07. Pozarządowa jesień

Zielonkowskie Forum Samorządowe będzie realizowało jesienią kilka projektów skierowanych dla organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z terenu Powiatu Wołomińskiego. Działania te obejmują kilka obszarów funkcjonowania naszej lokalnej społeczności.

Grzegorz Grabowski

Zostały ogłoszone dwa konkursy na scenariusze przedstawień teatralnych. Pierwszy konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych i obejmuje przygotowanie spektakli o tematyce propagującej ochronę środowiska. Będzie to już druga edycja Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych Ekonutka. Przedmiotem drugiego konkursu są zagadnienia związane z propagowaniem zdrowego trybu życia. Jest on skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Oba konkursy są dwuetapowe. Pierwszy etap obejmuje ocenę scenariuszy przedstawień a drugi to przeprowadzenie przeglądu najlepszych przedstawień.
Kolejny program realizowany przez Forum związany jest z integracją organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu. W październiku planowana jest konferencja na którą chcemy zaprosić przedstawicieli organizacji i instytucji, których cele działania jest ochrona środowiska. Natomiast na początku listopada planowane jest zorganizowanie II Forum Inicjatyw Pozarządowych Powiatu Wołomińskiego.
Jesienią będzie także kontynuowany program szkoleń skierowanych dla organizacji. Program ten realizowany jest we współpracy ze stowarzyszeniem BORIS. Cały czas konsultanci Forum udzielają pomocy w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, czyli udzielają pomocy przy pisaniu wniosków aplikacyjnych w konkursach, pomagają w założeniu organizacji, prowadzona jest strona internatowa, na której umieszczane są informację o aktualnych konkursach skierowanych dla organizacji pozarządowych.
Forum pełni także funkcje Lokalnej Organizacji Grantodawczej w ramach programu Działaj Lokalnie V. Przypomnijmy, że jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji-Wolności realizowany przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach tego programu realizowanych jest na terenie powiatu 11 różnych projektów aktywizujących społeczności lokalne. Warto podkreślić, że do finansowania programu włączyły się przedsiębiorstwa z terenu powiatu. Są to Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Zakład Mięsny Wisapis, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Jana Zientary oraz Zakład Energetyczny w Wołominie. Duża pomoc w realizację programu wniósł osobiście Prezes Zarządu Edward Olszowy. Na początku września odbyło się spotkanie koordynatorów programów realizowanych w Zielonce, Radzyminie, Tłuszczu, Mokrej Wsi i Klembowie, podczas którego dyskutowano na temat stopnia zaawansowanie realizacji programów.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych przez Forum programów można znaleźć na stronie www.forumzielonka.org.pl.