Polska gospodarka, spotkanie z wicepremierem

W piątek (1 lutego) w sali Pod Kopułą, Ministerstwa Gospodarki, odbyło się spotkanie wicepremiera Janusza Piechocińskiego i przedstawicieli kierowanego przez niego resortu z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych. – Kryzys to jest zagrożenie albo szansa – sugerował wicepremier w swoim wystąpieniu.Janusz Piechociński wielokrotnie odwiedzał Powiat Wołomiński, wiele razy był też gościem redakcji „Życia”, gdzie pełnił przez kilka lat swoje poselskie dyżury pod telefonem i spotykał się z mieszkańcami. Tym razem (w piątek 1 lutego) to nasza redakcja udała się na spotkanie z Panem Januszem do gmachu Ministerstwa Gospodarki. W sali Pod Kopułą z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Mediów odbyło się spotkanie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych w którym uczestniczyło ponad 200 dziennikarzy. Spotkanie rozpoczął wicepremier zauważając na wstępie, że nigdy do tej pory nie było tylu dziennikarzy na żadnej konferencji prasowej.

Minister opowiedział dziennikarzom o stanie polskiej gospodarki i pomysłach resortu na jej uzdrowienie. Podkreślił znaczenie gospodarcze Śląska jak też znaczenie niemieckiej gospodarki dla naszego kraju. – Druga na świecie, pod względem pro-eksportowości gospodarka niemiecka, poprzez to, że tak blisko jesteśmy z nią związani, gwarantuje nam, że wiele naszych produktów i usług wchodzi na globalny rynek. Na Śląsku obok tradycyjnych gałęzi przemysłu takich jak kolejnictwo, górnictwo i hutnictwo wyrosły bardzo duże sektory przemysłu XXI wieku – telekomunikacyjnego, elektronicznego jak też potężna logistyka – mówił zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że dziś na nowo relokuje się przedsiębiorczość i przemysł oraz powstają nowe korytarze transportowe. – Musimy koniecznie o tym pamiętać w naszych analizach – przypominał.

Wicepremier Piechociński zwrócił również uwagę na instrumenty wsparcia inwestycji. –Mamy specjalne Strefy Ekonomiczne, pomoc na inwestycje o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, Centra Obsługi Inwestorów – przypominał dziennikarzom informując jednocześnie, że w ostatnim czasie rząd podjął decyzję poprzedzoną jego wnioskiem o przedłużenie okresu działania stref ekonomicznych do 2026 roku. – Wydaje się, że specjalne strefy ekonomiczne są bardzo ciekawym narzędziem przyciągającym dodatkowych, oby jak najbardziej innowacyjnych, inwestorów do Polski. Dlatego warto wydłużyć okres funkcjonowania tych stref – uzasadniał swoją tezę.

W dalszej części spotkania Janusz Piechociński stwierdził iż ma nadzieję, że rok 2013 będzie lepszy od minionego. – Kryzys to jest zagrożenie albo szansa – mówił. Po wystąpieniu ministra gospodarki dziennikarze mieli czas na zadawanie pytań. Pytali między innymi o to jaki jest jego stosunek do Unii Europejskiej. Janusz Piechociński uważa, że kryzys przyśpieszył proces ujednolicenia Europy.

Poruszony został również problem promocji polskiej gospodarki w świecie. Na ten temat oprócz wicepremiera wypowiadała się wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik, a wiceministrowie Grażyna Henclewska i Mariusz Haładyja zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia lepszych regulacji prawnych dotyczących gospodarki. Jak zapowiedział Janusz Piechociński podobnych spotkań będzie więcej.

Teresa Urbanowska