Dobry Start ? zmiana zasad składania wniosków w programie

Wniosek o "Dobry start" tylko do końca listopada

Od 1 lipca br. zmieniają się zasady składania wniosków do programu ?Dobry Start? na rok szkolny 2021/ 2022. Zgodnie z nimi od teraz wnioski można składać tylko w formie elektronicznej, a realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do 30 listopada.

Polacy z roku na rok w coraz większym stopniu korzystają z usług elektronicznych, w tym także podczas załatwiania spraw urzędowych. W ciągu ostatnich 3 lat procent złożonych elektronicznie wniosków o świadczenie ?Dobry Start? wzrósł z 48 proc. w 2018 r. do 72 proc. w 2020 r. Ubiegły rok i czas pandemii dodatkowo wpłynęły na zwiększenie wykorzystania tej drogi komunikacji z urzędami. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aby usprawnić proces obsługi świadczeń, zdecydowało się wprowadzić całkowitą elektronizację procesu składania wniosków o świadczenie, wyłączając papierowy obieg dokumentów oraz stosując jako jedyną, formę jego wypłaty na rachunek bankowy.

Wspieranie rodzin jest priorytetem rządu i bardzo ważne jest, aby to wsparcie było jak najbardziej powszechne i dostępne dla każdego. W ramach programu ?Dobry Start? w województwie mazowieckim co roku wypłacanych jest ok. 650 tys. świadczeń. Od 1 lipca składanie wniosków będzie odbywało się tylko drogą elektroniczną. Ci, którzy do tej pory nie korzystali z tej możliwości otrzymają pomoc w wypełnieniu wniosków – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Pomoc w wypełnianiu wniosków

Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia w złożeniu wniosku online, otrzymają pomoc od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w celu zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza nawet w mniejszych miejscowościach, zawarł porozumienie w tym zakresie na współpracę
z Pocztą Polską oraz KRUS. Rodzice, którzy dotąd otrzymywali świadczenie w gotówce, pobieranej w gminie czy w formie przekazu pocztowego będą zobowiązani do podania numeru rachunku bankowego, na który środki powinny trafić.

?Dobry start? w województwie mazowieckim

W 2018 r. wypłacono 649 313 świadczeń na kwotę 194 767 800 zł.

W 2019 r. wypłacono 669 480 świadczeń na kwotę 200 791 200 zł.

W 2020 r. wypłacono 662 898 świadczeń na kwotę 198 769 646 zł.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Program ?Dobry Start?

Świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane jest raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub ? w przypadku dzieci niepełnosprawnych ? do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Świadczenie dobry start nie przysługuje na studentów, dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie z programu ?Dobry Start? jest zwolnione od podatku, nie podlega również egzekucji komorniczej. Świadczenie ?Dobry Start? przyznawane jest bez względu na dochód rodziny. Otrzymanie wsparcia z programu nie powoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej.

O ww. wsparcie może wnioskować matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).  Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

W całej Polsce w 2020 r. wsparciem z programu ?Dobry Start? objętych było 4,4 mln uczniów. Na świadczenia w ramach programu od początku jego funkcjonowania przeznaczono już 4,1 mld zł.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

Mazowsze liderem innowacji!

Mazowsze liderem innowacji!

Województwo mazowieckie liderem Barometru Innowacyjności! Mazowsze uzyskało bardzo wysoki poziom we wszystkich analizowanych kategoriach. Zasoby ludzkie, innowacyjność przedsiębiorstw, działalność badawczo-rozwojowa czy rozwój gospodarczy [...]
0 komentarzy
Rower rządzi!

Rower rządzi!

Spełnia zarówno funkcje robocze, jak i rekreacyjne – niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku użytkownika. Jeździmy jednośladem do szkoły, na uczelnię i do [...]
0 komentarzy
Zachorowałeś gdy twoja umowa o pracę wygasła? Dowiedz się co ci przysługuje.

Zachorowałeś gdy twoja umowa o pracę wygasła? Dowiedz się co ci przysługuje.

Rozchorowałeś się w momencie, gdy twoja umowa o pracę wygasła? Masz prawo do płatnego chorobowego, jeśli dostałeś eZLA wciągu 14 dni po ustaniu [...]
0 komentarzy
Ruszył nabór wniosków „Dobry Start”

Ruszył nabór wniosków „Dobry Start”

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”.  Program to inwestycja w [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 10 do 20 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Zgłaszanie propozycji do programu współpracy na 2025 rok

Zgłaszanie propozycji do programu współpracy na 2025 rok

Propozycje zgłoś za pośrednictwem formularza on-line lub pobierz plik, a po wypełnieniu dostarcz go do Urzędu w jeden ze wskazanych sposobów: mailem: organizacyjny@mazovia.pl [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o 65 nowoczesnych pociągach dla Kolei Mazowieckich, dziennych domach pobytu [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od  9 do 19 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Sezon turystyczny 2024 – odpoczywam na Mazowszu!

Sezon turystyczny 2024 – odpoczywam na Mazowszu!

Pod hasłem „Odpoczywam na Mazowszu” członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska oraz zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego Izabela Stelmańska [...]
0 komentarzy
Rekordowa liczba głosujących w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Rekordowa liczba głosujących w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

73 608 mieszkańców województwa mazowieckiego zagłosowało w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To o 5,5 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Mamy więc [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.