Zielonka – Spotkanie ws. powołania komitetu rewitalizacji

Zielonka - Spotkanie ws. powołania komitetu rewitalizacji

UM Zielonka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka. Dziś o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które serdecznie zapraszamy.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 marca 2024 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 19 kwietnia 2024 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka. Powołanie Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka wynika z uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030 (uchwała Nr LXVI/635/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2024 r.). Komitet Rewitalizacji Miasta Zielonka będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Zielonka w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Zielonka.

Formy prowadzenia konsultacji

Wyrażenie opinii i wniesienie uwag do projektu Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka będzie możliwe w okresie trwania konsultacji (do dnia 19 kwietnia 2024 r.) w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Burmistrza Miasta Zielonka nt. projektu Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.zielonka.pl oraz BIP Zielonka) i złożenia go w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka lub przesłania go na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu) lub na adres um@zielonka.pl za pomocą poczty elektronicznej.

Zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Przez cały okres trwania konsultacji w godzinach pracy urzędu prowadzone będą także dyżury konsultacyjne, podczas których zbierane będą uwagi ustne.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport, który będzie opublikowany na stronie internetowej www.zielonka.pl.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Zielonka – konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Tylko do poniedziałku 20 maja UM Zielonka czeka na oferty od chętnych na najem jednej z działek na Gliniankach. Parcela jest ogrodzona i [...]
0 komentarzy
Startuje aktywny weekend w Zielonce

Startuje aktywny weekend w Zielonce

Ten weekend upłynie w Zielonce przede wszystkim pod znakiem aktywności na świeżym powietrzu. W sobotę zapraszamy na spacer przez mokradła i poligon, a [...]
0 komentarzy
Zielonka - bezpłatny serwis rowerowy przed rajdem

Zielonka – bezpłatny serwis rowerowy przed rajdem

Sprawny rower to podstawa bezpiecznego rajdu. W najbliższą sobotę 18 maja przy wejściu do Ośrodka Kultury i Sportu czekać będą fachowcy na dwóch [...]
0 komentarzy
Zielonka - szybko postępują prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali

Zielonka – szybko postępują prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali

Trwają intensywne prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali i coraz wyraźniej widać ich efekt. Usunięto starą nawierzchnię obu ulic, a wczoraj rozpoczęto prace [...]
0 komentarzy
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Zielonka

Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Zielonka

II Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5. Porządek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.