Absolutorium dla burmistrz Ząbek

Na sesji Rady Miasta Ząbki 18 czerwca br., radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrz miasta Ząbki Małgorzacie Zyśk, za wykonanie budżetu w 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu przedstawiła skarbnik miasta Ząbki Elżbieta Żmijewska. Tego dnia po raz pierwszy był także przedstawiony radnym raport o stanie miasta Ząbki za miniony rok. Raport w wielu miejscach był tożsamy z sprawozdaniem finansowym. Wszyscy obecni na sesji radni, tj. 18 osób, głosowali za udzieleniem absolutorium. Szerzej na ten temat będzie można poczytać w najbliższym wydaniu gazety samorządowej ?Co słychać?.

W załączeniu prezentacja która została przedstawiona radnym, pt.?Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ząbki za 2018 rok.
I.P.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Źródło: UM Ząbki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.