Nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 – 2024

do Wołomińskiej Rady Seniorów

Dobiega końca obecna kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów. To były trzy trudne lata aktywności seniorów w WRS. Wymogi sanitarne związane z pandemią covidową ograniczyły możliwości działania Rady na ponad rok.

Mimo tego w ciągu trzech lat udało się zrealizować wiele projektów i inicjatyw z różnych dziedzin naszego życia. Przypomnijmy choćby organizację popularnych rajdów rowerowych, spotkań rocznicowych, imprez okolicznościowych czy wycieczek. Ważnym elementem były podejmowane przez Radę kwestie ochrony zdrowia, w tym walki z covidem czy cukrzycą. Obecna WRS nawiązała także kontakty ze swoimi odpowiednikami z kilku miast i dzielnic. Seniorzy często gościli w Urzędzie Miejskim dzieląc się swoim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami na temat bieżących problemów gminy. Za ciężką pracę WRS w latach 2018 – 2021 serdecznie dziękujemy, w tym szczególnie niestrudzonej przewodniczącej Rady oraz całemu Zarządowi Rady.

Burmistrz Wołomina ogłosiła już nowy nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 – 2024. Kandydatki lub kandydaci powinni być zgłaszani według załączonego kwestionariusza, przez senioralne organizacje pozarządowe, kluby senioralne, organizacje działające na rzecz osób starszych czy też uniwersytet trzeciego wieku. Wszystkie te organizacje muszą być z terenu gminy Wołomin. Zgodnie ze statutem do obsadzenia w Radzie będzie 18 miejsc, natomiast 3 przedstawicieli będzie nominowanych przez Burmistrz Wołomina. W skład WRS mogą wejść wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Termin zgłaszania kandydatur – do 3 grudnia 2021 r.

Do najważniejszych zadań Rady należą:

  1. ścisła współpraca z władzami Gminy Wołomin przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych z terenu Gminy,
  2. inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz wytyczenie zakresu ustalenia priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej,
  3. bieżące monitorowanie i raportowanie Burmistrzowi Wołomina o potrzebach wołomińskich seniorów,
  4. wydawanie   opinii   i   formułowanie   wniosków,   służących   rozwojowi   działalności   na   rzecz seniorów,
  5. informowanie społeczności gminy o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
  6. umacnianie   międzypokoleniowych   więzi   społecznych,   współpracy,   dialogu   i   zrozumienia pomiędzy generacjami,
  7. niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
  8. upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach
  9. prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia współpracy Gminy Wołomin ze środowiskiem Seniorów
  10. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez Burmistrza Wołomina i Radę Miejską w Wołominie, dotyczących w szczególności sytuacji seniorów

Serdecznie zachęcamy organizacje senioralne z naszej gminy do nominowania swoich przedstawicieli do członkostwa w nowej Radzie. Osoby starsze są ważnym elementem funkcjonowania struktury społecznej naszej gminy a WRS niezbędną ich reprezentacją – informuje ratusz

 

Więcej informacji z Wołomina

Świąteczne spotkanie przy fortepianie w Wołominie

Świąteczne spotkanie przy fortepianie w Wołominie

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wraz z Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie pragną zaprosić najmłodszych przyjaciół „Domu nad Łąkami” wraz z [...]
0 komentarzy
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

1 grudnia br. zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 327/2021, oficjalnie rozpoczęły się przygotowania do wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin na kadencję [...]
0 komentarzy
konsultacje MPR w Wołominie

Kończą się konsultacje MPR w Wołominie

W ubiegłym tygodniu w urzędzie miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące kształtu koncepcji miejscowego planu rewitalizacji. Pierwsza część spotkania przeznaczona była na [...]
0 komentarzy
Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Diabetyków Wołomin

Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Diabetyków Wołomin

Stowarzyszenie Diabetyków w Wołominie serdecznie zaprasza na spotkanie wigilijne u diabetyków. Kiedy? 13 grudnia 2021r. o godzinie 14:00 Gdzie? Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Stacja [...]
0 komentarzy
Podwieczorek muzyczny dla dzieci

Podwieczorek muzyczny dla dzieci

Teatrzyk muzyczny o tym, jak ważny jest porządek i dlaczego należy sprzątać. Marynarz Bałaganek zostaje wysadzony na bezludnej wyspie z powodu nieporządku wraz [...]
0 komentarzy
Trwają prace przy remoncie ulicy Miłej w Duczkach

Trwają prace przy remoncie ulicy Miłej w Duczkach

W ramach inwestycji na odcinku od ul. Nowej do ul. Willowej położna zostanie nowa jezdnia asfaltowa, a wzdłuż niej powstanie chodnik oraz zjazdy [...]
0 komentarzy
Skwer przy Kościelnej i Sikorskiego dostał patrona

Skwer przy Kościelnej i Sikorskiego dostał patrona

Wołomiński skwer u zbiegu ulic Kościelnej i Sikorskiego na wniosek radnych klubu Pozytywny Wołomin będzie nosił imię Pawła Seweryna Rozbickiego. Radni podjęli decyzję [...]
0 komentarzy
IŁ Capital Huragan Wołomin

Na minusie

IŁ Capital Huragan Wołomin nie potrafi przełamać złej passy. W ostatnim spotkaniu na własnej hali przegrali z Enea KKS Kozienice 1:3. Nie udało się [...]
0 komentarzy
Zakończenie kadencji Wołomińskiej Rady Seniorów

Zakończenie kadencji Wołomińskiej Rady Seniorów

Dobiega końca kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów (WRS). To były trzy lata nietypowe. Interesujące, pozytywne, ale i budzące negatywne emocje. Mimo wymuszonej izolacji członkowie [...]
0 komentarzy

Wyniki konkursu na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie

W Wołominie czuć już świąteczną atmosferę. Zawitała tam  wraz z pięknymi pracami przygotowanymi przez uczniów szkół podstawowych, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.