162 projekty z powiatów legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza i UE

Modernizacja placów zabaw i budowa siłowni plenerowych, remonty strażnic i wiejskich świetlic czy przebudowa dróg gminnych i powiatowych ? to tylko kilka ze 162 przedsięwzięć w powiatach legionowskim, wołomińskim otwockim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa.

Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 5,2 mln zł. Dodatkowo 4 mln zł z UE władze regionu przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli udział także radni województwa mazowieckiego.

Sołectwa, działkowcy, drogi dojazdowe, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza ? to kolejne działania dofinansowywane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia. ? Każdego roku nasze programy wsparcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Pokazuje to, jak bardzo jest potrzebna taka pomoc finansowa. Wsparcie skierowane jest na konkretne działania, wskazane wcześniej przez gminy, powiaty i miasta. Inwestycje, które zostaną zrealizowane będą służyły mieszkańcom, poprawią jakość i komfort ich życia ? podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

60 projektów sołeckich z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 60 inicjatyw sołeckich z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego. Jak zaznacza sołtys Czarnowca Krzysztof Marczak, jego sołectwo pomoc przeznaczy na modernizację oświetlenia ulicznego. ? Połączenie tego wsparcia z innym sołeckim programem, z którego otrzymaliśmy środki, daje nam możliwość realizacji większej inwestycji. Nasza gmina nie dysponuje dużym budżetem, dlatego nie zawsze stać nas na realizację tych mniej pilnych przedsięwzięć, które są równie ważne dla naszych mieszkańców.

W powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymało 60 inicjatyw sołeckich z 18 gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz oraz Wołomin. Łączna wartość dotacji to ponad 577 tys. zł. W ramach programu można było uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

Lp. Gmina Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania Powiat
1 Jabłonna Urządzenie siłowni plenerowej na terenie sołectwa Trzciany 10 000,00 zł legionowski
2 Nieporęt Rewitalizacja terenu osiedla wojskowego w Białobrzegach 10 000,00 zł legionowski
3 Nieporęt Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kątach Węgierskich 10 000,00 zł legionowski
4 Nieporęt Utworzenie ścieżki edukacyjnej o historii i tożsamości Nieporętu 10 000,00 zł legionowski
5 Serock Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel 10 000,00 zł legionowski
6 Serock Budowa progu zwalniającego w miejscowości Wola Smolana, gmina Serock 5 000,00 zł legionowski
7 Serock Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie 10 000,00 zł legionowski
8 Wieliszew Odnowa i rozbudowa placu zabaw w Olszewnicy Nowej 10 000,00 zł legionowski
9 Wieliszew Utworzenie miejsca aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w miejscowości Góra 10 000,00 zł legionowski
10 Wieliszew Budowa oświetlenia przy ul. Leśny Jar w Olszewnicy Starej 10 000,00 zł legionowski
11 Celestynów Zagospodarowanie terenu wraz z elementami wyposażenia placu zabaw 10 000,00 zł otwocki
12 Celestynów Zagospodarowanie terenu placu zabaw 10 000,00 zł otwocki
13 Celestynów Modernizacja boiska sportowego 10 000,00 zł otwocki
14 Karczew Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach 10 000,00 zł otwocki
15 Karczew Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy 10 000,00 zł otwocki
16 Karczew Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności 10 000,00 zł otwocki
17 Karczew Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców 10 000,00 zł otwocki
18 Kołbiel Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sufczyn 10 000,00 zł otwocki
19 Kołbiel Budowa placu zabaw w miejscowości Lubice (sołectwo Lubice 2) 10 000,00 zł otwocki
