Nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 – 2024

do Wołomińskiej Rady Seniorów

Dobiega końca obecna kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów. To były trzy trudne lata aktywności seniorów w WRS. Wymogi sanitarne związane z pandemią covidową ograniczyły możliwości działania Rady na ponad rok.

Mimo tego w ciągu trzech lat udało się zrealizować wiele projektów i inicjatyw z różnych dziedzin naszego życia. Przypomnijmy choćby organizację popularnych rajdów rowerowych, spotkań rocznicowych, imprez okolicznościowych czy wycieczek. Ważnym elementem były podejmowane przez Radę kwestie ochrony zdrowia, w tym walki z covidem czy cukrzycą. Obecna WRS nawiązała także kontakty ze swoimi odpowiednikami z kilku miast i dzielnic. Seniorzy często gościli w Urzędzie Miejskim dzieląc się swoim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami na temat bieżących problemów gminy. Za ciężką pracę WRS w latach 2018 – 2021 serdecznie dziękujemy, w tym szczególnie niestrudzonej przewodniczącej Rady oraz całemu Zarządowi Rady.

Burmistrz Wołomina ogłosiła już nowy nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 – 2024. Kandydatki lub kandydaci powinni być zgłaszani według załączonego kwestionariusza, przez senioralne organizacje pozarządowe, kluby senioralne, organizacje działające na rzecz osób starszych czy też uniwersytet trzeciego wieku. Wszystkie te organizacje muszą być z terenu gminy Wołomin. Zgodnie ze statutem do obsadzenia w Radzie będzie 18 miejsc, natomiast 3 przedstawicieli będzie nominowanych przez Burmistrz Wołomina. W skład WRS mogą wejść wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Termin zgłaszania kandydatur – do 3 grudnia 2021 r.

Do najważniejszych zadań Rady należą:

  1. ścisła współpraca z władzami Gminy Wołomin przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych z terenu Gminy,
  2. inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz wytyczenie zakresu ustalenia priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej,
  3. bieżące monitorowanie i raportowanie Burmistrzowi Wołomina o potrzebach wołomińskich seniorów,
  4. wydawanie   opinii   i   formułowanie   wniosków,   służących   rozwojowi   działalności   na   rzecz seniorów,
  5. informowanie społeczności gminy o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
  6. umacnianie   międzypokoleniowych   więzi   społecznych,   współpracy,   dialogu   i   zrozumienia pomiędzy generacjami,
  7. niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
  8. upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach
  9. prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia współpracy Gminy Wołomin ze środowiskiem Seniorów
  10. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez Burmistrza Wołomina i Radę Miejską w Wołominie, dotyczących w szczególności sytuacji seniorów

Serdecznie zachęcamy organizacje senioralne z naszej gminy do nominowania swoich przedstawicieli do członkostwa w nowej Radzie. Osoby starsze są ważnym elementem funkcjonowania struktury społecznej naszej gminy a WRS niezbędną ich reprezentacją – informuje ratusz

 

Więcej informacji z Wołomina

Raport z konsultacji społecznych – zazielenianie ul. Legionów

Raport z konsultacji społecznych – zazielenianie ul. Legionów

Od 22 listopada do 10 grudnia trwały konsultacje społeczne, aby zebrać opinię mieszkańców na temat sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zazielenienia fragmentu [...]
0 komentarzy
Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Wołomin: wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 26.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz [...]
0 komentarzy
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wołominie

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wołominie od 26 stycznia

Z uwagi na trudną sytuację w kraju związaną z Covid-19, aby zapewnić ciągłość pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie od 26 stycznia 2022 r. [...]
0 komentarzy

Fragmenty meczu koszykówki kobiet U17 – UKS Huragan Wołomin – UKS La Basket Warszawa

16 stycznia w wołomińskiej hali koszykarki Huraganu podejmowały drużynę z Warszawy. Zawody zakończyły się zwycięstwem Huraganek 55:48. Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej przez [...]
0 komentarzy
Turniej 3x3 WOŚP

Turniej 3×3 WOŚP

16 stycznia w hali OSiR w Wołominie rozegrany został Turniej 3×3 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. link filmu Do zawodów zgłosiło się [...]
0 komentarzy
Wołomiński Komitet Rewitalizacji

Wołomiński Komitet Rewitalizacji – podsumowanie i plany

Komitet Rewitalizacji w nowym składzie pracuje blisko rok. Jest organem wspierającym Burmistrza Wołomina w kształtowaniu estetyki strefy rewitalizacji oraz funkcjonowania centrum miasta. Dotychczas [...]
0 komentarzy

Wołomińscy seniorzy przy komputerach

Grupa wołomińskich seniorów postanowiła zmierzyć się z wyzwaniem jaki stawia obecnie współczesny świat internetu. W tym celu Urząd Miejski wraz z Fundacją „Zaczyn” [...]
0 komentarzy

„Aqua Ferie” na wołomińskiej Pływalni

Aqua Ferie to doskonałe połączenie dobrej zabawy i nauki pływania. Odpłatna oferta skierowana jest do dzieci powyżej 7 roku życia. Program obejmuje: – [...]
0 komentarzy

Zmiany w funkcjonowaniu MZO Wołomin

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się mutacji wirusa COVID-19 podjęto decyzję o zmianie zasad funkcjonowania i trybu pracy w spółce [...]
0 komentarzy
3 lata pracy zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego

Jest praca w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego ogłosił nabór na wolne stanowiska pracy od specjalisty ds. finansowych do starszego specjalisty ds. finansowych. Planowany termin zatrudnienia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.