ZUS: najwięcej czternastych emerytur wypłacono w Warszawie

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował wypłatę czternastych emerytur  zgodnie z przyjętym harmonogramem. Najwięcej świadczeń wypłacono w trzech warszawskich oddziałach ZUS. Otrzymało je około 554 tys. osób, na łączną kwotę ponad 1,1 mld złotych.

W kraju do czternastej emerytury uprawnionych było prawie 7,8 mln osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w województwie mazowieckim ponad 967 tys. Wypłaty czternastych emerytur zostały w całości zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Każdy uprawniony otrzymał już czternastą emeryturę. Świadczenie było przyznawane „z urzędu”, bez konieczności składania wniosku. We wrześniu do emerytów i rencistów trafiło łącznie blisko 17,5 mld zł, w województwie  mazowieckim ponad 2,1 mld zł.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już wszystkie czternaste emerytury. Obsługa tego zadania przebiegła bardzo sprawnie, a świadczenia zostały wypłacone na czas. Kolejne dodatkowe świadczenie w postaci czternastej emerytury otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Każdy z uprawnionych otrzymał taką samą kwotę wypłaty z ewentualnym przelicznikiem złotówka za złotówkę w przypadku wyższego świadczenia podstawowego. Można było otrzymać tylko jedną czternastą emeryturę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota została podzielona między wszystkich uprawnionych po równo. Najwięcej świadczeń wypłacono w trzech warszawskich oddziałach ZUS. Otrzymało je około 554 tys. osób, na łączną kwotę ponad 1,1 mld złotych – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Oddziały ZUS na Mazowszu

Najwięcej czternastych  emerytur wypłacono w trzech warszawskich oddziałach ZUS. Było to prawie 554 tys. świadczeń na łączną kwotę 1,1 mld zł. Oddział w Płocku wypłacił ponad 175 tys. czternastych emerytur na kwotę ponad 405,5 mln złotych. Oddział w Radomiu wypłacił prawie 140 tys. świadczeń na łączną kwotę ponad 323 mln złotych, a ZUS Oddział w Siedlcach wypłacił ponad 99 tys. czternastych emerytur na kwotę prawie 228 mln złotych

Czternastki nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto została wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działa zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługiwała, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia została pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie wlicza się także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Szkolenie z ratownictwa pola walki w ramach projektu „Women of NATO”

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie z sojuszniczkami z Batalionowej Grupy Bojowej NATO przeszkolili uczniów klas mundurowych z ratownictwa pola walki. Wydarzenie [...]
0 komentarzy
Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Asystent jadący ze starszą osobą do lekarza, gdy rodzina jest w pracy, pan „złota rączka” czy pielęgniarka przyjeżdżająca do domu – to tylko [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 28 lutego do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data [...]
0 komentarzy

Strażacy z Warszawy i podwarszawskich powiatów dostaną nowe wozy

188 nowoczesnych wozów strażackich już wkrótce trafi do mazowieckich OSP. Umowy są w trakcie podpisywania. Pomogła Unia Europejska i sejmik Mazowsza. Do ochotniczych [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 26 lutego do 1 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.