20 Kołbiel Budowa placu zabaw w miejscowości Antoninek 10 000,00 zł otwocki
21 Osieck Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Czarnowiec 10 000,00 zł otwocki
22 Osieck Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Wójtowizna 9 999,91 zł otwocki
23 Sobienie-Jeziory Remont budynku wiejskiego w Zuzanowie 10 000,00 zł otwocki
24 Sobienie-Jeziory Wyposażenie budynku pełniącego funkcje świetlicy w Gusinie 10 000,00 zł otwocki
25 Sobienie-Jeziory Zagospodarowanie centrum wsi Szymanowice Duże 10 000,00 zł otwocki
26 Wiązowna Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Majdanie 10 000,00 zł otwocki
27 Wiązowna Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rzakcie 10 000,00 zł otwocki
28 Wiązowna Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stefanówce 5 633,00 zł otwocki
29 Wiązowna Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiązownie 10 000,00 zł otwocki
30 Wiązowna Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej 10 000,00 zł otwocki
31 Dąbrówka Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty 10 000,00 zł wołomiński
32 Dąbrówka Doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele 10 000,00 zł wołomiński
33 Dąbrówka Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnów 7 500,00 zł wołomiński
34 Dąbrówka Budowa placu zabaw w miejscowości Dręszew 10 000,00 zł wołomiński
35 Dąbrówka Montaż wiat przystankowych w miejscowości Karolew 10 000,00 zł wołomiński
36 Jadów Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężówka 10 000,00 zł wołomiński
37 Jadów Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki 10 000,00 zł wołomiński
38 Jadów Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Warmiaki 10 000,00 zł wołomiński
39 Jadów Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Podbale 6 195,00 zł wołomiński
40 Klembów Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew 10 000,00 zł wołomiński
41 Klembów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka 10 000,00 zł wołomiński
42 Klembów Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów 10 000,00 zł wołomiński
43 Klembów Modernizacja placu zabaw w Pasku 10 000,00 zł wołomiński
44 Klembów Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki 10 000,00 zł wołomiński
45 Poświętne Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica 10 000,00 zł wołomiński
46 Poświętne Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna 10 000,00 zł wołomiński
47 Poświętne Modernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki 10 000,00 zł wołomiński
48 Poświętne Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków 10 000,00 zł wołomiński
49 Poświętne Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów 10 000,00 zł wołomiński
50 Poświętne Zagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne 10 000,00 zł wołomiński
51 Radzymin Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Arciechów, Gmina Radzymin 10 000,00 zł wołomiński
52 Radzymin Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dybów Kolonia, Gmina Radzymin 6 150,00 zł wołomiński
53 Radzymin Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, gmina Radzymin 10 000,00 zł wołomiński
54 Radzymin Modernizacja ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Załubice 7 000,00 zł wołomiński
55 Radzymin Zakup oraz montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem w Sołectwie Wawrzyna, Gmina Radzymin 10 000,00 zł wołomiński
56 Strachówka Zagospodarowanie terenu w sołectwie Księżyki 10 000,00 zł wołomiński
57 Strachówka Wyposażenie placu wiejskiego w sołectwie Młynisko 10 000,00 zł wołomiński
58 Tłuszcz Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan 10 000,00 zł wołomiński
59 Wołomin Budowa oświetlenia w sołectwie Majdan 10 000,00 zł wołomiński
60 Wołomin Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna 10 000,00 zł wołomiński

