08. Czekając na oczyszczalnię …

Rozmowa z Andrzejem Grochockim, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie.

– Na sesji Rady Miasta Wołomin (30 czerwca) podjęta została uchwała
w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod tytułem: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”. Co oznacza ta uchwała?
– Oznacza ona tyle, że Rada zaakceptowała zakres rzeczowy i sposób finansowania projektu określony w studium wykonalności. Rada upoważniła też burmistrza, pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki – „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do podjęcia uchwały upoważniającej prezesa tej spółki do podpisania wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji zadania. Dopiero teraz możemy składać aplikację do Komisji Europejskiej. Podobną uchwał dwa dni wcześniej podjęła Rada Miasta Kobyłka, bowiem wniosek jest wnioskiem grupowym i obie gminy przechodzą podobną procedurę.
– Co to konkretnie oznacza dla mieszkańców? Kiedy PWiK rozpocznie budowę nowych odcinków wodociągu
i kanalizacji?
– Studium wykonalności mówi o latach 2006 – 2011. Wiele zależy teraz od tego, czy nie przeciągną się procedury przetargowe. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, nasz wniosek otrzyma pozytywną opinię komisji Europejskiej. Czeka nas kilka przetargów. Robota jest duża i pomyślne rozstrzygnięcie przetargów zależeć będzie od tego, czy będą protesty, czy nie. Jeśli pomyślnie przejdziemy procedurę przetargową, inwestycja ruszy.
– Jakie pieniądze gmina Wołomin i Kobyłka uzyska dzięki realizacji projektu?
– PWiK musi mieć 20% kosztów zarezerwowanych własnych środków. Pieniądze jakie mamy szansę odzyskać po zrealizowaniu inwestycji wynoszą 80% kosztów kwalifikowanych. Wszystkie rozliczenia jakie będziemy prowadzili nie będą przechodziły przez PWiK tylko przez bank BGK, który zapewni nam brakujące pieniądze w tzw. kredytach pomostowych.
– Rozumiem, że PWiK jeszcze nie realizuje Projektu Funduszu Spójności ale na terenie oczyszczalni prace trwają pełną parą…
– To, co obecnie dzieje się na terenie Oczyszczalni, nie ma nic wspólnego
z Funduszem Spójności. Jednak po wykonaniu będzie wykorzystane. Budujemy a właściwie remontujemy stawy sedymentacyjne, które pozwolą nam odprowadzać ścieki do Czarnej czy do Strugi. Zniknie konieczność przepompowywania ścieków przez przepompownię Gryczana i mieszkańcy mieszkający w pobliżu rowu B odetchną z ulgą.
Rozmawiała Teresa Urbanowska

Droga do pieniędzy unijnych
1. Czerwiec 2003 – złożenie wniosku wstępnego do WFOŚiCW na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków KRYM, budowę 54,5 km sieci kanalizacyjnej i 32 km sieci wodociągowej. Wniosek został złożony również przez Kobyłkę na dofinansowanie kanalizacji i przypadającej partycypacji w kosztach oczyszczalni (zgodnie z porozumieniem międzygminnym).
2. Październik 2003 – Minister Środowiska wskazuje projekt do dofinansowania z Funduszu spójności. Zgodnie z sugestią WFOŚiGW i NFOŚiGW złożone wnioski w celu zwiększenia szansy dofinansowania połączono w jeden wspólny wniosek pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka.
3. Listopad 2003 – wskazanie jako beneficjenta PWiK oraz rekomendacja przez Burmistrzów Wołomina i Kobyłki wariantu objęcia udziałów w PWiK przez Miasto Kobyłka w celu realizacji przedsięwzięcia. Decyzja o wykorzystaniu pomocy technicznej konsultantów przy przygotowaniu aplikacji do FS UE. Wskazanie zadań dla konsultantów.
4. Grudzień 2003 – luty 2004 – przygotowanie założeń formalno-prawnych objęcia udziałów w spółce przez Kobyłkę. Podpisanie porozumienia z NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięcia. Podjęcie uchwał w sprawie objęcia udziałów w spółce przez Kobyłkę. Prace nad umową spółki. Opracowanie koncepcji nowej oczyszczalni.
5. Kwiecień 2004 – rozpoczęcie pracy konsultantów firmy Jacobs Gibb. Dofinansowanie 143 000 EURO.
6. Maj – czerwiec 2004 – współpraca z konsultantami. W związku z rozbieżnościami co do umowy spółki oraz sposobu realizacji inwestycji Kobyłka odstępuje od zamiaru objęcia udziałów w PWiK.
7. Lipiec 2004 – w związku z zaistniałą sytuacją, w wyniku uzgodnień z NFOŚiGW projekt zostaje zamieniony na projekt grupowy. To znaczy, że od tej chwili jest jeden projekt natomiast 2 beneficjentów – PWiK oraz Kobyłka. Współpraca z konsultantami.
8. Wrzesień 2004 – podjęcie uchwał przez rady obu Miast w sprawie zmian w zakresie realizacji projektu. Modyfikacja założeń do Studium Wykonalności i raportu końcowego.
9. Październik 2004 – luty 2005 – opracowanie zakresu aglomeracji, raportów oddziaływania na środowisko, opracowanie i wydanie decyzji lokalizacyjnych.
10. Marzec – czerwiec 2005 – analiza raportu końcowego, współpraca z konsultantami oraz z NFOŚiGA i WFOŚiGW w zakresie korekt Studium Wykonalności.