100. rocznica ?Cudu nad Wisłą? w Powiecie Wołomińskim

Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku w Powiecie Wołomińskim przebiega zawsze niezwykle uroczyście. To właśnie tutaj stoczono jedną z przełomowych bitew w historii świata.  W tym roku główne uroczystości odbywały się w m.in. w Ossowie, Radzyminie i Wołominie.

W dniach 13-16 sierpnia w trakcie uroczystości rocznicowych Powiat Wołomiński gościł członków władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli  placówek dyplomatycznych Japonii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Brazylii, Francji i Węgier.

Hołd bohaterom 1920 roku złożyli m.in. Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP,  Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, Antoni Macierewicz,  marszałek senior,  Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, minister Józef Kasprzyk ? szef Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mariusz  Błaszczak, ministeri Obrony Narodowej, Piotr Uściński,  poseł na Sejm RP,  Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Gryglas, wiceminister Aktywów Państwowych, Wojciech Skurkiewicz, sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Łukasz Kudlicki,  dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, Paweł Wdówik sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Konstanty Radziwiłł,  Wojewoda  Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Zbigniew Krysiak,  doradca w Kancelarii Prezydenta RP,  prezes Instytutu Myśli Roberta Schumana, licznie przybyli radni powiatowi oraz radni i włodarze gmin, a także oraz przedstawiciele duchowieństwa, wojska,  policji, organizacji społecznych i kombatanckich.

Obchody w Ossowie rozpoczęły się 14 sierpnia mszą św. polową przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. Ignacego Skorupki.  Tego dnia odbyło się również spotkanie i złożenie wieńców przy tablicach upamiętniających pomoc narodów w 1920 roku.

– Naszą powinnością jest zadbać o to, by świat nie zapomniał o polskim wkładzie w wolność całej Europy. I o wsparciu jakie Polska otrzymała od przyjaciół w heroicznej walce z bolszewizmem.? ? powiedziała Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina podczas przemówienia przy tablicach upamiętniających pomoc narodów w 1920 roku w Ossowie.

Zwieńczeniem obchodów w tym dniu  było zwiedzanie wystawy okolicznościowej przy Samorządowej Instytucji Kultury ?Park Kulturowy Ossów ? Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku?, odsłonięcie popiersia śp. Sławomira Skrzypka, prezesa NBP oraz  uroczysty Apel Poległych i złożenie wieńców.

W ramach uroczystości w dniu 15 sierpnia została odprawiona msza święta pod przewodnictwem Abpa Stanisława Gądeckiego, następnie odczytano  Apel poległych i złożono wieńce na Cmentarzu Bohaterów 1920 r. Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się pikniki historyczne i koncert  Mateusza  Ziółko.

Wydarzenia jubileuszu 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej objęte zostały Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat Honorowy objęli natomiast Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiński, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

    ? Składając hołd obrońcom naszej Ojczyzny, dziękujemy im za ich męstwo, postawę i ofiarę. Ich postawa mówi nam, że nie możemy spocząć na laurach, ale każdego dnia, z wielką dbałością i szacunkiem musimy troszczyć się o nasz kraj ojczysty, wywalczony tak wielką ofiarą, pielęgnując jego historię i tradycję. ? napisali po zakończeniu  uroczystości Adam Lubiak, starosta wołomiński , Robert Szydlik,  wicestarosta powiatu wołomińskiego.

Ząbki

100. rocznicę ?Cudu nad Wisłą? mieszkańcy i władze Miasta Ząbki uczcili już 13 sierpnia. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach celebrowana przez ks. ppłk dr Ireneusza Birusia, proboszcza Parafii Wojskowej Warszawa ? Rembertów i  ks. Dariusza Korbika, proboszcza parafii Św. Trójcy. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów wzięli udział w oficjalnym odsłonięciu muralu ku czci ks. Ignacego Skorupki.  Uroczystego przecięcia wstęgi  dokonali Magdalena Helsztyńska ? Stadnik wnuczka dr Helsztyńskiego, autora książki o ks. Skorupce, Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki,  Janusz Tomasz Czarnogórski prezes PWiK w Ząbkach oraz  Agnieszka Piskorek,  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.  Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali w asyście kompani honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej oraz Orkiestry Dętej Miasta Ząbki  na ząbkowski cmentarz.

