13. Czysty Wołomin

Dobiega końca I edycja programu edukacyjno-informacyjnego „Czysty Wołomin” Program spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców – różnorodność form przekazu informacji pozwoliła dotrzeć do poszczególnych grup wiekowych.

W ramach akcji mieszkańcy domów jednorodzinnych kilkakrotnie otrzymali ulotki informacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Kierując się zasadą „czym skorupka za młodu nasiąknie…” dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowano szereg konkursów i imprez przybliżających idee segregacji odpadów. Najbardziej aktywni przystąpili do realizacji programu szkolnego, w efekcie którego powstało 14 Zielonych Klas. Spontanicznie do udziału w programie włączyło się Przedszkole nr 2 w Wołominie, które zdobyło tytuł Zielonego Przedszkola. Jedną z nagród jakie otrzymali laureaci konkursów ekologicznych były wycieczki, m.in. do Izby Edukacji Leśnej w Sękocinie, Nadleśnictwa Celestynów czy Powsina. Aktywnie biorąca udział w programie Szkoła Podstawowa z Majdanu pokusiła się na wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jednym ze znaczących wydarzeń były Dni Otwarte w Sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Zorganizowane dwukrotnie w czasie trwania programu spotkały się z dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci ale również rodziców. W czasie ostatniej „Majówki w sortowni” wszyscy uczestnicy zbiórki surowców wtórnych otrzymali w zamian sadzonki roślin, koszulki z logo „Czystego Wołomina” i smycze. Zebrano ponad 100 kg baterii należących do grupy odpadów niebezpiecznych, których odzysk jest szczególnie ważny. Oprócz zwiedzania obiektów sortowni można było również wziąć udział w pokazach czerpania papieru z makulatury.
Efekty programu w postaci liczby gospodarstw domowych aktywnie przystępujących do selektywnej zbiórki i ilości zebranych ton surowców wtórnych są wspólnym dziełem mieszkańców.
W przygotowaniu kolejna edycja programu przewidziana do realizacji w 2007 roku. Tym razem zwrócimy szczególną uwagę na odpady ulegające biodegradacji, na sposoby odzysku, zagospodarowania i wykorzystania.
W ramach prac Koalicji Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej powstałej na kanwie „Czystego Wołomina”, w szkołach na terenie naszej gminy odbywają się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez Instruktora Ratownictwa Drogowego, Beatę Chojnacką. Zainteresowanie z jakim spotykają się zajęcia wśród młodzieży szkolnej jest ogromne i wskazuje na potrzebę kontynuacji tego typu działań. W ramach szkoleń uczestnicy zapoznają się z teorią w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przechodzą szkolenie praktyczne na fantomie.
Kolejną inicjatywą wspieraną przez Koalicję były w ostatnim czasie egzaminy praktyczne na kartę rowerową i motorowerową. 10.06.2006 dzięki wsparciu Ireneusza Kaczyńskiego, prowadzącego sklep AUTO MOTOR , który bezpłatnie użyczył jednego ze swoich skuterów, młodzież gimnazjalna, mogła zdobyć kartę motorowerową. W egzaminie zorganizowanym i prowadzonym przez Beatę Chojnacką pod patronatem honorowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, wzięło udział ponad 100 osób..