Zielonka – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zielonka - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem. Z pełną treścią ogłoszeń można zapoznać się pobierając załącznik u dołu strony, bądź na stronie BIP Zielonka. Ogłoszenia znajdują się również na urzędowej tablicy ogłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzedu Miasta Zielonka, pod numerem telefonu: (22) 761-39-25.

l.p. Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów i budynków
 Pow. w m2 Okres najmu Przeznaczenie zgodnie
z mpzp
Opis nieruchomości
1. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2 Do 3 lat 26 KD-L – przeznaczenie: tereny dróg klasy lokalnej – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka (Uchwała XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z 22.02.2020 r, zmieniona Uchwałą

Nr XLIX/522/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r, zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/310/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r oraz w zakresie §18 rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. LEX-I.4131.142.2017.J)

Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy Wyszyńskiego, z przeznaczeniem jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych
2.

WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04

13 m2
3.

WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04

13 m2
4. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
5. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
6. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
7. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
8. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
9. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
10. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
11. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
12. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
13.  WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
14.  WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
15. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
16. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
17. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
18. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
19. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
20. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
21. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
22. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
23. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
24. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
25. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2
26. WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/8, obr. 5-20-04 13 m2

Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 7,44 zł za 1 m kw. miesięcznie netto. Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.


 

Miejsce usługowo-handlowe

l.p. Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów i budynków
 Pow. w m2 Okres najmu Przeznaczenie zgodnie z mpzp Opis nieruchomości Wysokość i termin wnoszenia opłat
1. WA1W/00070959/0

część dz. Nr 9/259, obręb 5-50-01

27 m2 Do 3 lat. 3-MW przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Zielonka – w rejonie ul. Wyszyńskiego – obszar IV (Uchwała Nr XXXVI/335/17 z dnia 29.06.2017 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-I.4131.225.2017.JF)

Nieruchomość położona w Zielonce, ul. Wyszyńskiego, z przeznaczeniem na miejsce handlowe Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 19,08 zł za 1 m kw. miesięcznie netto dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się w Zielonce oraz 23,49 zł za 1 m kw. miesięcznie netto dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się poza Zielonką.

Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.

2.  WA1W/00025401/4, część dz. nr 58/7, obr. 5-20-04 25 m2  84U przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka (Uchwała XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z 22.02.2020 r, zmieniona UchwałąNr XLIX/522/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r, zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/310/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r oraz w zakresie §18 rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. LEX-I.4131.142.2017.JF)
3.  WA1W/00000854/3 część dz. nr 33, obr. 5-00-01 60 m2  19U przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka (Uchwała XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22.02.2020 r, zmieniona UchwałąNr XLIX/522/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r, zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/310/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r oraz w zakresie §18 rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. LEX-I.4131.142.2017.JF)
 4.  WA1W/00029921/3, część dz. nr 1, obr. 5-10-04  6 m2  US1- przeznaczenie: usługi sportu i rekreacji wodnej – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka (Uchwała Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniona Uchwałą Nr XIX/154/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2008 r.) Nieruchomość położona w Zielonce, na terenie glinianek, z przeznaczeniem jako miejsce usługowe  Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 44,74 zł za 1 m kw. miesięcznie netto, na okres co najmniej dwóch miesięcy.Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.

 


 

Targowisko

l.p. Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów i budynków
 Pow. w m2 Okres najmu Przeznaczenie zgodnie
z mpzp
Opis nieruchomości
1.  WA1W/00038437/9,część dz. nr 7/6,obręb 5-00-02  23 m² zabudowane +1 m2 niezabudowane  Do 3 lat. 35U-H – Przeznaczenie: teren zabudowy usług handlu – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka (Uchwała XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z 22.02.2020 r, zmieniona Uchwałą

Nr XLIX/522/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r, zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/310/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r oraz w zakresie §18 rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. LEX-I.4131.142.2017.JF)

Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na miejsca handlowe.
2.   WA1W/00038437/9, część dz. nr 7/6obręb 5-00-02 24 m2 zabudowane
+1 m2 niezabudowane
3.   WA1W/00038437/9, część dz. nr 7/6,obręb 5-00-02 26 m2 zabudowane +1 m2 niezabudowane
4.   WA1W/00038437/9,część dz. nr 7/6,obręb 5-00-02  12 m2 niezabudwane

Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 19,08 zł. za 1 m kw. miesięcznie netto za teren zabudowany dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się w Zielonce oraz 23,49 zł za 1 m kw. miesięcznie netto dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się poza Zielonką. 11,67 zł. 1 m kw. miesięcznie netto za teren niezabudowany dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się w Zielonce oraz 11,67 zł za 1 m kw. miesięcznie netto dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się poza Zielonką. 

Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.

 


 

Miejsca parkingowe, ul. Powstańców

l.p. Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów i budynków
 Pow. w m2 Okres najmu Przeznaczenie zgodnie
z mpzp
Opis nieruchomości
1. WA1W/00074829/8,część dz. nr 144,

obr. 4-90-02

18 m2 Do 3 lat 9 – MW Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – w rejonie Alei Piłsudskiego i ul. Mareckiej – obszar II (Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Woj. Maz. znak LEX-I.4131.304.2017.JF z dnia 7 listopada 2017 r.)

Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy Powstańców z przeznaczeniem jako miejsca parkingowe

2.  WA1W/00074829/8,część dz. nr 144,obr. 4-90-02
3.  WA1W/00074829/8,część dz. nr 144,obr. 4-90-02

Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 7,44 zł za 1 m kw. miesięcznie netto. Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.


