Zmiany na wołomińskiej pływalni

1 stycznia 2019r. zmianie ulegnie dotychczasowo obowiązujący cennik sprzedaży biletów jednorazowych i karnetów na usługi sportowo- rekreacyjne pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Jest to pierwsza zmiana taryfy cen sprzedaży usług, jaką Ośrodek wprowadzi od momentu uruchomienia obiektu. Warto podkreślić, iż nasza pływalnia służy mieszkańcom z gminy Wołomin, już ponad siedem lat.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, niechętnie podjął decyzje związane  z podwyżką taryfy cen za usługi, które są niestety podyktowane czynnikami panującymi na obecnym rynku. Znaczący wzrost kosztów utrzymania obiektu, obsługi klienta, to jedne z nielicznych aspektów, jakie można wymieniać. Niewątpliwie, należy podkreślić, iż, wprowadzone w 2017 roku istotne zmiany w zakresie podwyższonej płacy minimalnej oraz stawki godzinowej spowodowały wzrost świadczenia usług kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki pływania, doskonalenia pływania, itp., utrzymania czystości obiektu oraz ochrony osób i mienia, przez podmioty zewnętrzne. Również zmiany  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalni nakładają na administratora pływalni (OSiR-u) olbrzymie koszty za badania wody basenowej. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na zmianę taryfy cennika pływalni jest ponoszenie olbrzymich kosztów za przeglądy techniczne  i serwisowe urządzeń na obiekcie. Należy zwrócić uwagę, iż od ponad roku pływalnia, nie podlega gwarancji wykonawcy, co w efekcie spowodowało ponoszenie przez OSiR, 100% kosztów za remonty.
Po 1 stycznia 2019r. cena za bilet jednorazowy normalny będzie wynosić po godz. 16.00 – 15 zł  a cena za bilet jednorazowy ulgowy po godz. 16.00 – 12zł. Szkoły zapłacą za bilet wstępu tylko
o 1zł. więcej niż dotychczas. Wzrośnie opłata za instruktora prowadzącego zorganizowane zajęcia nauki pływania i będzie wynosić  60 zł brutto. Więcej informacji na stronie www.osir.wolomin.pl/ zakładka/ pływalnia /cennik.
Planowana zmiana taryfy cen za świadczone przez pływalnię usługi w niewielkim stopniu dotknie mieszkańców z gminy Wołomin, gdyż już od 1 stycznia 2019r. Burmistrz Wołomina – Pani Elżbieta Radwan wprowadza
w życie Wołomińska Kartę Mieszkańca, która będzie zawierać aż 30% zniżkę na ofertę pływalni. Warto podkreślić, iż Pani Burmistrz Wołomina zadbała  o swoich mieszkańców, gdyż jest to największa zniżka dla mieszkańca, jaką dotychczas wprowadziły gminy sąsiadujące.
Mamy nadzieję, iż nadchodzące w 2019r. zamian w taryfie cen za usługi sportowo- rekreacyjne, nie zniechęcą tak licznie odwiedzających naszą pływalnię Klientów do dalszego korzystania z bogatej oferty wołomińskiej pływalni.

Bożena Matusiak
Dyrektor OSiR „Huragan” w Wołominie

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.