Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

W Klembowie wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, tel. 29 753-88-22.

Źródło: UG Klembów

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.