Zielonka – LVI Sesja Rady Miasta

LXI Sesja Rady Miasta Zielonka

LVI Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym:
  a) Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi” za rok poprzedni;
  b) Monitorowanie strategicznych dokumentów Gminy Zielonka: Program Rewitalizacji;
  c) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności gminnych i udzielonych ulg w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok. (Druk Nr 572).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce (Druk Nr 571).
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2023 (Druk Nr 573).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2023-2039 (Druk Nr 574).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony (Druk Nr 575).
 10. Zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Andrzej Marek Grodzki

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta.
Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Plac zabaw w osiedlu Żabia już gotowy!

Zielonka – Plac zabaw w osiedlu Żabia już gotowy!

Najmłodsi mieszkańcy Zielonki zyskali nowe miejsce zabaw i rekreacji. W osiedlu Żabia powstał atrakcyjny, nowoczesny plac zabaw z kolorowymi urządzeniami i bezpieczną nawierzchnią. [...]
0 komentarzy
Zielonka - zielona sobota w PSZOK przesunięta na 8 czerwca

Zielonka – zielona sobota w PSZOK przesunięta na 8 czerwca

Najbliższa akcja „Zielona sobota w PSZOK” nie odbędzie się 1 czerwca, lecz została przesunięta na 8 czerwca do PSZOK przy ul. Krzywej 18 [...]
0 komentarzy
Zielonka - 31 maja - zmiany w kursowaniu linii L27

Zielonka – 31 maja – zmiany w kursowaniu linii L27

W najbliższy piątek autobusy linii L27 będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy. 31 maja autobusy linii L27 będą kursować tak, jak w miało [...]
0 komentarzy
Zielonka - Od 1 lipca obsługa PSZOK tylko z kartą

Zielonka – Od 1 lipca obsługa PSZOK tylko z kartą

Jeszcze tylko do końca czerwca można oddawać odpady na przejściowych zasadach – przy użyciu karty PSZOK lub po spisaniu protokołu. Od 1 lipca [...]
0 komentarzy
Złoci lekkoatleci z Zielonki

Złoci lekkoatleci z Zielonki

W minioną sobotę odbyły się Lekkoatletyczne Mistrzostwa Mazowsza dzieci do lat 12, na których aż 3 złote medale zdobyli zawodnicy i zawodniczka z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.