4 lata pracy Starosty Wołomińskiego

Ponad 300 mln zł pozyskał Powiat Wołomiński ze środków rządowych m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poinformował na spotkaniu z mediami lokalnymi Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

Okazją do organizacji spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów była 4. rocznica wyboru Starosty Adama Lubiaka, któremu Rada Powiaty Wołomińskiego powierzyła zarządzanie sprawami Powiatu w dniu 22 listopada 2018 roku. Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju powiatu wołomińskiego m.in. dzięki realizacji wielomilionowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków rządowych w łącznej kwocie ponad 300 mln zł.

– Czuję ogromną satysfakcję z 4-letniej już pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju powiatu wołomińskiego. Wybór na stanowisko Starosty pozostaje dla mnie dużym wyróżnieniem
i zobowiązaniem. Z sukcesem realizujemy obietnice złożone mieszkańcom na początku kadencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pragnę serdecznie podziękować członkom Zarządu i Radnym oraz wszystkim współpracownikom za wsparcie i wspólną pracę. Przed nami kolejne wyzwania i następne 1,5 roku intensywnej pracy – mówi Starosta Adam Lubiak.

W okresie 2018-2022 budżet powiatu powiększył się z 222 mln zł do kwoty blisko 400 mln zł. Tak znaczący wzrost dochodów nie byłby możliwy bez ogromnego wysiłku włożonego w profesjonalne i skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy rezerwy celowej budżetu państwa. W sumie władzom powiatu udało się pozyskać ponad 300 mln złotych.

Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należy niewątpliwie rozbudowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. W nowym budynku „B” zlokalizowane będą 18 poradni specjalistycznych m.in. ginekologiczno-położnicza, chirurgiczna, okulistyczna, ortopedyczna, Nocna Pomoc Lekarska, POZ dla dorosłych i dzieci (z odrębnymi wejściami dla dzieci zdrowych i chorych) Zakład rehabilitacji oraz administracja szpitala. Na ten cel oraz na remonty głównego budynku (klatki schodowej i dwóch głównych wind) i oddziałów (SOR, Nocnej Pomocy Lekarskiej, Okulistyki, Chirurgii, Neurologii i Apteki Szpitalnej), władze powiatu przeznaczyły łącznie ponad 92 mln zł. Zmodernizowany został również nowy parking na 80 aut od strony ul. Gdyńskiej.

Obecnie podpisana została umowa na termomodernizację głównego budynku szpitala, w ramach którego wymienionych zostanie 750 okien, nastąpi modernizacja instalacji CO i ciepłej wody, wybudowane będą 42 kolektory słoneczne i 146 paneli fotowoltaicznych oraz nastąpi wymiana blisko 1700 opraw oświetleniowych na LED. Wartość prac wynosi 12 mln zł, z czego 4 mln pochodzą z dotacji unijnych, a 8 mln zabezpieczył Powiat Wołomiński.

Najważniejsze zmiany w Szpitalu w latach 2019-2022

 • uruchomienie poradni specjalistycznych – poradni chorób wewnętrznych i poradni pediatrycznej;

 • stypendia dla studentów kierunków medycznych;

 • rozpoczęcie realizacji nowego zakresu operacji bariatrycznych polegających
  na zmniejszeniu żołądka u osób otyłych wraz z kompleksową opieką pooperacyjną;

 • połączenie oddziałów chorób wewnętrznych I i II, co pozwoliło uzyskać lepszy efekt organizacyjny w zakresie zarządzania personelem lekarskim i pielęgniarskim;

 • zwiększenie dwukrotnie realizację operacji zaćmy na oddziale Okulistyki;

 • utworzenie pracowni badań USG;

 • przeniesienie poradni dziecięcej na ul. Sasina;

 • wydłużenie pracy rejestracji i przychodni specjalistycznych do godz. 20:00;

 • 11.2021 podpisanie umowy z Uczelnią Łazarskiego dot. współpracy w zakresie specjalistycznego kształcenia podyplomowego lekarzy, zwiększenia konkurencyjności na rynku usług medycznych oraz prowadzenia działalności badawczej;

 • 12.2021 podpisanie umowy z Radomskim Centrum Onkologii w zakresie współpracy nad kompleksową opieką nad pacjentami onkologicznymi;

 • 05.2022 rozpoczęcie zabiegów kriolezji i termolezji (nowoczesnej metody leczenia bólów kręgosłupa);

 • 05.2022 rozpoczęcie operacji nowoczesnymi metodami z zakresu uroonkologii
  na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym;

 • 07.2022 powołanie 3 Klinik Uczelni Łazarskiego: Ginekologii i Położnictwa, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Ogólnej.

