Złóż projekt do Budżetu Obywatelskiego Kobyłki

Do 16 maja możliwe jest zgłaszanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego – na realizację pomysłów Mieszkańców będzie przeznaczone 500 tys. zł. W tym roku jest czas na wyłonienie tych najlepszych – w kolejnym etapie Mieszkańcy będą głosować na złożone projekty.

Cały proces składa się z kilku etapów: zgłaszanie projektów, ocena projektów przez specjalnie powołany zespół w Urzędzie Miasta, głosowanie mieszkańców, ogłoszenie wyników, realizacja pomysłów. W 2022 r. zgłaszanie projektów odbywa się od 19 kwietnia do 16 maja, a głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty od 7 września do 28 września. Realizacja odbędzie się w 2023 r.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Kobyłki. Co roku można wymyślić i zgłosić projekt, a następnie wybrać w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób Mieszkańcy wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Kobyłka.

Do obsługi budżetu został stworzony specjalny System Budżet Obywatelskiego

Zadania, które mogą być finansowane mają charakter twardy (inwestycje, remonty, modernizacje, budowy, zakupy wyposażenia itp.) albo miękki (działania prospołeczne, oświatowe, edukacyjne lub sportowo-rekreacyjne). Maksymalna wartość projektu twardego nie może przekroczyć 150 tys., a miękkiego 20 tys. zł.

 

Więcej informacji z Kobyłki

[su_posts posts_per_page=”5″ tax_term=”159″ offset=”1″ order=”desc”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.