Zielonka – wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zielonka - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia:

Lp. Oznaczenie nieruchomości gruntowej wg KW i EGiB Powierzchnia przeznaczona do zbycia Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
1. Księga wieczysta WA1W/00146490/8
Działka ewid. nr 54 z obrębu 5-20-05
0,1325 ha Przedmiot planowanego zbycia stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 174 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 21 m2, położona przy ul. 11 Listopada 45 w Zielonce 4-MN – przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Uchwała Rady Miasta Zielonka XXXVI/337/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak informacji
Cena nieruchomości: 1 300 000, 00 zł netto

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w trybie art 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powyższej ustawy, upływa w dniu 04 października 2022 r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 22.08.2022 r. do 12.09.2022 r.

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - podsumowanie Projektu Harmonia w Trójce

Zielonka – podsumowanie Projektu Harmonia w Trójce

W Szkole Podstawowej nr 3 dobiegła końca realizacja projektu „Harmonia w szkole”. Program napisany przez zielonkowskich nauczycieli otrzymał dofinansowanie z funduszu Erasmus+ ze [...]
0 komentarzy

Osobówka wycięła betonowy słup. Kierowca uciekł.

W poniedziałek 27 marca około godziny osiemnastej przy ulicy Legionów w Zielonce kierowca rozpędzonego Renaulta stracił nagle panowanie nad pojazdem i uderzył w [...]
0 komentarzy
Zielonka - ulica Wiejska w budowie

Zielonka – ulica Wiejska w budowie

Modernizacja ulicy Wiejskiej postępuje w szybkim tempie. Wykonano już większość sieci elektrycznej oraz ułożono krawężniki po obu stronach jezdni, od alei Piłsudskiego do [...]
0 komentarzy
Zielonka - rowerowa Jedynka

Zielonka – rowerowa Jedynka

W sobotę, 25 marca, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, wspólnie nauczycielami oraz rodzicami, wzięli udział w rajdzie rowerowym. Rano wszyscy zebrali się pod [...]
0 komentarzy

Zielonka – trwa pozimowe sprzątanie ulic i chodników

Zakład Gospodarki Komunalnej, poza ręcznymi pracami porządkowymi w przestrzeni miejskiej, oczyszcza ulice przy pomocy specjalistycznego sprzętu – zamiatarek. Zamiatarki przystosowane są do pracy na [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.