Zielonka – trwa nabór wniosków na stypendia i nagrody sportowe

Zielonka - trwa nabór wniosków na stypendia i nagrody sportowe

Zielonka szczyci się wieloma zdolnymi sportowcami, którzy osiągają wspaniałe sukcesy na arenie krajowej, a nawet międzynarodowej. Zdarza się, że są powoływani do kadry narodowej. Każde osiągnięcie bardzo  cieszy i jest powodem do dumy, dlatego miasto docenia  sportowców, przyznając im nagrody oraz stypendia sportowe. Do 20 grudnia trwa nabór wniosków.

STYPENDIUM SPORTOWE
Stypendium lub nagrodę sportową może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem Zielonki
oraz w ciągu 12 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:

  • brał udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
  • brał udział w mistrzostwach świata
  • zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski, organizowanych przez polskie związki sportowe

Kwota stypendium wynosi od 800 do 1500 zł na dany rok, w zależności od liczby rozpatrzonych pozytywnie w danym roku wniosków i środków w budżecie Miasta, przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

NAGRODA SPORTOWA

Nagrodę sportową może otrzymać zawodnik, który uzyskał wysokie wyniki sportowe, ale nie spełnia kryteriów kwalifikujących do otrzymania stypendium sportowego. Nagroda sportowa nie może być wyższa niż 50% kwoty stypendium sportowego przyznanego na dany rok.

Aby otrzymać stypendium lub nagrodę sportową na rok 2024, należy w terminie od 1 do 20 grudnia br. złożyć do Burmistrza Miasta Zielonka wniosek. We wniosku należy uwzględnić wyniki sportowe osiągnięte w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wniosek może złożyć pełnoletni zawodnik lub opiekun ustawowy niepełnoletniego zawodnika.

Wnioski opiniuje komisja stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta Zielonka w drodze zarządzenia. Ostateczną decyzję w sprawie kwot stypendiów i nagród podejmuje Burmistrz Miasta Zielonka w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, w którym złożono wnioski.

Wnioskodawca poinformowany jest o przyznaniu stypendium telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odmowa przyznania stypendium wymaga formy pisemnej. Wykaz przyznanych stypendiów i nagród publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Zielonka.

Po przyznaniu stypendium z zawodnikiem lub jego pełnoletnim przedstawicielem zawierana jest umowa stypendialna, która określa wysokość stypendium, terminy jego wypłaty oraz warunki pozbawienia stypendium. Przyznanie nagrody sportowej nie wymaga zawarcia umowy.

Stypendium sportowe wypłacane jest w dwóch transzach:

  • pierwsza transza w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek
  • druga transza w terminie do 30 września roku następującego po roku, w którym złożono wniosek

Nagroda sportowa wypłacona zostanie na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Społecznych i Rodziny, Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, Pokój nr 101, numer telefonu: (22) 761 39 51

Aktualny wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody dostępny jest w załączniku na dole strony. Uwaga: do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z właściwego polskiego związku sportowego o osiągnięciu wyniku sportowego, uprawniającego do otrzymania stypendium lub nagrody.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Zielonka – Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Zielonka, podczas III sesji, podjęła decyzję o udzieleniu Burmistrzowi Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 [...]
0 komentarzy
Zielonka - wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Zielonka – wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Już za kilka dni wakacje. Dla uczniów oznacza to upragniony wypoczynek, a dla nas początek intensywnych prac remontowo-modernizacyjnych w szkołach i przedszkolach. Zmiany [...]
0 komentarzy
Zielonka - wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Zielonka – wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Wykonawcą inwestycji jest firma Jakość Bis z Ząbek, która dzisiaj została oficjalnie wprowadzona na teren budowy przez Burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego oraz Zastępcę [...]
0 komentarzy
Zielonka - dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Zielonka – dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień w Zielonce poszerza swoją ofertę wsparcia. Już od czwartku, dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa dziecięcego. [...]
0 komentarzy
Zielonka - 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Zielonka – 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Do grona zasłużonych i długoletnich przedsiębiorców z Zielonki dołączył Pan Andrzej Szleszyński, który swoją firmę prowadzi już od 30 lat. Z tej okazji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.