Powiat może pochwalić się również realizacją wielomilionowych inwestycji drogowych. Na remonty bieżące m.in. zrealizowane nakładki asfaltowe wydatkowano 16 mln zł, co pozwoliło na remont 74 odcinków dróg o łącznej długości 69 km. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowanych został 60 przedsięwzięć m.in. modernizacja ul. Wileńskiej w Wołominie, ul. Hallera i Matarewicza w Turowie i Ossowie, ul. Zawadzkiej w Woli Rasztowskiej, czy drogi relacji Zabraniec-Okuniew. Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg wynosi 44 km, a wartość poniesionych nakładów to 196 mln zł.

 

Gmina

Koszt inwestycji drogowych łącznie za lata 2019-2022

Długość w km

Klembów

1 896 136,61 zł

2,550

Kobyłka

11 741 638,86 zł

2,730

Wołomin

66 025 444,54 zł

16,365

Ząbki

10 666 657,95 zł

0,400

Zielonka

9 920 495,18 zł

1,332

Dąbrówka

10 723 130,06 zł

2,274

Poświętne

4 968 047,13 zł

4,441

Marki

9 123 566,10 zł

1,250

Jadów

21 604 793,48 zł

3,523

Strachówka

310 253,79 zł

0,810

Tłuszcz

7 317 973,40 zł

2,073

Radzymin

42 117 842,92 zł

6,101

Łącznie

196 415 980,02 zł

43,849

 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnich 4 latach należą niewątpliwie m.in. budowa Domu Dziecka w Równem, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobyłce, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, nowej siedziby PCPR i Biura Paszportowego przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie.

Pozytywne zmiany nastąpiły również m.in. w sferze edukacji i kultury. Powiat z sukcesem zorganizował m.in. obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 200. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Nastąpił rozwój działalności instytucji kultury: Biblioteki, Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz powołana została z początkiem 2022 roku nowa instytucja Pałac w Chrzęsnem. Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat wzrosła w latach 2018-2022 z 2173 do 2567, a w szkołach specjalnych z 186 do blisko 300 uczniów. Znaczny wzrost liczby uczniów wynika m.in. z sukcesywnej poprawy infrastruktury edukacyjnej oraz atrakcyjne oddziały szkolne, których liczba wzrosłą z 89 do 138, w tym m.in.: Klasa lotnictwa wojskowego, Klasa stewardess i stewardów, Klasa ratownictwa medycznego, Klasy medyczno-pielęgniarskie, Klasy informatyczne.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Wołomin - zmiany na trasach linii L36 i N62

Wołomin – zmiany na trasach linii L36 i N62

ZTM informuje, że w związku z przebudową ulicy Nadarzyńskiej w Kobyłce oraz ulicy 1 Maja w Wołominie (droga wojewódzka nr 634) i całkowitym [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 23 lutego do 1 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Uwierzyła, że bierze udział w policyjnej akcji

Uwierzyła, że bierze udział w policyjnej akcji

Oszuści nie ustają w poszukiwaniu swoich ofiar. Dwa dni temu doszło do oszustwa, której ofiarą padła osoba starsza. Przestępca, podszywając się za policjanta [...]
0 komentarzy
Oszuści podszywają się pod ZUS

Oszuści podszywają się pod ZUS

Ostrzegamy przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują [...]
0 komentarzy
Nowy termin rozpoczęcia prac na wołomińskim odcinku DW634

Nowy termin rozpoczęcia prac na wołomińskim odcinku DW634

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że 26 lutego zostanie zamknięty wołomiński odcinek DW 634 Prace rozpoczną się na odcinku od Ręczajskiej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.