Zostań członkiem Zespołu ds. Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego

kasa

Organizacje pozarządowe oraz pełnoletni mieszkańcy miasta Ząbki, chcący wziąć udział w losowaniu na członka Zespołu ds. Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego  mogą składać zgłoszenia w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 roku.

Zgłoszenia organizacji pozarządowych, powinny zawierać podpisane własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na udział w losowaniu jako kandydat organizacji. Zgłoszenie mieszkańca miasta Ząbki powinno być podpisane własnoręcznym podpisem.
Zgłoszenia muszą zawierać imię, nazwisko, organizację którą kandydat reprezentuje (tylko
w przypadku organizacji pozarządowych), oraz adres zamieszkania kandydata, a także numer telefonu i e-mail.

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do Burmistrza Miasta Ząbki i składać w formie pisemnej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, z dopiskiem „Kandydat do Zespołu ds. Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego” w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 r. Pod uwagę będzie brana data wpływu do urzędu.

O terminie losowania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i/ lub poprzez e-mail.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.