Zima z uśmiechem 2020

Powiat Wołomiński organizuje „Zima z uśmiechem 2020 – powiatowe zajęcia profilaktyczne i kulturalno-sportowe dla uczniów szkół specjalnych.

Program będzie realizowany w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00, w terminach:
I termin 10 luty do 14 luty 2020 r.
II termin 17 luty do 21 luty 2020 r.
W programie: gry i zabawy integracyjne, warsztaty terapeutyczne np. radzenia sobie z emocjami, profilaktyka zdrowotna, projekcje filmów, zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowe, sportowe, wycieczki m.in. na Stadion Narodowy, do Zamku Królewskiego i na Stare Miasto w Warszawie.
Wszystkie aktywności są dostosowane do wieku i stopnia niepełnosprawności uczestników programu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Wołominie tel. 22 787 43 01 wew. 119, szkoła specjalna, do której uczęszcza uczeń oraz Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Konopnickiej w Radzyminie , ul. Komunalna 8, tel. 22 781 13 17.

https://www.powiat-wolominski.pl/pliki/upload/galeries/0357/05017_foto.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.