Zmiany przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny w 2020

Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o wydanie elektronicznej karty dużej rodziny. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017r. (Dz.U z 2017r. poz. 1428) członkowie rodzin wielodzietnych, którzy złożyli wniosek o przyznanie tradycyjnej karty dużej rodziny przez dniem 1 stycznia 2018 roku nie ponoszą opłat za wydanie elektronicznej karty dużej rodziny. Jednakże to uprawnienie wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Osoby, które złożyły wniosek po raz pierwszy o przyznanie tradycyjnej karty dużej rodziny po 1 stycznia 2018r., mogły od razu wnioskować o kartę elektroniczną.
W przypadku, gdy nie złożono jednocześnie wniosku po 1 stycznia 2018r. o tradycyjną kartę dużej rodziny z elektroniczną, kolejny wniosek o kartę elektroniczną podlega opłacie (liczona według liczby osób).

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wszystkie osoby które złożą wniosek o dodatkową kartę będą ponosić opłatę (w 2019 r. to 9,21 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.