Zielonka – wnioski o dodatek osłonowy tylko do 30 kwietnia

Zielonka - wnioski o dodatek osłonowy tylko do 30 kwietnia

Jeszcze do 30 kwietnia przyjmowane będą wnioski o dodatek osłonowy, czyli świadczenie, którego celem jest łagodzenie skutków rosnących cen energii i gazu dla gospodarstw domowych o niższym dochodzie.

W 2024 roku do dziś złożonych zostało 198 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 169 a łączna kwota wsparcia wyniosła 50 529,09 złotych.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie. Nie może ona przekroczyć 2100 złotych dla gospodarstw jednoosobowych i 1500 złotych na osobę w gospodarstwach co najmniej dwuosobowych. Dotyczy to kwot netto, czyli tzw. „na rękę”. Pod uwagę będą brane dochody za 2022 rok. Dokładną informację o tym, jakie kwoty należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu dochodu, znajdą Państwo na stronie BIP.

 
Wysokość dodatku osłonowego
WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
DOCHÓD KWOTA PODSTAWOWA KWOTA PODWYŻSZONA
jednoosobowe 2 100 zł miesięcznie 400 zł 500 zł
2-3 osobowe 1 500 zł na osobę miesięcznie 600 zł 750 zł
4-5 osobowe 1 500 zł na osobę miesięcznie 850 zł 1 062,50 zł
6 i więcej osobowe 1 500 zł na osobę miesięcznie 1 150 zł 1 437,50 zł

 

UWAGA! Wyższa kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania – przysługuje ona w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe (np. piec węglowy), kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, Źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB).

Złotówka za złotówkę

Dodatek w mniejszej kwocie mogą otrzymać też gospodarstwa, których dochód przekracza progi określone w ustawie. W takim przypadku obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

W załączeniu znajdą Państwo formularze wniosków. Więcej informacji o dodatku uzyskają Państwo w Wydziale Spraw Społecznych i Rodziny, pod numerem telefonu: 22 761 39 51 (pokój 101).

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Zielonka – konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Tylko do poniedziałku 20 maja UM Zielonka czeka na oferty od chętnych na najem jednej z działek na Gliniankach. Parcela jest ogrodzona i [...]
0 komentarzy
Startuje aktywny weekend w Zielonce

Startuje aktywny weekend w Zielonce

Ten weekend upłynie w Zielonce przede wszystkim pod znakiem aktywności na świeżym powietrzu. W sobotę zapraszamy na spacer przez mokradła i poligon, a [...]
0 komentarzy
Zielonka - bezpłatny serwis rowerowy przed rajdem

Zielonka – bezpłatny serwis rowerowy przed rajdem

Sprawny rower to podstawa bezpiecznego rajdu. W najbliższą sobotę 18 maja przy wejściu do Ośrodka Kultury i Sportu czekać będą fachowcy na dwóch [...]
0 komentarzy
Zielonka - szybko postępują prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali

Zielonka – szybko postępują prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali

Trwają intensywne prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali i coraz wyraźniej widać ich efekt. Usunięto starą nawierzchnię obu ulic, a wczoraj rozpoczęto prace [...]
0 komentarzy
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Zielonka

Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Zielonka

II Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5. Porządek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.