15. Nowe miejsca pracy w Tłuszczu

Ostatnie lata starań władz samorządowych, mające na celu powstanie nowych zakładów pracy na terenie Tłuszcza zostały uwieńczone sukcesem. Prawie pewne jest uruchomienie w najbliższym czasie zakładu produkującego prefabrykaty budowlane.

W chwili zamykania numeru został podpisany akt notarialny, w którym jedna w większych w tej części Mazowsza, firma budująca na masową skale domy wielorodzinne – JW. CONSTRUCTION , kupiła teren o powierzchni ponad 7,5 ha, po byłym PONAR –REMO w niegdyś przemysłowej części Tłuszcza. Z informacji uzyskanych od Burmistrza Tłuszcza po spotkaniu z jej właścicielami, już od pierwszych dni listopada planuje ona zatrudnić pierwszych kilka osób do prac porządkowo-budowlanych, a od początku nowego roku kolejne kilkadziesiąt osób uzyska zatrudnienie przy produkcji. Niewątpliwą pomoc w negocjacjach okazał nasz rodzimy przedsiębiorca p. Jan Borczyński , który doprowadził do pozytywnego sfinalizowania rozmów pomiędzy właścicielami JW. CONSTRUCTION a aktualnym posiadaczem tego terenu – firmy TELCABO .

Kilka dni temu minął już pierwszy rok działania kolejnej nowej firmy, która za miejsce swojej działalności wybrała sobie Tłuszcz.

Fabryka Mebli Artystycznych „HENRYKÓW” przeniosła swoją siedzibę z Warszawy, z sukcesem funkcjonuje i produkuje tu najpiękniejsze i najbardziej znane polskie meble stylowe, które zdobią najbardziej reprezentacyjne obiekty w Polsce i za granicą (m.in. Zamek Królewski, gabinety Prezydenta i Premiera , ambasady i placówki dyplomatyczne , domy najbogatszych ludzi w Polsce). Firma ta jest autorem słynnego OKRAGŁEGO STOŁU, PAPIESKIEGO TRONU i MARSZAŁKOWSKIEJ LASKI.

„Życzliwa i sprzyjająca temu przedsięwzięciu postawa Burmistrza Krzysztofa Białka oraz o wiele niższe koszty utrzymania niż w Warszawie „ , jak powiedział Prezes Zarządu firmy p. Paweł Zugaj były istotnym czynnikiem, które zadecydowały o tym odważnym kroku.

Tam również nasi mieszkańcy znaleźli zatrudnienie, a budżet gminny dzięki dochodom z tej działalności będzie zasilony nowymi jakże potrzebnymi wpływami .

Takie zjawiska pozwalają myśleć o tym , że najprawdopodobniej przerwana została zła passa tych terenów. Jak się okazuje staje się on coraz bardziej atrakcyjny. To cieszy.