II spotkanie ząbkowskich przedsiębiorców

Kanapa ?Forbsa?, wręczenie statuetek ?Ząbkowska Firma Roku?, oraz uhonorowanie firm, które dołączyły do akcji ?Zniżka za dowód? to główne punkty programu II spotkania ząbkowskich przedsiębiorców, które odbędzie się w Ząbkach w najbliższy poniedziałek. Tym razem przedsiębiorcy spotkają się w budynku Trybuny Głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 18 lutego o godzinie 17.00.

Ideą II spotkania przedsiębiorców jest integracja środowiska biznesowego Ząbek, w celu utworzenia się swoistego lobby, które dzięki stworzeniu sieci lokalnych powiązań małych firm, poprzez współpracę i promowanie naszego miasta przyczyni się do rozwoju Ząbek oraz stworzenia korzystnego wizerunku miasta zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Taka współpraca już obecnie przynosi pozytywne rezultaty w postaci włączania się firm w bieżące funkcjonowanie miasta na poziomie inwestycyjnym, kulturalnym i sportowym. Dobrym przykładem może być chociażby II spotkanie ząbkowskich przedsiębiorców w którego zorganizowanie chętnie włączyły się właśnie nasze ząbkowskie firmy.

Podczas II spotkania ząbkowskich przedsiębiorców, po raz pierwszy w Ząbkach na ?Kanapie Forbesa?, Zastępca Redaktora Naczelnego ?Forbesa? Jacek Pochłopień przeprowadzi wywiad z Ivanem Del Vechio Ambasadorem Nadzwyczajnym Republiki Chorwacji w Polsce oraz z prof. Elżbietą Mączyńską ? Ziemacką Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Temat rozmowy to: Perspektywy rozwoju sektora MŚP w Polsce na tle Unii Europejskiej (casus Chorwacji).

Podczas spotkania zostaną wręczone statuetki ?Ząbkowska Firma Roku? dla najdynamiczniej rozwijających się ząbkowskich firm. W kapitule przyznającej statuetki zasiądą wraz z Robertem Perkowskim Burmistrzem Miasta Ząbki, Zenon Daniłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej ?Agrotechnika S.A.? w Ząbkach ? jako przewodniczący kapituły oraz Jan Bajno Prezes Zarządu SK Banku.

Zostaną przywitane nowe w akcji ?Zniżka za dowód? ząbkowskie firmy, które przyłączyły się do przedsięwzięcia w 2012 roku.

W poprzednim spotkaniu, które odbyło się w styczniu ubiegłego roku, uczestniczyły głównie firmy, będące członkami akcji ?Zniżka za dowód?, organizowanej przez miasto. ? Tym razem mamy nadzieję gościć szerszy krąg przedsiębiorców, których zapraszamy do przystąpienia do ?Zniżki za dowód?, która jest ogniwem programu realizowanego w naszym mieście pn. ?Jestem z Ząbek?, który ma na celu zameldowanie się w mieście wszystkich mieszkańców. Mając na uwadze bardzo interesujący program naszego spotkania, zachęcam gorąco do udziału w spotkaniu wszystkich ząbkowskich przedsiębiorców, ale także wszystkich zainteresowanych współpracą z ząbkowskimi firmami oraz zainteresowanych działalnością biznesową na terenie Ząbek ? podkreśla Robert Perkowski, burmistrz Ząbek..