Nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 ? 2024

do Wołomińskiej Rady Seniorów

Dobiega końca obecna kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów. To były trzy trudne lata aktywności seniorów w WRS. Wymogi sanitarne związane z pandemią covidową ograniczyły możliwości działania Rady na ponad rok.

Mimo tego w ciągu trzech lat udało się zrealizować wiele projektów i inicjatyw z różnych dziedzin naszego życia. Przypomnijmy choćby organizację popularnych rajdów rowerowych, spotkań rocznicowych, imprez okolicznościowych czy wycieczek. Ważnym elementem były podejmowane przez Radę kwestie ochrony zdrowia, w tym walki z covidem czy cukrzycą. Obecna WRS nawiązała także kontakty ze swoimi odpowiednikami z kilku miast i dzielnic. Seniorzy często gościli w Urzędzie Miejskim dzieląc się swoim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami na temat bieżących problemów gminy. Za ciężką pracę WRS w latach 2018 ? 2021 serdecznie dziękujemy, w tym szczególnie niestrudzonej przewodniczącej Rady oraz całemu Zarządowi Rady.

Burmistrz Wołomina ogłosiła już nowy nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 ? 2024. Kandydatki lub kandydaci powinni być zgłaszani według załączonego kwestionariusza, przez senioralne organizacje pozarządowe, kluby senioralne, organizacje działające na rzecz osób starszych czy też uniwersytet trzeciego wieku. Wszystkie te organizacje muszą być z terenu gminy Wołomin. Zgodnie ze statutem do obsadzenia w Radzie będzie 18 miejsc, natomiast 3 przedstawicieli będzie nominowanych przez Burmistrz Wołomina. W skład WRS mogą wejść wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Termin zgłaszania kandydatur ? do 3 grudnia 2021 r.

Do najważniejszych zadań Rady należą:

  1. ścisła współpraca z władzami Gminy Wołomin przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych z terenu Gminy,
  2. inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz wytyczenie zakresu ustalenia priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej,
  3. bieżące monitorowanie i raportowanie Burmistrzowi Wołomina o potrzebach wołomińskich seniorów,
  4. wydawanie   opinii   i   formułowanie   wniosków,   służących   rozwojowi   działalności   na   rzecz seniorów,
  5. informowanie społeczności gminy o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
  6. umacnianie   międzypokoleniowych   więzi   społecznych,   współpracy,   dialogu   i   zrozumienia pomiędzy generacjami,
  7. niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
  8. upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach
  9. prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia współpracy Gminy Wołomin ze środowiskiem Seniorów
  10. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez Burmistrza Wołomina i Radę Miejską w Wołominie, dotyczących w szczególności sytuacji seniorów

Serdecznie zachęcamy organizacje senioralne z naszej gminy do nominowania swoich przedstawicieli do członkostwa w nowej Radzie. Osoby starsze są ważnym elementem funkcjonowania struktury społecznej naszej gminy a WRS niezbędną ich reprezentacją – informuje ratusz

 

Więcej informacji z Wołomina

Zostały ostatnie miejsca na półkolonie „Lato w Mieście” w SP nr 7 w Wołominie

Zostały ostatnie miejsca na półkolonie „Lato w Mieście” w SP nr 7 w Wołominie

Trwają zapisy zapisy na półkolonie „Lata w Mieście” w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie na drugi tydzień sierpnia   (8-12 sierpnia)  oraz na trzeci [...]
0 komentarzy
Lato z Huraganem 2022

Lato z Huraganem 2022

Lipcowa propozycja dla młodych mieszkańców gminy Wołomin to cztery tygodnie intensywnych, bezpłatnych zajęć sportowych. Ich bazą będzie przez pierwsze dwa tygodnie Szkoła Podstawowa [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

LII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

W piątek 1 lipca 2022 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się LII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo [...]
0 komentarzy
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wołomin – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 179/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 24.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]
0 komentarzy
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin w Ambasadzie Republiki Czeskiej

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin w Ambasadzie Republiki Czeskiej

22 czerwca młodzi radni z Wołomina złożyli wizytę w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie. Spotkanie odbyło się na zaproszenie dyplomatów czeskich, którzy wcześniej [...]
0 komentarzy
Oferta pracy w PWiK Wołomin

Oferta pracy w PWiK Wołomin

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków. Do zadań osoby zatrudnionej [...]
0 komentarzy
Nowa radna w Radzie Miejskiej w Wołominie

Nowa radna w Radzie Miejskiej w Wołominie

Grażyna Zofia Mioduszewska podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wołominie złożyła ślubowanie na radną uzupełniając skład rady po śmierci radnej Agaty Bochenek w [...]
0 komentarzy
MDK w Wołominie zaprasza na półkolonie LATO W MIEŚCIE

MDK w Wołominie zaprasza na półkolonie LATO W MIEŚCIE

Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza dzieci w wieku 7-11 lat z terenu Gminy Wołomin na półkolonie. Zapisy wystartowały od wtorku 14 czerwca [...]
0 komentarzy
Odjazdowa Zielona

Odjazdowa Zielona

Odjazdowa Zielona, czyli połączone działania Urzędu Miasta w Wołominie, Wołomińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej. [...]
0 komentarzy

Za nami trzy dni świętowania – Dni Wołomina 2022!

To był weekend wypełniony po brzegi! Świętowanie pod hasłem ?Wołomin BLISKO? rozpoczęliśmy już w piątek 3 czerwca. Propozycje dla siebie znaleźli mali i [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.