W uroczystościach pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny udział wzięli m.in. gość honorowy obchodów ? Magdalena Helsztyńska-Stadnik wraz z mężem, poseł  Piotr Uściński, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, wicestarosta wołomiński Robert Szydlik, członek zarządu Powiatu Wołomińskiego Grzegorz Siwek, radny powiatowy Sławomir Pisarczyk, burmistrz Małgorzata Zyśk, z-ca burmistrza Kamil Kowaleczko, przewodniczący Rady Miasta Ząbki Waldemar Stachyra,  ząbkowscy radni,  kombatanci, burmistrzowie i wójtowie z pobliskich gmin, dyrektorzy placówek oświatowych,  poczty sztandarowe, przedstawiciele duchowieństwa oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło odczytanie listów od prezydenta RP Andrzeja Dudy, senator RP Jolanty Hibner i  wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.  Krótkie przemówienia wygłosili poseł Piotr Uściński, wicestarosta powiatu wołomińskiego Robert Szydlik,  przewodniczący Rady Miasta Ząbki Waldemar Stachera oraz burmistrz Małgorzata Zyśk, która podkreśliła rolę Ząbek w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

    ? Zdarza się, że jesteśmy pytani, dlaczego uroczystości w Ząbkach organizujemy w dniu 13 sierpnia, czy w ten sposób chcemy być w jakiś sposób pierwsi? Dokładnie 100. lat temu, 13 sierpnia 1920 roku, wmaszerowali do Ząbek akademicy z 236 pułku piechoty z idącym na czele kapelanem księdzem Ignacym Skorupką. (?) To w tym dniu przez trzy godziny odpoczywali przy ząbkowskiej świątyni i ząbkowskiej szkole. To właśnie w tym dniu, tutaj w Ząbkach po raz ostatni publicznie ksiądz Ignacy wypowiedział prorocze słowa o dniu 15 sierpnia. To właśnie w tym dniu, tutaj w Ząbkach po raz pierwszy i jedyny, publicznie, ksiądz Ignacy złożył deklarację ochotnikom, że będzie z nimi na pierwszej linii frontu i będzie im udzielał rozgrzeszenia. To właśnie w tym dniu, trzech mieszkańców Ząbek wstąpiło w szeregi armii ochotniczej. Nasze ząbkowskie uroczystości nie mogą odbywać się w innym dniu, jak w właśnie 13 sierpnia ? za wiele wydarzyło się tutaj tego dnia. (?) ? powiedziała burmistrz Małgorzata Zyśk.

Następnie burmistrz  Małgorzata Zyśk dokonała  odsłonięcie tablicy z nazwiskami czterech z czterdziestu pochowanych w ząbkowskiej kwaterze żołnierzy, którzy odnieśli ciężkie rany w Bitwie Warszawskiej i zmarli w ząbkowskim szpitalu polowym  nr 106.

Uroczystości na ząbkowskim cmentarzu zakończył Apel Poległych odczytany przez podporucznika Jerzego Barszczewskiego, salwa honorowa, złożenie wieńców i sygnał Wojska Polskiego ? ?Śpij Kolego?.

Kobyłka

W Kobyłce obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r rozpoczęły się  15 sierpnia na cmentarzu parafialnym przy Grobie Poległych. Hołd Bohaterom z 1920 roku, w tym również żołnierzom z 47. Pułku Strzelców Kresowych oddała burmistrz Edyta Zbieć, wiceburmistrz Grzegorz Owsianko, radni Miasta Kobyłka, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń.  Podczas uroczystości była obecna również Honorowa Obywatelka Maria Balicka, harcerze z Szczep 4 DH i GZ w Kobyłce oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Modlitwę za poległych odmówił ks. Andrzej Rusinowski. Na zakończenie zgromadzeni zaśpiewali pieśń ?Legiony? razem z laureatką kobyłkowskich eliminacji IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowych, Joanną Polkowską – której akompaniował na gitarze Andrzej Zbyszyński. Uroczystość poprowadził Patryk Tymiński.

Tradycyjnie już Kobyłka była jednym z organizatorów obchodów w Ossowie,  gdzie miasto reprezentowała burmistrz Edyta Zbieć, wspierana przez Zarząd Miasta, radnych i dyrektorów jednostek podległych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Radzymin

Tegoroczne obchody rocznicowe Bitwy Warszawskiej w Radzyminie były  wyjątkowe. 14 sierpnia w Wólce Radzymińskiej przy pomniku na miejscu bitwy odprawiona została  uroczysta msza święta pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka. Uroczystości  15 sierpnia także rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, po której nastąpił Apel poległych i część oficjalna obchodów przy pomniku premiera Wincentego Witosa oraz uroczystość rozpoczęcia budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej. Tego samego dnia miały m.in.  miejsce Wieczór Literacko-Muzyczny Piotra Rubika oraz start XX Rajdu Katyńskiego oraz wiele wydarzeń towarzyszących.  Dzień później, 16 sierpnia przy powstającym sanktuarium i trasie S8 została odsłonięta figura Matki Bożej Łaskawej. Podczas uroczystości z okazji obchodów 100.  rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego miasto i gminę Radzymin odwiedziło wielu znamienitych gości.

