochrony Środowiska (pokój nr 302), przy ul. Lipowej 5, w godzinach:

  • poniedziałek: 8:00 – 17:00
  • wtorek – czwartek: 8:00 – 16:00
  • piątek: 8:00 –15:00

Zachęcamy Państwa do wizyty w Urzędzie Miasta i przedłożenia stosownych dokumentów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta Zielonka na odbieranie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonka

L.P.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

Nr telefonu

1.

MZO Wołomin

Łukasiewicza 4
05-200 Wołomin

(22) 318 14 91

2.

„Clean World” Firma Handlowo Usługowa
Marek Woch

Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 45
05-200 Wołomin

(22) 799 07 26
(22) 787 80 08
502 023 322

3.

Grzegorz Kołodziejski
Usługi asenizacyjne

ul. Turowska 34
05-230 Kobyłka

608 217 716

4.

„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz

ul.Arkuszowa 43
07-934 Warszawa

(22) 835 40 48
(22) 865 31 51

5.

„Clipper” Sp. z o.o.

ul.Muszkieterów 31
02-273 Warszawa

(22) 868 45 93
501 624 107

6.

P.P.U.H. „Imperf” s.c.
Dariusz Szpański, Gabriel Staniec

ul. Łukasiewicza 7D
05-200 Wołomin

(22) 787 88 65

7.

KOBE s.c. Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski

Duczki, ul. Myśliwska 8, 05-200 Wołomin

506 187 547

8.

Sławomir Laskowski

Szymanówek 31 05-240 Tłuszcz

604 242 915

9.

WC Radość Krzysztof Borkowski

ul. Asnyka 10
05-220 Zielonka

735 226 904

10.

WC SERWIS Sp. z o.o.

ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze

(22) 877 46 93

11.

TOI-TOI Polska sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa

804 204 204

12.

WC Lejek Iwona Piechulska

ul. Lazurowa  6
05-831 Urzut

601 393 939

13.

HYDRO SERVICE Paweł Chmielewski

ul Topolowa 15G
05-462 Dziechciniec

735 181 818

14.

Janusz Pawłowski Usługi Transportowe- Handel

ul. Szkolna 10F/2
05-410 Józefów

(22)789 59 39

15.

PARTNER Dariusz Apelski

Al. Jana Pawła II 80/158
00-175 Warszawa

(22) 811 08 53

16.

Usługi asenizacyjne
Krzysztof Pogorzelski

ul. Komandosów 20/1/5
04-485 Warszawa

604 236 763

17.

Usługi Asenizacyjne
Mirosław Paciorek

ul. Szpitalna 4C
05-270 Marki

501 412 124

18.

Usługi Asenizacyjne
Krzysztof Koc

ul. Poniatowskiego 7b
05-220 Zielonka

(22) 771 82 41
607408944

19.

Czysta Przyjemność
Dorota Baranowska

ul. 3 Maja 14
05-091 Ząbki

880 657 773

20.

PIO-TRANS Wywóz Nieczystości Płynnych Piotr Gryz

Karolew 9C, 05-205 Klembów

728 327 757

21.

Asenic Adam Żmuda

ul. Nowa 29
05-270 Nadma

516 633 654

22.

Mtoilet Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa

800 000 800

23.

Suchy-Trans Piotr Bulira

ul. Bolesława Krzywoustego 12A
05-230 Kobyłka

502 002 066

24.

Wywóz Nieczystości Handel Obwoźny Łukasz Modzelewski

05-200 Wołomin- Nowe Grabie 120

509 278 756

25.

Sylwester Nerc TRANSNEC

ul. Bartoszycka 23 lok. 3
04-923 Warszawa

(22) 773 24 63

26.

Usługi Asenizacyjne Marek Popieluch

05-074 Halinów,
ul. Słowackiego 39

608 062 232

27

Usługi Asenizacyjne
Andrzej Rudzki

05-250 Radzymin
Al. Jana Pawła II 30

603 606 313

28

Usługi Asenizacyjne
Porycki Marek

05-200 Wołomin
ul. Matejki 43

604 960 459

29

FUH INSTAL-BUD
Szczepan Jan Mielczarczyk

Nowe Wypychy 20
07-206  Somianka

22 786 24 14

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 23 do 30 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Zielonka - Piłkarskie mistrzostwa Powiatu w Zielonce

Piłkarskie mistrzostwa Powiatu w Zielonce

Na stadionie miejskim w Zielonce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w piłce nożnej, zorganizowane przez Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego we współpracy [...]
0 komentarzy
Zielonka - Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

Zielonka – Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030 (GPR) został oficjalnie włączony do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. To oznacza możliwość ubiegania się [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Zielonka

24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie kilku [...]
0 komentarzy
Zielonka - Weekend pełen wydarzeń w Zielonce

Weekend pełen wydarzeń w Zielonce

Masz ochotę potańczyć? Potrzebujesz krzesła do swojego ogrodu? A może drzemie w tobie dusza prawdziwego artysty? Swoje zainteresowania możesz rozwjać już w ten [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.