Zielonka – zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

Zielonka - zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

UM Zielonka przystąpił do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka. Studium to dokument planistyczny, który wyznacza politykę zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta. Zapisy wyznaczają funkcje terenów i określają ogólne zasady zagospodarowania. Te z kolei uszczegóławiane są w miejscowych planach.

Dokument składa się z dwóch części i obejmuje:

  • uwarunkowania i obecne zagospodarowanie,
  • kierunki rozwoju przestrzennego miasta.

Udział mieszkańców w procedurze

Procedura zmiany studium jest określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwzględnia ona niezwykle ważny element, jakim jest udział społeczeństwa w procesie opracowywania tego dokumentu planistycznego. Ustawa przewiduje kilka etapów i form udziału społeczeństwa w procesie zmiany studium. Pierwszym etapem jest składanie wniosków w zakresie zmiany obowiązującego dokumentu. Na tym właśnie etapie jesteśmy teraz.

Dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z proponowanymi zmianami (projekt dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej do poniedziałku 11 lipca br.). Jeśli dostrzegą Państwo konieczność wprowadzenia zmiany, prosimy o złożenie pisemnego wniosku. Można to uczynić w terminie do 1 sierpnia tego roku:

  • pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
  • za pomocą wiadomości e-mail, na adres um@zielonka.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmianami. Odbędzie się ona 8 lipca br. (piątek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka – zachęca ratusz

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka: Grające sąsiedztwo na Skwerze Matki Teresy

Zielonkowskie tournée Grającego Sąsiedztwa tym razem zawita do centrum miasta. Już jutro na Skwerze Matki Teresy cygański, muzyczny pokaz. Zespół Dromenca to nie [...]
0 komentarzy
Lato w mieście Zielonka

Lato w mieście Zielonka

Dofinansowany przez Miasto Zielonka wypoczynek dla dzieci z zielonkowskich szkół również i w tym roku cieszy się dużą popularnością. Odbyły się  już 4 [...]
0 komentarzy

Zielonka – ostateczne koncepcje budowy ulic Ossowskiej i Korczaka

Każdy wniosek zgłoszony przez mieszkańców został poddany szczegółowej analizie. Rozpatrując je z projektantem brano pod uwagę przede wszystkim możliwości prawno-techniczne danego rozwiązania oraz [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka poszukuje pracowników

Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka poszukuje kandydatów do pracy na dwóch stanowiskach. Obie rekrutacje trwają do 19 sierpnia tego roku, do godziny [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Zielonka – Grające sąsiedztwo w czwartek zagra przy Ossowskiej

Już jutro czas na kolejny przystanek  Grającego Sąsiedztwa. Tym razem zagra  Brass Band. Na koncert o godzinie 20:00 zapraszają burmistrz Miasta Zielonka Kamil [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.