55 inwestycji ? modernizacja remiz oraz nowy sprzęt i wyposażenie dla strażaków

Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. ? Na nowy sprzęt czekają i strażacy, i mieszkańcy regionu. Nowoczesne wyposażenie usprawni pracę służb, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo Mazowszan. Pomagamy także modernizować strażackie remizy. Stan techniczny większości z nich wymaga naprawdę szybkiego remontu ? dodaje.

W powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim dofinansowanie na remont strażnic i zakup profesjonalnego sprzętu w wysokości ponad 1,7 mln zł trafi do jednostek OSP na 55 inwestycji.

Lp. Gmina/Miasto Nazwa OSP powiat przedmiot dofinansowania kwota dotacji
1 Jabłonna Chotomów legionowski remont strażnicy 22 140,00 zł
2 Jabłonna Jabłonna legionowski zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 18 500,00 zł
3 Legionowo* Legionowo legionowski remont strażnicy 18 750,00 zł
4 Legionowo* Legionowo legionowski zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 19 998,00 zł
5 Nieporęt Nieporęt legionowski remont strażnicy 25 000,00 zł
6 Nieporęt Katy Węgierskie legionowski zakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 19 999,00 zł
7 Nieporęt Nieporęt legionowski zakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 19 999,00 zł
8 Serock Wola Kiełpińska legionowski remont strażnicy 20 000,00 zł
9 Serock Wola Kiełpińska legionowski samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy 100 000,00 zł
10 Serock Serock legionowski nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 80 000,00 zł
11 Wieliszew Skrzeszew legionowski remont strażnicy 25 000,00 zł
12 Wieliszew Wieliszew legionowski nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 80 000,00 zł
13 Celestynów Celestynów otwocki remont strażnicy 25 000,00 zł
14 Celestynów Regut otwocki zakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 6 450,00 zł
15 Celestynów Dąbrówka otwocki zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 12 990,00 zł
16 Józefów Świdry Małe otwocki remont strażnicy 25 000,00 zł
17 Józefów Świdry Małe otwocki samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy 100 000,00 zł
18 Józefów Józefów otwocki zakup 2 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 4 920,00 zł
19 Karczew Karczew otwocki modernizacja strażnicy 23 000,00 zł
20 Karczew Łukówiec otwocki zakup 2 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z butlami i maskami, wentylatora oddymiającego, automatycznego defibrylatora zewnętrznego, klucza pediatrycznego do defibrylatora 9 985,00 zł
21 Karczew Otwock Wielki otwocki zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych, 2 szt. sygnalizatorów bezruchu, detektora prądu, detektora wielogazowego, akumulatorowego systemu oświetleniowego-najaśnica 10 000,00 zł
22 Karczew Otwock Wielki otwocki średni samochód ratowniczo-gaśniczy 100 000,00 zł
23 Kołbiel Gadka otwocki modernizacja strażnicy 25 000,00 zł
24 Kołbiel Kołbiel otwocki zakup 4 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 9 358,00 zł
25 Kołbiel Kąty otwocki zakup 6 szt. latarek kątowych, ładowarki do latarek kątowych, prądownicy, piły spalinowej do drewna, 4 szt. węży strażackich tłoczonych 6 350,00 zł
26 Osieck Górki otwocki modernizacja  strażnicy 25 000,00 zł
27 Osieck Osieck otwocki zakup 2 szt. aparatów powietrznych z maską i butlą 4 900,00 zł
28 Otwock Otwock-Jabłonna otwocki zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 19 794,00 zł
29 Otwock Otwock-Wólka Mlądzka otwocki zakup detektora wielogazowego 2 000,00 zł
30 Sobienie-Jeziory Wysoczyn otwocki modernizacja strażnicy 25 000,00 zł
31 Sobienie-Jeziory Sobienie-Jeziory otwocki zakup 9 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 19 800,00 zł
32 Sobienie-Jeziory Dziecinów otwocki zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego – pompy 20 000,00 zł
33 Wiązowna Malcanów otwocki modernizacja strażnicy 25 000,00 zł
34 Wiązowna Wiązowna otwocki zakup piły spalinowej, pilarki spalinowo-gałęziowej, prądownicy, prądownicy wysokociśnieniowej z nakładką pianową, prądownicy turbojet, drabiny nasadkowej trzy przesłowej 10 000,00 zł
35 Wiązowna Glinianka otwocki zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 19 950,00 zł
36 Dąbrówka Ślężany wołomiński modernizacja strażnicy 25 000,00 zł
37 Dąbrówka Kuligów wołomiński nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 80 000,00 zł
38 Jadów Myszadła wołomiński modernizacja strażnicy 25 000,00 zł
39 Jadów Jadów wołomiński nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 80 000,00 zł
40 Klembów Dobczyn wołomiński modernizacja strażnicy 12 500,00 zł
41 Klembów Klembów wołomiński nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 80 000,00 zł
42 Kobyłka Kobyłka wołomiński remont strażnicy 25 000,00 zł
43 Poświętne Turze wołomiński remont strażnicy 25 000,00 zł
44 Radzymin Ruda wołomiński modernizacja  strażnicy 25 000,00 zł
45 Radzymin Radzymin wołomiński zakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, wyważacza do drzwi z pompą, przecinaka do pedałów, 4 szt. butli kompozytowych do aparatu powietrznego z pokrowcem 18 650,00 zł
46 Radzymin Stare Załubice wołomiński zakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 16 396,00 zł
47 Strachówka Borucza wołomiński modernizacja strażnicy 25 000,00 zł
48 Tłuszcz Kozły wołomiński modernizacja strażnicy 24 000,00 zł
49 Tłuszcz Jasienica wołomiński nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 80 000,00 zł
50 Tłuszcz Jasienica wołomiński średni samochód ratowniczo-gaśniczy 100 000,00 zł
51 Wołomin Wołomin wołomiński remont strażnicy 25 000,00 zł
52 Wołomin Wołomin wołomiński zakup 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 19 600,00 zł
53 Wołomin Zagościniec wołomiński zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka 19 980,00 zł
54 Zielonka Zielonka wołomiński modernizacja strażnicy 9 500,00 zł
55 Zielonka Zielonka wołomiński zakup kamery termowizyjnej 18 000,00 zł

18 inwestycji ze wsparciem na ochronę gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim zrealizowanych zostanie również 18 inwestycji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Samorządy otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono ponad 1,4 mln zł. Jak podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, obszary rolnicze zasługują na szczególne wsparcie. ? Na Mazowszu aż 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolnicze. Znajdziemy je również w okolicach stolicy. Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Poprawia to komfort życia na tych terenach i znacznie ułatwia pracę rolnikom ? zauważa.