 

Garaże, ul. Powstańców – Górna

l.p. Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów i budynków
 Pow. w m2 Okres najmu Przeznaczenie zgodnie z mpzp Opis nieruchomości
1.

WA1W/00130753/5,część dz. nr 92 obr. 4-90-01

18 m2 Do 3 lat 1 – U Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – w rejonie Alei Piłsudskiego i ul. Mareckiej – obszar II (Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Woj. Maz. znak LEX-I.4131.304.2017.JF z dnia 7 listopada 2017 r.)

Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy Powstańców, z przeznaczeniem jako miejsca parkingowe

2.

WA1W/00130753/5,część dz. nr 92 obr. 4-90-01

3. WA1W/00130753/5,część dz. nr 94 obr. 4-90-01 38 – MN przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – w rejonie Alei Piłsudskiego i ul. Mareckiej – obszar II (Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Woj. Maz. znak LEX-I.4131.304.2017.JF z dnia 7 listopada 2017 r.)
4. WA1W/00130753/5,część dz. nr 98 obr. 4-90-01

Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 7,44 zł za 1 m kw. miesięcznie netto. Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.


 

Garaże, ul. Długa

l.p. Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów i budynków
 Pow. w m2 Okres najmu Przeznaczenie zgodnie
z mpzp
Opis nieruchomości
1. WA1W/00029036/2,część dz. nr 1/16

obr. 4-80-08

21 m2 Do 3 lat 1 -MW – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – w rejonie Alei Piłsudskiego i ul. Mareckiej – obszar II (Uchwałą Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Woj. Maz. znak LEX-I.4131.304.2017.JF z dnia 7 listopada 2017 r.)

 

Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy Długiej z przeznaczeniem jako miejsca garażowe dla samochodów osobowych.
2. WA1W/00029036/2,część dz. nr 1/19

obr. 4-80-08

25 m2
3. WA1W/00029036/2,część dz. nr 1/8

obr. 4-80-08

21 m2
4. WA1W/00029036/2,część dz. nr 1/17

obr. 4-80-08

22 m2
5. WA1W/00029036/2,część dz. nr 35/2

obr. 4-80-08

21 m2
6. WA1W/00029036/2,część dz. nr 1/20, 35/2

obr. 4-80-08

28 m2
7. WA1W/00029036/2,część dz. nr 1/26, 35/2

obr. 4-80-08

22 m2
8. WA1W/00029036/2,część dz. nr 1/25

obr. 4-80-08

22 m2

Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 7,44 zł za 1 m kw. miesięcznie netto. Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.


 

Rekreacja

l.p. Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów i budynków
 Pow. w m2 Okres najmu Przeznaczenie zgodnie
z mpzp
Opis nieruchomości
1. WA1W/00013692/3,część dz. ew. nr 118

obr. 5-60-02

część dz. ew. nr 13, obr. 5-50-01

79 m2 Do 3 lat 39-MN przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie od ul. Leśnej do ul. Wojska Polskiego – obszar VI (Uchwała Nr XXXVI/337/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Woj. Maz. znak LEX-I.4131.226.2017.JF z dnia 8 sierpnia 2017 r.) Nieruchomość w Zielonce przy ul. Tenisowej
2. część dz. ew. nr 83,obr. 4-90-02 30 m2  MN2, 90KDPJ przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ciąg pieszo- jezdny – Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka Uchwała Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniona Uchwałą Nr XIX/154/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2008 r. ) Nieruchomość w Zielonce przy ul. Baśniowej
3. część dz. ew. Nr 58/4,obr. 5-20-03 60 m2  46-MN przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Wyszyńskiego – obszar IV (Uchwała Nr XXXVI/335/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Woj. Maz. znak LEX-I.4131.225.2017.JF z dnia 8 sierpnia 2017 r.) Nieruchomość w Zielonce przy ul. Czwartaków

Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 2,07 zł za 1 m kw. miesięcznie netto. Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 21.03.2024 r. do dnia 12.04.2024.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Plac zabaw w osiedlu Żabia już gotowy!

Zielonka – Plac zabaw w osiedlu Żabia już gotowy!

Najmłodsi mieszkańcy Zielonki zyskali nowe miejsce zabaw i rekreacji. W osiedlu Żabia powstał atrakcyjny, nowoczesny plac zabaw z kolorowymi urządzeniami i bezpieczną nawierzchnią. [...]
0 komentarzy
Zielonka - zielona sobota w PSZOK przesunięta na 8 czerwca

Zielonka – zielona sobota w PSZOK przesunięta na 8 czerwca

Najbliższa akcja „Zielona sobota w PSZOK” nie odbędzie się 1 czerwca, lecz została przesunięta na 8 czerwca do PSZOK przy ul. Krzywej 18 [...]
0 komentarzy
Zielonka - 31 maja - zmiany w kursowaniu linii L27

Zielonka – 31 maja – zmiany w kursowaniu linii L27

W najbliższy piątek autobusy linii L27 będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy. 31 maja autobusy linii L27 będą kursować tak, jak w miało [...]
0 komentarzy
Zielonka - Od 1 lipca obsługa PSZOK tylko z kartą

Zielonka – Od 1 lipca obsługa PSZOK tylko z kartą

Jeszcze tylko do końca czerwca można oddawać odpady na przejściowych zasadach – przy użyciu karty PSZOK lub po spisaniu protokołu. Od 1 lipca [...]
0 komentarzy
Złoci lekkoatleci z Zielonki

Złoci lekkoatleci z Zielonki

W minioną sobotę odbyły się Lekkoatletyczne Mistrzostwa Mazowsza dzieci do lat 12, na których aż 3 złote medale zdobyli zawodnicy i zawodniczka z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.