100-lecie konsekracji kościoła w Postoliskach

Wśród mieszkańców wciąż żywa jest pamięć o tym, że ich dziadkowie sami opodatkowali się na cel budowy świątyni i wspólnie z księdzem Wacławem Koskowskim dopilnowali jej końca. Nie było to łatwe, gdyż okres budowy, przypadł na lata 1913-1919- czas wielkiej wojny. Neogotycki kościół jest więc świadectwem nie tylko pobożności ludu, ale i tworzącej się świadomości obywatelskiej.

Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Romuald Kamiński. Po powitaniu go w świątyni, głos zabrał Proboszcz parafii Ks. Waldemar Sierpiński, który powitał przybyłych na uroczystość gości: Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Posłankę na Sejm RP Bożenę Żelazowską, Starostę Wołomińskiego Adama Lubiaka wraz z żona Katarzyną, która jest Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wicestarostę Wołomińskiego Roberta Szydlika, Radnych Powiatu Wołomińskiego- Magdalenę Suchenek, Piotra Borczyńskiego oraz Sławomira Klocka, Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Gajcego oraz Radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu, Zastępcę Burmistrza Tłuszcza Waldemara Banaszka, Sekretarza Gminy Tłuszcz Tomasza Jusińskiego, Skarbnik Gminy Halinę Kusak, Wójta Gminy Zabrodzie Krzysztofa Jezierskiego, kapłanów, którzy pełnili posługę w Parafii pw. Św. Stanisława Bp. M. w Postoliskach, wszystkich, którzy są duchowo związani z tym miejscem oraz licznie zgromadzonych wiernych i zaproszonych gości. Oprócz tego, ks. Waldemar Sierpiński przedstawił historię kościoła oraz podziękował wszystkim budowniczym, parafianom oraz Stwórcy za ?dar tego co było, jest i będzie?. Zaprezentował obraz Matki Boskiej Hallerowskiej, który z okazji jubileuszu na rzecz parafii podarował Prezydent RP Andrzej Duda. Zebrani wierni mogli obejrzeć wystawę przygotowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej obrazującą historię parafii.
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Romuald Kamiński podczas Mszy Św. dziękował Bogu za dar heroicznego pokolenia, które podjęło się wielkiego dzieła, jakim było wybudowanie gigantycznej świątyni w trudnych wojennych czasach w jednej z biedniejszych parafii dekanatu i diecezji. Oprawę muzyczną podczas Mszy Św. zapewnił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ?Mazowsze? im. Tadeusza Sygietyńskiego. Soliści, chór i orkiestra zespołu ?Mazowsze? pod dyrekcją Jacka Bonieckiego wykonali wybitne dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta ,,Mszę koronacyjną”, która została skomponowana na użytek katedry w Salzburgu, przypuszczalnie z okazji świąt Wielkiej Nocy. Zaprezentowali również polskie i zagraniczne pieśni religijne.
Posłanka na Sejm RP Bożena Żelazowska w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z okazji wyjątkowego jubileuszu wręczyła medal pamiątkowy ?Pro Masovia? dla Parafii w Postoliskach. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Gajcym w imieniu Rady Miejskiej w Tłuszczu wręczyli akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tłuszcz dla ks. Waldemara Sierpińskiego. Oprócz tego, w imieniu Kapituły medalu im. Wacława Sieroszewskiego wyróżnili Posłankę Bożenę Żelazowską za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Gminy Tłuszcz.
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podziękował również Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za pomoc w organizacji uroczystości, wsparcie finansowe oraz objęcie wydarzenia patronatem honorowym.
Starosta Wołomiński Adam Lubiak wraz Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz Wicestarostą Wołomiński na ręce proboszcza parafii pw. Św. Stanisława BM w Postoliskach przekazali pamiątkową płaskorzeźbę.
Po zakończeniu Mszy Św. zebrana publiczność wysłuchała koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ?Mazowsze? im. Tadeusza Sygietyńskiego składającego się z polskich pieśni patriotycznych i ludowych, które na przestrzeni dziejów towarzyszyły Polakom i dodawały otuchy w trudnych chwilach. Pieśni te były i nadal są istotnym elementem tożsamości narodowej. W repertuarze Zespołu znalazły się zarówno pieśni legionowe i ułańskie: ,,O mój rozmarynie?, ,,Legiony?, ,,Bywaj dziewczę zdrowe? jak i pieśni wojskowe, zwane też pieśniami żołnierskimi: ,,Czerwone maki na Monte Cassino?, ,,Serce w plecaku”. Koncert był niewątpliwym spotkaniem z historią Polski i wędrówką przez dzieje naszego kraju opowiedzianą za pomocą utworów, które są perłami polskiej tradycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.