Program ?Dobry Start? | Gmina Strachówka

Program ?Dobry Start? to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie ?Dobry start? przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia ? w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się.

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:

  • szkole podstawowej;
  • szkole ponadpodstawowej;
  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki ;
  • winnych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Wniosek online już od 1 lipca 2019 r.

Wniosek o świadczenie dobry start ? podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu ?Rodina 500+? ? można składać online już od 1 lipca 2019 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.  Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strachówce. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu 2019 r. lub w sierpniu 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019 r. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

UWAGA ! – 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.\

Do Pobrania

Źródło: UG Strachówka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.