1 lipca 2024 r. rozpocznie się pierwszy etap wdrożenia SCT.

1 lipca 2024 r. rozpocznie się pierwszy etap wdrożenia SCT.

Strefa czystego transportu (w skrócie SCT) to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu).Nalepki będzie można kupić wyłącznie w Warszawie.

SCT obejmie obszar całego Śródmieścia i fragmenty dzielnic centralnych. Jej granica będzie przebiegać:

 • aleją Prymasa Tysiąclecia – od Alej Jerozolimskich do styku z linią kolejową nr 20 w rejonie ul. Czorsztyńskiej
 • liniami kolejowymi nr 20, 501, 9 i 7 (od ul. Czorsztyńskiej, przez stacje i przystanki kolejowe: Warszawa Koło, Warszawa Powązki, Warszawa Gdańska, Warszawa Zoo, Warszawa Targówek do ul. Wiatracznej)
 • ulicą Wiatraczną
 • aleją Stanów Zjednoczonych
 • Mostem Łazienkowskim
 • aleją Armii Ludowej
 • ulicą Wawelską
 • ulicą Kopińską od ul. Wawelskiej do ulicy ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”
 • ulicą ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”
 • Alejami Jerozolimskimi od ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” do alei Prymasa Tysiąclecia.

Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Ulice graniczne będą znajdowały się poza strefą czystego transportu.

Od 1 lipca 2024 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:
 • Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat)
 • Pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 19 lat).

Pojazd spełniający wymogi w zakresie normy Euro lub roku produkcji nie musi posiadać nalepki.

Na stronie https://sprawdzsct.zdm.waw.pl/ można sprawdzić, czy nasz samochód będzie mógł wjechać do SCT.

Ulgi i wyjątki

Kierowcy, których dotyczyć będą specjalne wyjątki od wymogów SCT, posiadających pojazdy starsze niż wymagane na danym etapie SCT, zobowiązani będą uzyskać nalepkę na przednią szybę auta.

Mieszkańcy Warszawy

Do końca 2027 r. z zasad obowiązujących w SCT zwolnione będą osoby zameldowane (pobyt czasowy lub stały) i płacące podatki w Warszawie (na podstawie zeznania PIT lub zaświadczenia z urzędu skarbowego). Zwolnienie będzie dotyczyło pojazdów, których data ostatniej rejestracji jest wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 r.

Osoby prawne

Do końca 2027 r. są zwolnione z zasad obowiązujących w SCT, firmy płacące podatki w Warszawie z siedzibą w Warszawie. Zwolnienie będzie dotyczyło pojazdów, których data ostatniej rejestracji jest wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 r.

Seniorzy

Będą zwolnieni bezterminowo z zasad obowiązujących w SCT. Warunki:

 • osoby powyżej 70. roku życia (do końca 2023 r. ukończyły 70 lat)
 • pojazd jest własnością lub współwłasnością najpóźniej od dnia 31 grudnia 2023 r.
 • senior kieruje pojazdem lub jest jego pasażerem
 • senior może wskazać do objęcia wyłączeniem jeden pojazd.

Pojazdy zabytkowe i historyczne

Będą mogły wjechać do SCT.

Pojazdy specjalne

Pojazdy specjalne (np. pomoc drogowa, karawan pogrzebowy) będą mogły wjechać do SCT.

Przypadki losowe

Przypadki losowe, np. dojazd do szpitala, lekarza, miejsca zdawania matury będą mogły wjechać przez 4 dni w roku.

Wyjątki ustawowe

Do SCT będą mogły wjeżdżać:

 • służby (np. pogotowie, policja, straż pożarna, straż graniczna)
 • pojazdy, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnością
 • inne (np. autobus szkolny oznaczony odpowiednią tabliczką).

Wydawanie nalepek

Niektóre osoby będą zwolnione z wymogów SCT – mogą od początku czerwca złożyć wniosek o uprawnienia i nalepkę stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich oraz przez internet.

Został uruchomiony specjalny punkt stacjonarny znajdujący się przy ul. Chmielnej 124 (wejście od strony ul. Żelaznej). Wniosek można też złożyć online w panelu https://sprawdzsct.zdm.waw.pl/

Panel pozwala na sprawdzenie czy dany samochód w ogóle potrzebuje mieć naklejkę, a następnie umożliwa złożenie wniosku. https://zdm.waw.pl/sprawy/strefa-czystego-transportu/

Za wydanie nalepki służącej do oznaczenia pojazdów, ustala się opłatę w wysokości 5 zł.

Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/strefa-czystego-transportu-sct

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.