Zielonka – wyniki konsultacji lokalizacji wiat na osiedlu Długa

Zielonka - wyniki konsultacji lokalizacji wiat na osiedlu Długa

Mieszkańcy wybrali jeden z pięciu wariantów.  Wraz z modernizacją ulicy Długiej, zaplanowano uporządkowanie przestrzeni osiedla Długa, m.in.  wybudowanie nowoczesnych wiat śmietnikowych w osiedlu Długa, ale też wykonanie nasadzeń zieleni.

Adresatami planowanych przez Miasto zmian w zagospodarowaniu przestrzeni osiedla są jego mieszkańcy, dlatego przeprowadziliśmy konsultacje, by jak najtrafniej te zmiany odpowiadały na potrzeby społeczności.  Zależało nam, by nowe, estetyczne wiaty zostały zamontowane w dogodnych dla wszystkich mieszkańców miejscach.

W tym celu przedstawiliśmy mieszkańcom 5 różnych wariantów lokalizacji wiat, zawierających wizualizacje proponowanych rozwiązań oraz opisy ich mocnych i słabych stron. Trzy opcje były autorstwa Miasta, kolejna powstała po spotkaniu z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych osiedla Długa, ostatnia przedstawiała propozycję przedstawicieli Wspólnoty bloku nr 9.

Konsultacje, które przeprowadzilismy w dniach 11 sierpnia – 4 września, polegały na głosowaniu mieszkańców za jednym z pięciu wariantów – przy czym jedno mieszkanie posiadało jeden głos. Zależało nam, by udział w nich był jak najliczniejszy. W proces konsultacyjny zaangażował się Radny tego okręgu Eryk Radziszewski, który odwiedził każdy lokal na osiedlu Długa, a w przypadku niezastania mieszkańców, podejmował drugą próbę pozyskania opinii. – informuje UM Zielonka

Szczegółowe wyniki konsultacji zaprezentowane są w załączonym raporcie obejmującym tabelę obrazującą liczbę głosów oddanych na poszczególne warianty.

Największe poparcie, bo aż 57% spośród wszystkich oddanych głosów uzyskał wariant nr 4, który został ostatecznie wybrany do realizacji.

Z wynikami konsultacji zapoznali się już przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych osiedla.W poniedziałek, 25 września, podczas spotkania podsumowującego proces konsultacyjny, Burmistrz Kamil Michał Iwandowski przedstawił im wyniki głosowania i decyzję o wyborze wariantu z największym społecznym poparciem.

Prace zmierzające do wdrożenia zmian związanych z lokalizacją nowych wiat już trwają,  15 września br. ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi 2 października 2023 r. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów formalnych przez wybranego oferenta zostanie podpisana umowa w terminie do 20 dni od dnia rozstrzygnięcia, czyli najpóźniej 24 października.

Zgodnie z warunkami przetargowymi, wykonawca będzie miał 80 dni na zrealizowanie zadania, czyli wykonanie i montaż nowych wiat. Prace rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Dołożymy wszelkich starań, by w maksymalnym stopniu ograniczyć mieszkańcom uciążliwości związane z tym przedsięwzięciem. Zapewniamy już dziś, że prowadzone prace nie będą skutkowały brakiem odbioru śmieci z osiedla Długa. Ich zbiórka będzie prowadzona w sposób efektywny oraz umożliwiająca mieszkańcom  nieprzerwane składanie odpadów w wyznaczonych do tego miejscach. – podkreśla UM Zielonka

Mieszkańcy osiedla Długa zostaną zaznajomieni ze szczegółowymi informacjami na temat realizacji prac związanych z wiatami. Niezwłocznie po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy, Radny Eryk Radziszewski dostarczy do skrzynek pocztowych ulotki informacyjne.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Zielonka – Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Zielonka, podczas III sesji, podjęła decyzję o udzieleniu Burmistrzowi Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 [...]
0 komentarzy
Zielonka - wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Zielonka – wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Już za kilka dni wakacje. Dla uczniów oznacza to upragniony wypoczynek, a dla nas początek intensywnych prac remontowo-modernizacyjnych w szkołach i przedszkolach. Zmiany [...]
0 komentarzy
Zielonka - wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Zielonka – wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Wykonawcą inwestycji jest firma Jakość Bis z Ząbek, która dzisiaj została oficjalnie wprowadzona na teren budowy przez Burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego oraz Zastępcę [...]
0 komentarzy
Zielonka - dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Zielonka – dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień w Zielonce poszerza swoją ofertę wsparcia. Już od czwartku, dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa dziecięcego. [...]
0 komentarzy
Zielonka - 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Zielonka – 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Do grona zasłużonych i długoletnich przedsiębiorców z Zielonki dołączył Pan Andrzej Szleszyński, który swoją firmę prowadzi już od 30 lat. Z tej okazji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.