08. Dokąd zmierzamy?

Jak wykazują doświadczenia z działalności samorządowych, działania gospodarcze na rzecz społeczności lokalnej przy zgodnie przyjętym kierunku przynoszą odpowiednie efekty. W przededniu wyborów samorządowych warto przypomnieć, że „zgodna buduje a niezgoda rujnuje”.

W mijającej kadencji samorządów gminnych i samorządu powiatowego w naszym powiecie wołomińskim można zauważyć, które samorządy pracują wspólnie dla rozwoju lokalnego. Przykładem są np. gmina Klembów, gmina Dąbrówka i gmina Radzymin. Efekty zgodnego działania samorządowców są oczywiste. Trudno nie zauważyć wyraźnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie Radzymin, a tym samym rozwoju całego miasta. Bez zwątpienia samorząd gminy Klembów, z wyraźnym podkreśleniem aktywności samego wójta Kazimierza Rakowskiego, zmierza w kierunku rozwoju infrastruktury gminy (kanalizacja, woda, gaz, drogi), a tym samym stwarza wielkie możliwości rozwojowe zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Nie umniejszając niczego samorządowi gminy Dąbrówka, gdzie wyraźnie widać rozwój przemysłowo – gospodarczy, rozwój infrastruktury oraz stwarzanie dogodnych warunków dla inwestorów. W moim odczuciu to przykłady właściwego wykorzystania funduszy europejskich na rzecz obecnego i przyszłego pokolenia ale przy wyraźnej zgodzie samorządów, co do wytyczonego celu.
Wydawać się mogło, że w gruncie rzeczy wcale nie takie bogate a właściwie biedne gminy mogą być przykładem dla pozostałych gmin w naszym powiecie. A więc w przededniu wyborów samorządowych warto mówić o wspólnym celu. Mimo ograniczonych możliwości finansowych poszczególnych gmin warto wykorzystać już rozpoczęte negocjacje i zadbać o nowe w zakresie pozyskania środków pomocowych. W programach przedwyborczych mówimy o potrzebie budowy infrastruktury w całym powiecie, o nowych planach zagospodarowania przestrzennego, o rozwoju budownictwa mieszkaniowego, o stwarzaniu możliwości dla inwestorów a tym samym tworzeniu nowych miejsc pracy. Potrzebna jest aktywna polityka rozwiązywania problemów społecznych, zdrowotnych i bezpieczeństwa publicznego.
Wspierajmy przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym np. kanalizacja i wodociągi, podejmowane w wielu gminach, w tym wspólne, ogromne zadanie inwestycyjne gminy Wołomin i gminy Kobyłka. Nie możemy zaprzepaścić możliwości wykorzystania bardzo znaczących środków pomocowych.
Nieuchronnie zbliża się termin wyborów samorządowych, będą wygłaszane różne hasła i obietnice, wykładane racje, ale bierzmy odpowiedzialność za słowa i pamiętajmy, że zgoda buduje. Racje trzeba umieć obronić a słowa popierać konkretnymi przykładami. Pamiętajmy, że być radnym to służyć społeczności lokalnej, ku lepszej przyszłości ale nie kosztem drugiego.
Po raz kolejny zachęcam samorządowców w kampanii wyborczej do daleko idącego spokojnego dialogu, nie zatraćmy szansy dla rozwoju naszych gmin i powiatu. Mieszkańców całego powiatu bardzo zachęcam do wzięcia udziału w wyborach, bo warto pamiętać, że nieobecni nie mają racji. Przygotowania do kampanii wyborczej już trwają.