Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Zielonki

Burmistrz Kamil Michał Iwandowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego, tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej i ze sprawozdaniami Burmistrza i Skarbnik Miasta Zielonka Moniki Sopińskiej wyrazili swoje zdanie.

Za przyjęciem uchwały udzielającej Burmistrzowi wotum zaufania opowiedziało się 14 radnych, zaś 1 osoba wstrzymała się od głosu. Z kolei w przypadku uchwały o udzielenie absolutorium głosów za było 15.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego samorządu. Przypomnijmy, że procedura ta służy ocenie wykonania budżetu samorządu. Jest dokonywana na podstawie analizy dwóch najważniejszych dokumentów: sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. Najpierw dokumentom tym przyglądają się radni z komisji rewizyjnej – sprawdzają, jak wykonane zostały dochody i wydatki miasta w stosunku do zakładanego planu, a także z jakim wynikiem samorząd zamknął wykonanie budżetu (nadwyżka czy deficyt). Krótko mówiąc, absolutorium to instytucja, za pomocą której organ stanowiący samorządu – Rada Miasta kontroluje wykonywanie budżetu przez organ wykonawczy samorządu – Burmistrza Miasta Zielonka.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zielonka pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za 2021 rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, Rada Miasta ma obowiązek pochylić się nad raportem o stanie gminy. Z końcem maja Burmistrz przedstawił „Raport o stanie miasta Zielonka za 2021 r.”, który obejmuje podsumowanie działalności Miasta w 2021 roku. Zawarto tam w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Zielonka. Wotum zaufania jest jednoznaczne z zaakceptowaniem raportu za ubiegły rok i pozytywną oceną wykazanych w nim działań. Radni przeprowadzili więc dyskusję nad tym dokumentem i podjęli decyzję w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu.

Burmistrz po otrzymaniu absolutorium podkreślił rolę wszystkich pracowników samorządowych w naszym mieście wykonujących codzienne obowiązki w Urzędzie, ale też  w jednostkach miejskich, którym podziękował za pracę zespołową. Podziękowania te wyraził również składając na ręce Pań Skarbnik i Sekretarz symboliczne bukiety kwiatów, kierując do nich słowa uznania dla całego zespołu.

 

Więcej informacji z Zielonki

Kąpielisko na Gliniankach nieczynne

Kąpielisko na Gliniankach nieczynne

11 sierpnia nieczynne będzie kąpielisko na Gliniankach. W związku z jednodniową dzierżawą terenu, z użycia wyłączony będzie obszar plaży wraz z kąpieliskiem. Z [...]
0 komentarzy

Osiedle Wolności z grającym sąsiedztwem

W czwartkowy wieczór Grające Sąsiedztwo odwiedzi Osiedle Wolności. Burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski oraz radni Joanna Nicole-Urbanowicz i Piotr Pietruszka zapraszają mieszkańców [...]
0 komentarzy
Zielonka: Kolorowe boisko przy Dwójce już na finiszu

Zielonka: Kolorowe boisko przy Dwójce już na finiszu

Na budowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 wciąż wiele się dzieje. Trwają ostatnie prace przed spodziewanym terminem oddania obiektu. Jest kolorowo [...]
0 komentarzy

Zielonka: Grające sąsiedztwo na Skwerze Matki Teresy

Zielonkowskie tournée Grającego Sąsiedztwa tym razem zawita do centrum miasta. Już jutro na Skwerze Matki Teresy cygański, muzyczny pokaz. Zespół Dromenca to nie [...]
0 komentarzy
Lato w mieście Zielonka

Lato w mieście Zielonka

Dofinansowany przez Miasto Zielonka wypoczynek dla dzieci z zielonkowskich szkół również i w tym roku cieszy się dużą popularnością. Odbyły się  już 4 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.