07. Inwestycja w kapitał ludzki

Wołomińska firma BJM, zgłoszona przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego do Mazowieckiego etapu konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” w kategorii „Nagroda za Inwestowanie w Kapitał Ludzki”, została uznana przez komisję konkursową za najlepszą.

Firma BJM rozpoczęła działalność w 1989 roku, świadcząc usługi w zakresie systemów mikrokomputerowych dla instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych – czytamy w opisie złożonego wniosku. Przez 17 lat w obszarze działania BJM przewinęło się 56 praktykantów i dyplomatów.
Wizją BJM jest stworzenie nowoczesnego ośrodka gospodarczego w centrum Wołomina oraz powstanie „Parku Technologicznego Wołomin”, w którym studenci i asystenci naukowi odbywaliby staże i prowadziliby badania naukowe na potrzeby stworzonej koncepcji infrastruktury teleinformatycznej w obszarach: e-biznes, e-praca, e-medycyna, e-edukacja.
Utworzenie Parku Technologicznego Wołomin nastąpiło 20 maja 2002 roku a jego działalność jest ukierunkowana na branże stosujące systemy i sieci telekomunikacyjne, ochronę środowiska oraz inżynierię medyczną – mówi Jan Myszk Przewodniczący Rady Nadzorczej BJM.
Firma BJM w zakresie „Parku Technologicznego Wołomin” od wielu lat współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi, szkołami średnimi i pomaturalnymi tj. między innymi: Akademia Podlaska, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Wojskowa Akademia Techniczna, Technikum Elektryczne w Zielonce, Studium Języków Obcych i Biznesu w Wołominie
Współpraca polega na tworzeniu możliwości dla realizacji w praktyce pomysłów absolwentów tych uczelni poprzez zdobywanie umiejętności praktycznych, np. w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi, administrowaniu systemów z zakresu telekomunikacji, elektroniki i teleinformatyki. tur