Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Przygotowanie projektów budżetów miast i gmin na rok 2023 było w ostatnich miesiącach bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich samorządów w Polsce.  Od 2019 roku kurczą się dochody budżetowe jst, głównie z powodu obniżek podatku od osób fizycznych, czyli PIT. Najpierw od października 2019 roku został on obniżony do 17 proc. (z wcześniejszych 18 proc.), a następnie, w połowie 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu – do 12 proc.

W ten sposób samorządy zostały pozbawione istotnej części wpływów, których nie rekompensują wpływy z budżetu państwa. Z drugiej strony rosną wydatki bieżące – koszty opału, energii, odsetek od obligacji, a także  materiałów i usług, co powoduje znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych.

Samorządy demolowane są przez władze centralne od kilku lat – mówi burmistrz Krzysztof Chaciński. –  Przybywa obowiązków oraz kosztów, ubywa niestety pieniędzy. Ostatni rok to jednak totalny demontaż finansów samorządu terytorialnego w Polsce. Trzeba sobie zdawać sprawę, że koszty obniżenia podatku PIT ponosi głównie samorząd. Czemu rząd nie obniżył akcyzy na paliwo? Odpowiedź nasuwa się sama – taka obniżka wpłynęłaby negatywnie na dochody budżetu centralnego. Łatwiej jest więc zabrać pieniądze samorządom. W Gminie Radzymin, tegoroczne (odgórne) zmiany systemu podatkowego spowodowały, że do budżetu Gminy przestało wpływać ok. 15 mln zł. Przy dobrej koniunkturze gospodarczej poradzilibyśmy sobie. Niestety spadek wzrostu gospodarczego, zwolnienia w firmach, w połączeniu z wysokimi kosztami prądu i gazu oraz szalejącą inflacją sprawiają, że budżety gmin się kurczą, a koszty nieubłaganie rosną. Dlatego przygotowanie projektu budżetu na rok 2023 było nie lada wyzwaniem i wymusiło jeszcze większe „zaciskanie pasa”, szukanie kolejnych oszczędności i dodatkowych wpływów.

Przy konstrukcji budżetu Gminy Radzymin na rok 2023 trzeba było uwzględnić:

 • spadek dochodów z tytułu podatku PIT – 11 mln zł
 • waloryzację umów na już rozpoczęte roboty budowlane z powodu inflacji – 15 mln zł
 • koszt mediów (prąd, gaz) – 3 mln zł
 • wzrost kosztów usług, paliwa, potencjalnych podwyżek nauczycieli, dotacji dla przedszkoli i innych – 8 mln zł. Wydatki w dziele Oświata i wychowanie wyniosą w przyszłym roku ponad 83 mln zł (co stanowi blisko 40 % ogółu wydatków).

Aby zminimalizować deficyt budżetowy trzeba było podjąć trudne decyzje o redukcji wydatków bieżących, w tym różnego typu dofinansowań/ulg dla Mieszkańców, a także należało dokonać cięć w administracji i zaplanować wzrost podatków lokalnych.

W projekcie budżetu na rok 2023 założono:

 • zawieszenie (na rok) funkcjonowania Bonu Malucha
 • zmniejszenie progu dopłaty do biletu aglomeracyjnego Warszawa+ (zejście z 3 do 1 progu dopłaty)
 • obniżenie poziomu zniżki – z 30 do 10% – dla posiadaczy RKM na usługi komercyjne w Centrum Medycznym w Radzyminie
 • zredukowanie liczby kursów komunikacji pasażerskiej R o ok. 20% – kursy o małej frekwencji, głównie wczesnoporanne i późnowieczorne
 • zawieszenie (na rok) współpracy kulturalnej ze Sceną Cegielnia
 • jeszcze dalej idące zmniejszenie natężenia oświetlenia ulicznego (obecnie świeci na 80%, a po 22:00 na 60%, w roku 2023 planowane – 60%, a po 22:00 – 30%)
 • wyłączenie nocnej iluminacji budynków oraz oświetlenia placów zabaw
 • cięcia budżetów jednostek odpowiedzialnych za sport, kulturę oraz remonty
 • kolejne zakupy sprzętu, który pozwoli przejęcie części obowiązków w zakresie przewozu osób oraz napraw cząstkowych dróg i częściową rezygnację z zewnętrznych usług
 • podwyżkę podatków lokalnych o średnio 16% (poniżej poziomu inflacji).

W projekcie budżetu Gminy Radzymin na rok 2023 założono również zmniejszenie wydatków na administrację.

– Oszczędzanie zaczęliśmy od siebie – mówi Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. – Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby w tych trudnych czasach oszczędności nie poszukać również w administracji. I mimo, że od wielu lat dbam o to, aby obsługa naszych Mieszkańców była sprawna i na najwyższym poziomie, bez generowania zbędnych kosztów, to mimo wszystko musiałem te oszczędności znaleźć.

W kolejnym roku:

 • redukcji ulegnie zatrudnienie o 15%
 • zredukowana zostanie liczba punktów oświetlenia w budynkach urzędów
 • wymienione zostaną świetlówki na energooszczędne LED
 • zmniejszona zostanie liczba aut służbowych
 • nie będzie pakietów medycznych
 • nastąpi zmiana papieru i kopert na ciemniejszy kolor (z makulatury)
 • urząd zrezygnuje częściowo z usług poczty na rzecz doręczeń przez pracowników
 • nie będzie dzierżawy dystrybutorów wody i maszyn czyszczących obuwie
 • nastąpi rezygnacja z monitoringu części floty
 • zmniejszeniu ulegnie ilość prenumerat czasopism fachowych.

Wprowadzając tak liczne oszczędności udało się zminimalizować deficyt budżetowy na rok 2023. W przyszłorocznym budżecie Gminy Radzymin dochody wyniosą 198.625.120 zł, a wydatki 213.061.557,50 zł. Na inwestycje Gmina przeznaczy 56 mln zł. Warto jednak podkreślić, że w nowym budżecie znalazły się inwestycje tylko te, które są już rozpoczęte. W związku z tym że w przyszłym roku planujemy spłacić 6,2 mln zł zobowiązań, zapotrzebowanie na nowy dług wyniesie 6 mln zł.

———————————————————————–

 

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Program Wzmacniania Rodziny - bezpłatne warsztaty dla rodziców

Radzymin – Program Wzmacniania Rodziny – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Zachęcamy rodziców i opiekunów dziecka w wieku 10-14 lat na bezpłatne warsztaty prowadzone w ramach „Programu Wzmacniania Rodziny”. Spotkania rozpoczynają się 30 września [...]
0 komentarzy
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Radzymin – pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Marki - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Marki – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 września br. na Stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin

Obwieszczenie burmistrza Radzymina  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy
Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości – Nadma

Burmistrz Radzymina ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.