Zmieni się system opłat za śmieci w Markach

Klembów - Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024

Rada Miasta Marki przyjęła projekt powiązania opłat za odpady ze zużyciem wody. Miasto nie zarobi na zmianach ani grosza.

W lutym 2013 r. Rada Miasta uchwaliła stawki za odbiór śmieci na poziomie 8 zł za osobę za śmieci segregowane oraz 17 zł za osobę za śmieci zmieszane. Przez sześć lat udawało się utrzymywać te stawki na niezmienionym i niskim poziomie. I tak pewnie byłoby do końca tego roku, gdyby firma realizująca wywóz śmieci nie zerwała umowy. Miasto, które nie zarabia na gospodarce śmieciowej ani grosza, musiało ogłosić nowy przetarg. Najtańsza oferta okazała się CZTEROKROTNIE droższa od dotychczasowych kosztów. Do tej pory za odbiór śmieci płaciliśmy około 350 tys. zł. Najtańsza oferta w przetargu opiewała na 1,4 mln zł.

– Niezbędna jest przebudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami. W proponowanym systemie podstawą naliczania opłat będzie nie mieszkaniec, ale zużycie wody na nieruchomości. Pozwoli to na uszczelnienie systemu opłat ? czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta.

– Chcemy uniknąć takich sytuacji, że właściciel nieruchomości zgłasza, że mieszkają tam dwie osoby, tymczasem rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, bo tak naprawdę żyje tam sześciu mieszkańców. W systemie naliczania opłat za śmieci na podstawie zużycia wody nie ma mowy o takich nadużyciach. Ci, którzy postępują uczciwie, nie będą dopłacać do tych, którzy zaniżali dane o liczbie osób ? tłumaczy Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza Marek.

W piątek po długiej dyskusji Rada Miasta uchwaliła nowe rozwiązania. Wejdą w życie po opublikowaniu przez wojewodę.

– Opłaty za śmieci to nie jest zysk dla gminy. Nie można ich wydać na cokolwiek innego, jak tylko na zagospodarowanie śmieci. Żaden radny i żaden urzędnik nie ma w tym żadnego interesu, żeby stawki za odpady wzrosły kilkukrotnie. Wynika to wyłącznie z przepisów ustawy i kwoty z przetargu ? tłumaczy Paweł Pniewski, przewodniczący Rady Miasta.

W poniedziałek nad wprowadzeniem nowego systemu opłat za śmieci (w powiązaniu z zużyciem wody) będą debatować radni Radzymina.

– Kilka miesięcy temu o zmianach na rynku śmieci przekonały się niemal wszystkie samorządy na Mazowszu. W niektórych z nich nastąpiły nawet przerwy w odbiorze odpadów. My tego najczarniejszego scenariusza uniknęliśmy. Nie uniknęliśmy jednak konsekwencji w postaci podwyżek.  Jeśli nie pojawią się regulacje ogólnopolskie na poziomie rządowym, które zmuszą firmy do zakończenia monopolizowania i dyktowania ogromnych cen na śmieci, trend wzrostowy utrzyma się ? uważa Jacek Orych, burmistrz Marek.

Jak donosi ?Rzeczpospolita?, prezydent Otwocka wystąpił w sprawie rosnących cen do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ile Markowianie zapłacą  za śmieci?
Stawka wynosi 10,5 zł miesięcznie za śmieci segregowane oraz 21,65 zł za śmieci zmieszane (w przeliczeniu za metr sześcienny zużytej wody).
Osoby posiadające wodomierz obliczą opłatę następująco:

Średniomiesięczne zużycie wody x stawka = opłata miesięczna
Osoby, które nie mają wodomierza (niewielka grupa), obliczą opłatę następująco:
Liczba osób x średnie zużycie (2,95 m. sześc.) x stawka = opłata miesięczna

Jak będzie wyglądało wyliczenie opłaty za śmieci?
Jeśli jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, formalności załatwi za Ciebie wspólnota lub spółdzielnia.

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, poprosimy Cię o złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą będzie zaświadczenie o zużyciu wody na nieruchomości wystawione przez przedsiębiorstwo wodociągowe, które następnie będzie dołączane do deklaracji. Planowany końcowy termin złożenia deklaracji przez mieszkańców to 17 maja 2019 r.

Kiedy trzeba będzie wnosić opłaty?
Zmieniamy system regulowania opłat. Do tej pory pobieraliśmy je raz na kwartał. Teraz ? w cyklu comiesięcznym (od kwietnia na koniec każdego miesiąca). Zdajemy sobie sprawę, że niestety będą wyższe. W układzie miesięcznym będzie łatwiej je zaplanować w domowym budżecie. Stare opłaty (8 i 17 zł od osoby) pozostają do końca kwietnia.

Źródło: UM Marki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.