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego Mazowsza.

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi gminne:

L.p. Beneficjent Powiat Przedsięwzięcie Kwota dotacji
1 Serock legionowski Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze 120 000 zł
2 Celestynów otwocki Przebudowa drogi do gruntów rolnych działka ewid. Nr 187 obręb geodezyjny 11 – REGUT 64 000 zł
3 Karczew otwocki Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew 100 000 zł
4 Kołbiel otwocki Przebudowa ul. Wspólnej w miejscowości Karpiska 60 000 zł
5 Osieck otwocki Przebudowa drogi gminnej nr 271346W w miejscowości Nowe Kościeliska 60 000 zł
6 Sobienie-Jeziory otwocki Modernizacja drogi gminnej Nr 270709W w miejscowości Śniadków Dolny w km 0+000÷1+336 60 000 zł
7 Wiązowna otwocki Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu 50 000 zł
8 Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 430102W Zaścienie – Karolew, Gmina Dąbrówka 50 000 zł
9 Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Szewnica 110 000 zł
10 Klembów wołomiński Budowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85 m w miejscowości Nowy Kraszew 100 000 zł
11 Poświętne wołomiński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne) 120 000 zł
12 Radzymin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady – III Etap 70 000 zł
13 Strachówka wołomiński Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Wielgi 80 000 zł
14 Strachówka wołomiński Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Miąski 30 000 zł
15 Tłuszcz wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek od km 0+000.00 do km 0+440.00 110 000 zł
16 Wołomin wołomiński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ? ul. Leśna w m. Mostówka w gminie Wołomin (dz. ew. nr 149) – etap I 70 000 zł

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi powiatowe:

Lp. Beneficjent Przedsięwzięcie Kwota dotacji
1. Powiat Otwocki Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec gmina Kołbiel 100 000 zł
2. Powiat Wołomiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz 100 000 zł

24 samorządy ze wsparciem na ochronę powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim dofinansowanie otrzymają 24 projekty. Do samorządów trafi w sumie ponad 1,4 mln zł z budżetu Mazowsza. Na duże znaczenie inwestycji, które mogą być realizowane w ramach MlWOPiM MAZOWSZE 2021 wskazuje Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej. ?To są ogromnie ważne sprawy. Nie tylko na dziś, ale na przyszłość. Im wcześniej zaczniemy dbać o powietrze i wodę, tym będzie łatwiej przyszłym pokoleniom. W tym roku wspieramy w sumie 209 przedsięwzięć, przekazując blisko 12 mln zł z budżetu województwa ? dodaje radny województwa.

Lp. Gmina Powiat Kwota dotacji Przedsięwzięcie
1 Józefów UM otwocki 87 130,00 zł Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, na terenie Miasta Józefowa.
2 Dąbrówka UG wołomiński 12 500,00 zł Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Dąbrówka
3 Strachówka UG wołomiński 72 877,00 zł Rewitalizacja terenów zielonych Strachówki poprzez odtworzenie istniejącego stawu wraz z jego zagospodarowaniem
4 Kobyłka UM wołomiński 200 000,00 zł Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce
5 Tłuszcz UG wołomiński 50 827,00 zł Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w Tłuszczu
6 Wołomin UM wołomiński 50 000,00 zł Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin
7 Karczew UM otwocki 70 475,00 zł Poprawa warunków mikroklimatycznych w gminie Karczew poprzez rewitalizację dwóch terenów zielonych
8 Marki UM wołomiński 4 323,00 zł Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego! ? kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza
9 Klembów UG wołomiński 125 000,00 zł Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza
10 Poświętne UG wołomiński 35 000,00 zł Rewitalizacja istniejących terenów zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Poświętnem
11 Celestynów UG otwocki 185 129,00 zł Budowa ogrodu deszczowego przy szkole podstawowej w Celestynowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
12 Karczew UM otwocki 7 500,00 zł Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew
13 Wiązowna UG otwocki 23 945,00 zł Zadbajmy o jakość powietrza na terenie Gminy Wiązowna
14 Osieck UG otwocki 38 443,00 zł Park kieszonkowy w Osiecku
15 Osieck UG otwocki 8 705,00 zł Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
16 Otwock UM otwocki 200 000,00 zł Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych
17 Radzymin UG wołomiński 26 543,00 zł Krajobraz Kulturowy ?Wierzby mazowieckie?
18 Kołbiel UG otwocki 16 974,00 zł Wdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza służącego informowaniu i edukowaniu mieszkańców Gminy Kołbiel
19 Jabłonna UG legionowski 7 500,00 zł Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Jabłonna
20 Wołomin UM wołomiński 52 511,00 zł Przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin.
21 Radzymin UG wołomiński 35 000,00 zł ?Czyste powietrze w Gminie Radzymin ? nasza wspólna sprawa?
22 Celestynów UG otwocki 29 892,00 zł Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych
23 Otwock UM otwocki 20 000,00 zł Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka
24 Klembów UG wołomiński 48 652,00 zł Uruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

