19. Zadławienia

dr. Ryszard Stańczak

Zadławienie jest następstwem zablokowania przepływu powietrza w drogach oddechowych, zazwyczaj przepływ tamuje pokarm lub drobny przedmiot Objawy: gest rękami w kierunku szyi, krztuszenie się słabe nieskuteczne wykrztuszanie, sine zabarwienie skóry drgawki, utrata przytomności
Pierwsza pomoc:
Pamiętaj o tym, że inaczej ratuje się osobę dorosłą, a inaczej dziecko poniżej roku, inaczej osobę przytomną, a inaczej osobę nieprzytomną.
Ratowanie przytomnego dorosłego: przytomnemu poszkodowanemu dokładnie powiedz w jaki sposób chcesz mu pomóc . Stań z tyłu za poszkodowanym. jedną dłoń złóż w pięść i połóż ją na brzuch osoby której chcesz pomóc, gwałtownym ruchem do siebie i ku górze wepchnij pięść w brzuch ratowanego – powinno to spowodować wypchnięcie ciała obcego z dróg oddechowych, jeśli pierwsza próba okaże się nie skuteczna, próbuj do skutku Ratowanie przytomnego dziecka: jeżeli zadławiło się dziecko poniżej roku życia, a jest przytomne, połóż je na swojej ręce twarzą w dół, tak by głowa znajdowała się niżej, uderz kilkakrotnie dłonią w plecy pomiędzy łopatkami ,jeśli ciało obce nie zostało wypchnięte, odwróć dziecko na plecy, trzymając je nadal głową w dół, połóż palce wskazujący i środkowy do mostka poniżej sutków, a następnie kilkakrotnie, gwałtownym ruchem w dół uciśnij mostek na głębokość ok. 2cm, jeżeli w/w sposób nie da żadnego rezultatu spróbuj na przemian poklepywać plecy i naciskać mostek Ratowanie osoby dorosłej nieprzytomnej
Jeżeli dorosły straci przytomność ułóż go na plecach i udrożni drogi oddechowe
Jeżeli poszkodowany nie oddycha rozpocznij sztuczne oddychanie
Jeżeli nie możesz wdmuchnąć powietrza do ust poszkodowanego gwałtownie uciśnij jego brzuch: klęknij nad udami ratowanego i połóż dłonie na jego brzuchu nieco powyżej pępka, gwałtownym ruchem od siebie, w kierunku głowy ratowanego