Marki

W  Markach obchody rozpoczęły się 14 sierpnia, w wigilię Święta Wojska Polskiego. Po uroczystej mszy świętej w parafii pod wezwaniem św. Izydora kombatanci, mieszkańcy miasta oraz goście udali się pod Pomnik Żołnierzy 1920 roku. Od bram cmentarza prowadził do niego szpaler białych i czerwonych zniczy.  W mareckich uroczystościach Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował Andrzej Dera,  sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  W liście odczytanym podczas mareckich uroczystości Prezydent podkreślił współpracę wielu narodów, ale  także współpracę Polaków. Podczas obchodów zostały także odczytane list Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, którego  reprezentował Szef Gabinetu Politycznego Ministra Łukasz Kudlicki.
Zaprezentowano też  projekt tablicy, która stanie przy węźle Marki przy drodze ekspresowej S8. Obchody Bitwy Warszawskiej zwieńczyły apel poległych, złożenie wieńców przez delegacje oraz modlitwa za zmarłych.

Tłuszcz

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w Tłuszczu w niedzielę 9 sierpnia.  Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w wygłoszonym przemówieniu przypomniał przebieg Bitwy Warszawskiej na terenie Tłuszcza. W uroczystości wzięli udział posłanka na Sejm RP Bożena Żelazowska, wicestarosta wołomiński Robert Szydlik oraz radni powiatu wołomińskiego- Sławomir Klocek i Piotr Borczyński, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy oraz radni: Włodzimierz Fydryszek, Włodzimierz Romański i Waldemar Sitek, zastępca burmistrza Waldemar Banaszek, a  także dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych, sołtysi, przewodniczący rad osiedlowych, przedstawiciele OSP, harcerze z Towarzystwa Skautowego HORN, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcyjnej ?Rajski Ptak? oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. W intencji poległych odprawiona została msza święta polowa celebrowana przez proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu ks. Dariusza Skwarskiego. Apel poległych odczytał Andrzej Kruk. Delegacje władz samorządowych, placówek oświatowych oraz zaproszonych gości złożyły kwiaty oddając w ten sposób hołd pamięci. Zebrani goście oraz mieszkańcy mogli zapoznać się z wystawą przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej przedstawiającą przebieg bitwy na terenie Gminy.
100. Rocznicę ?Cudu nad Wisłą? uczcili także członkowie Tłuszczańskiego Stowarzyszenia ?Motór?, którzy 15 sierpnia 2020r. dokonali symbolicznego przejazdu trasą Tłuszcz ?Radzymin – Wołomin – Ossów – Poświętne – Tłuszcz.

Zielonka

Miasto Zielonka było jednym ze współorganizatorów wydarzeń rocznicowych, które zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Uroczystości centralne poprzedziło odsłonięcie w Dolinie Dębów popiersia śp. Sławomira Skrzypka, prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji

"Szalone nożyczki" w Wołominie już 9 czerwca

„Szalone nożyczki” w Wołominie już 9 czerwca

Spektakl grany na deskach teatrów komediowych już ponad 50 lat. Niezmiennie uwielbiany przez widzów, którzy świetnie bawią się razem z aktorami. Właścicielka lokalu [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 21 do 29 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy

Jedyna taka noc w roku

Przed nami Noc Muzeów, którą w tym roku obchodzimy 18 maja – w Międzynarodowym Dniu Muzeów. Mazowieckie placówki przygotowują wiele atrakcji i każdy [...]
0 komentarzy
Nowy wóz dla OSP w Markach

Nowy wóz dla OSP w Markach

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Markach link do zbiórki Kochani! Na co dzień my pomagamy Wam, a teraz Wy pomóżcie nam [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o rekordowych inwestycjach drogowych na Mazowszu, ponad 5 mln zł [...]
0 komentarzy
Targi Pracy i Edukacji dla Osób z Niepełnosprawnościami

Targi Pracy i Edukacji dla Osób z Niepełnosprawnościami

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie po raz drugi organizuje 𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈 𝐏𝐑𝐀𝐂𝐘 𝐈 𝐄𝐃𝐔𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈 dla Osób z Niepełnosprawnościami. Celem wydarzenia jest stworzenie otoczenia sprzyjającego [...]
0 komentarzy
Dzień Patrona I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie

Dzień Patrona I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie

W poniedziałek, na Placu 3 Maja w Wołominie, Dzień Patrona – 111 Eskadry Myśliwskiej obchodziło I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie. W uroczystości [...]
0 komentarzy
Powiatowa Majówka 2024

Powiatowa Majówka 2024

Jedno z największych wydarzeń muzycznych w  powiecie wołomińskim, skupiające tysiące fanów, które odbędzie się 25 maja  o godzinie 15:00 w Pałacu w Chrzęsnem [...]
0 komentarzy

Zdechły dzik leżał w mieście przez dobę

Zdechły dzik przeleżał przez ponad dobę na chodniku w Wołominie. W dodatku weterynarz odciął mu nogę w celu pobrania próbek badań. Mieszkańcy wydzwaniali [...]
0 komentarzy

Zajączkowska i Mentzen w Wołominie

W środę 8 maja w Wołominie odbyło się spotkanie w ramach trasy Zajączkowska & Mentzen. Spotkanie zgromadziło wielu mieszkańców zainteresowanych programem Konfederacji oraz [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.