5 rodzinnych ogródków działkowych z dofinansowaniem

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 to program zachęcający do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Decyzją radnych województwa mazowieckiego 89 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma ponad 800 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Wśród nich znalazło się 5 ogródków działkowych z powiatu otwockiego. Otrzymają one w sumie 50 tys. zł dofinansowania. Dzięki tym środkom działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

Lp. Gmina Rodzinny Ogród Działkowy Przedsięwzięcie Kwota dotacji
1 Miasto Otwock ROD ?Maluch? ul. Żeromskiego? Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD „MALUCH” przy ul. Żeromskiego w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18) 10 000,00 zł
2 Miasto Otwock ROD ?Maluch? ul. Grunwaldzka Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD „MALUCH” przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18) 10 000,00 zł
3 Miasto Otwock ROD ?Maluch? ul. Reymonta Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD „MALUCH” przy ul. Reymonta w Otwocku (obręb nr 71, działka nr 1/5 oraz 1/31) 10 000,00 zł
4 Miasto Otwock ROD ?Maluch? ul. Samorządowa Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD „MALUCH” przy ul. Samorządowej w Otwocku (obręb nr 56, działka nr 43/1 oraz 43/2) 10 000,00 zł
5 Miasto Otwock ROD ?Meran? Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock-Jabłonna 10 000,00 zł

2 inwestycje ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z PROW 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy 2 mln zł z UE na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut, odcinka sieci wodociągowej oraz jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w gminie Celestynów. Dzięki inwestycji poprawi się jakość wody pitnej dla mieszkańców gminy, więcej budynków będzie miało też dostęp do sieci wodociągowej. Z kolei gmina Osieck dzięki 2 mln zł wsparcia z UE w ramach PROW 2014-2020 wybuduje ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, [...]
0 komentarzy

Mazowsze nagrodzi amatorów fotografii

Kochasz fotografować, znasz piękne zakątki Mazowsza i chcesz, by dowiedzieli się o nich inni? Ten konkurs jest dla ciebie! Ruszył nabór wniosków w [...]
0 komentarzy
Koleją nad morze już od najbliższej soboty!

Koleją nad morze

Od soboty 22 czerwca ruszyło wakacyjne połączenie kolejowe pomiędzy Warszawą a Trójmiastem i Ustką. Popularne pociągi Słoneczny i Słoneczny-BIS w komfortowych warunkach zawiozą [...]
0 komentarzy
Kompostuj bioodpady!

Kompostuj bioodpady!

W krajach UE kompostowanie jest popularną praktyką, w Polsce dopiero zaczyna się popularyzacja tego trendu. Coraz więcej gmin w trosce o środowisko zachęca mieszkańców do ograniczenia [...]
0 komentarzy
Nowy rząd - stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów.

Nowy rząd – stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów.

Czy znowu interes branży górniczej przeważy nad zdrowiem i życiem milionów Polaków – pytają eksperci i NGO, komentując próbę wycofania się rządu z [...]
0 komentarzy
Zadbaj o swój kapitał początkowy

Zadbaj o swój kapitał początkowy

Kapitał początkowy to ważna część przyszłej emerytury. Osoby, które nie mają jeszcze obliczonego kapitału, a powinny go mieć, warto, aby zadbały o jego [...]
0 komentarzy
OFE czy subkonto

OFE czy subkonto? Decyzja do 31 lipca

Do końca lipca osoby urodzone po 1968 roku mogą zmienić decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej na drugi filar. Zgodnie z ich dyspozycją [...]
0 komentarzy
ZUS: 1 lipca rusza kolejna odsłona programu "Dobry start"

ZUS: 1 lipca rusza kolejna odsłona programu „Dobry start”

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje [...]
0 komentarzy
"Odkrywamy talenty" na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

„Odkrywamy talenty” na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnością „Odkrywamy Talenty”. Z okazji jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Ostatnie dni na oddanie głosu na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Ostatnie dni na oddanie głosu na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Już tylko przez kilka dni, do 23 czerwca można głosować na projekty z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do rozdysponowania jest rekordowe 30 mln złotych! [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.