28. Spotkanie dyrektorów od kultury

W dniu 22 stycznia 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbyło się spotkanie Dyrektorów Domów i Ośrodków Kultury z terenu powiatu wołomińskiego. Spotkania takie odbywają się cyklicznie

w poszczególnych ośrodkach kultury w ramach porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy ośrodkami kultury z terenu powiatu wołomińskiego.

Spotkanie było pierwszym w tym roku 2007 i pierwszym, na którym obecny był V-ce Starosta Powiatu wołomińskiego Pan Piotr Uściński. Gościliśmy również: Wójta Gminy Jadów Pana Stanisława Żaka, Przewodniczącą Powiatowej Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią Małgorzatę Łoń, Przewodniczącego Rady Gminy Jadów Pana Jerzego Archicińskiego. Na spotkanie przybyli: Dyrektor MDK w Kobyłce Pan Andrzej Zbyszyński, Dyrektor CK w Klembowie Pani Barbara Osytek, Dyrektor CK w Dąbrówce Pani Anna Maniecka, Dyrektor MDK w Ząbkach Pan Sławomir Skotnicki, Dyrektor CK w Tłuszczu Pan Paweł Ołdak, Dyrektor MDK w Wołominie Pan Łukasz Wojakowski, Dyrektor CKiS w Radzyminie Pan Mirosław Jusiński oraz gospodarz spotkania Dyrektor GOK Jadów Pani Halina Filemonowicz, która przywitała wszystkich zebranych. Głównym tematem zebrania były imprezy powiatowe, które przygotowywane są przez domy i ośrodki kultury. Kalendarium takich imprez zostało przygotowane i złożone na ręce Pana Starosty, wyszczególnione w nim zostały wszystkie imprezy, jakie są współfinansowane przez powiat, a które już odbywają się cyklicznie i na stałe weszły do kalendarza imprez poszczególnych domów i ośrodków kultury. Zarówno V-ce Starosta Pan Piotr Uściński jak i Przewodnicząca Powiatowej Komisji Kultury Pani Małgorzata Łoń pozytywnie ocenili wszelkie poczynania poszczególnych domów

i ośrodków kultury z terenu powiatu. Musimy pamiętać, że zasięg tych imprez jest nawet międzynarodowy jak np.: organizowane przez CKiS w Radzyminie biegi, podczas obchodów „Cudu nad Wisłą”, w MDK w Kobyłce co roku prowadzony jest Konkurs Wiedzy w języku angielskim (nagrodą dla zwycięzcy jest wyjazd na obóz językowy do Anglii). Od lat wpisany do kalendarza imprez powiatowych recytatorski i plastyczny Konkurs Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce, Biesiady z Książką w Tłuszczu, Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej i Rodzimej w Jadowie, to tylko jedne z nielicznych imprez, jakie mają miejsce w poszczególnych ośrodkach kultury. Podczas tego spotkania padło wiele miłych słów pod adresem wszystkich organizatorów poszczególnych imprez, które jak wiadomo są nie tylko potrzebne dla własnego środowiska, ale również są promocją całego naszego powiatu i regionu. Należy je kontynuować i zrobić wszystko, aby utrzymać je na takim samym poziomie, jak w latach poprzednich. Podkreślono, że nie ma rywalizacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, porozumienie ,jakie istnieje, ma za zadanie wzajemne wspieranie i pomoc podczas organizacji poszczególnych imprez. Łatwiej jest planować organizację

i kalendarium imprez powiatowych jeżeli dyrektorzy poszczególnych placówek kulturalnych wiedzą, że mogą otrzymać konkretną pomoc ze strony starostwa zgodną z planowaną dotacją.

Małgorzata Gałązka