Zielonka walczy ze smogiem

Dzień Czystego Powietrza - Konkurs

W grudniu ubiegłego roku, przeprowadzono pilotażową akcję kontroli jakości powietrza z użyciem specjalistycznych dronów, wyposażonych w aparaturę do badania składu chemicznego dymów unoszących się z kominów budynków.

Skontrolowanych zostało w sumie 720 domów. W trzech z nich, w unoszących się z kominów dymach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm związków chemicznych. W takim przypadku podejmowane są kolejne działania. Pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzają kontrolę paleniska w nieruchomości, z której komina wydobywał się szkodliwy dym. Jeśli w wyniku analizy przeprowadzanej na miejscu, stwierdzona jest nieprawidłowość, właściciel nieruchomości w pierwszej kolejności zostaje wezwany do jej usunięcia, a jeżeli to nie nastąpi, sprawa zostanie skierowana na policję.

Urząd Miasta Zielonka planuje kolejne kontrole jakości powietrza, które zostaną przeprowadzone jeszcze w tym sezonie grzewczym na wytypowanych przez Urząd, w największym stopniu zadymionych obszarach. Przeloty dronem realizowane będą w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dodatkowo planujemy zakup wilgotnościomierza do badania wilgotności palonego drewna. Urzędnikom posłuży do sprawniejszego wykonywania czynności kontrolnych palenisk domowych, a przede wszystkim ułatwi postępowanie dowodowe w sprawie podejrzenia o zanieczyszczanie powietrza ponadnormatywnymi związkami chemicznymi.

W środę, 15 stycznia, ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany starego, węglowego pieca, na nowe, bardziej ekologiczne źródło ciepła. Szczegóły dostępne są w artykule: https://www.zielonka.pl/aktualnosc-3604-miasto_zielonka_dofinansuje_wymiane.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.