12. Za granicę

Jolanta Michalik

Margaret Malewski, autorka „Na walizkach”, poradnika dla emigrantów z pokolenia nazywanego tu X („urodzonych między 1964 a 1981 r.”), pochodzi z Montrealu, ale przez wiele lat pracowała m.in. w Polsce, Szwajcarii i Izraelu. Dziś jest międzynarodową trenerką kulturowo mobilnych fachowców, którzy decydują się mieszkać i rozwijać karierę zawodową za granicą.
Emigranci pokolenia X, w większości przypadków bez unormowanego życia osobistego, stają wobec wyzwania związanego z porzuceniem dotychczasowego kręgu towarzyskiego, samotnością, brakiem wsparcia, a do tego dochodzą jeszcze trudy przeprowadzki, organizacji pracy i adaptacji do nowego środowiska. Kandydatom na emigrantów Malewski radzi, jak uporać się z negocjowaniem kontraktu, nierzadko szokiem kulturowym, tęsknotą za krajem i utrzymywaniem więzi na odległość.
Autorka zbudowała tę książkę z wywiadów przeprowadzonych z młodymi emigrantami, analiz własnych doświadczeń, spostrzeżeń i przeżyć; dołączyła także adresy pomocnych stron internetowych i kalkulator kosztów utrzymania (niestety, zbyt skromny, gdyż porównała tylko ceny kanadyjskie ze szwajcarskimi). Nie jest to poradnik dla osób, które wybierają się do pracy na pewien czas, np. w Irlandii, czy w Wielkiej Brytanii, wyłącznie z powodów ekonomicznych, ale dla gotowych przyjąć każde wyzwanie, by wzbogacić swój życiorys zawodowy, pragnących przygody i międzynarodowej kariery – choć jedni i drudzy mogą skorzystać z rad w nim zawartych.

Margaret Malewski,
„Na walizkach. Emigranci pokolenia X”,
przekł. E. Czerwińska,
Wyd. Studio Emka,
Warszawa 2006, 231 s.,
cena ok. 30 zł.