Praca w Urzędzie Miasta Kobyłka

Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w wydziale infrastruktury.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe technik o profilu budownictwa, budowa dróg lub techniczne;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność posługiwania się mapami i dokumentacją techniczną;
 • biegłość znajomości czytania map geodezyjnych;
 • znajomość przepisów ustawy prawo wodne, prawo budowlane;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • minimum 3- letni staż pracy na podobnym stanowisku;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, samodzielność;
 • odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia, interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej lub umiejętność kosztorysowania;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • Prawo jazdy kategorii B.
Zakres wykonywanych zadań zgodny z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
 • prowadzenie spraw dot. dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych;
 • prowadzenie ewidencji dróg oraz przeglądów dróg;
 • przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
 • uzgadnianie projektów lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych oraz projektów organizacji ruchu.
Zadania pomocnicze, m.in.:
 • prowadzenie spraw związanych z budowa, przebudową, remontami dróg i placów miejskich;
 • prowadzenie ewidencji ulic w mieście;
 • prowadzenie spraw dotyczących oznakowania pionowego i poziomego dróg;
 • prowadzenie spraw dotyczących transportu publicznego na terenie miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem miasta;
 • nadzór nad działaniem istniejącej sieci oświetleniowej;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie przydzielonych obowiązków;
 • przygotowywanie projektów umów, decyzji, postanowień, prowadzenie korespondencji i innej dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5 z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury.

 

Więcej informacji z Kobyłki

zbiórka żywności w Kobyłce

„Święta godne, a nie głodne” – zbiórka żywności w Kobyłce

Rozpoczęła się Świąteczna Zbiórkę Żywności w Kobyłce – „Święta godne, a nie głodne”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce przy pomocy wolontariuszy organizuje wraz [...]
0 komentarzy
Świąteczna Zbiórka Żywności w Kobyłce

Świąteczna Zbiórka Żywności w Kobyłce

„Święta godne, a nie głodne”. Pod takim hasłem po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce wraz z Bankiem Żywności przystępuje do akcji, której [...]
0 komentarzy
Urząd Stanu Cywilnego w Kobyłce

Powiedz „TAK” w Kobyłce

Urząd Stanu Cywilnego w Kobyłce przygotował dla wszystkich zainteresowanych par harmonogram terminów ślubów cywilnych na rok 2022. Terminy ślubów cywilnych na rok 2022: 29 stycznia 12 [...]
0 komentarzy
Nordic Walking w Kobyłce

Spotkania Nordic Walking w Kobyłce

Zostało jedno spotkani Nordic Walking –  w najbliższą niedzielę. Dlaczego warto dołączyć? Dyscyplina rekreacji polegająca na marszu z kijami Nordic Walking to aktywność dla [...]
0 komentarzy
Kobyłka

Praca w Urzędzie Miasta Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w wydziale infrastruktury. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe technik o profilu budownictwa, budowa dróg lub [...]
0 komentarzy
Narodowe Święto Niepodległości w Kobyłce

Narodowe Święto Niepodległości w Kobyłce

103 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Dla Polaków, dla patriotów, to była wielka chwila, kraj ogarnął nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu – pisał [...]
0 komentarzy
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,

Na co Kobyłka przeznaczy pozyskane dotacje?

W czasach minionych październik był miesiącem oszczędzania. W tym roku śmiało można powiedzieć, że jest miesiącem dobrych wiadomości. Nasze lokalne samorządy otrzymały pokaźne [...]
0 komentarzy
Paulina Kordaś kobyłkowskim nauczycielem roku 2021

Paulina Kordaś kobyłkowskim nauczycielem roku 2021

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej dzięki gościnności dyrektor Grażyny Kowaleczko ogłoszono zwycięzcę w konkursie na KOBYŁKOWSKIEGO NAUCZYCIELA [...]
0 komentarzy

Kontrola biletów w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej

Miasto Ząbki podpisało umowę na kontrolę biletów, kart i uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej z firmą PHU Batex [...]
0 komentarzy
Narodowe Święto Niepodległości w Kobyłce

Narodowe Święto Niepodległości w Kobyłce

Obchody 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości przed Polskę odbędą się w Kobyłce 11 listopada 2021 r. Harmonogram: godz. 10:00 – Msza Św. w Bazylice Św. Trójcy [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.