Aktywni Społecznie Seniorzy

„Aktywni Społecznie Seniorzy” to projekt realizowany przez Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury na podstawie umowy zawartej z Gminą Wołomin. W ramach projektu seniorzy z wołomińskich klubów seniora poznają techniki malarskie. Animatorzy starają się „zarazić” senioralnych liderów pasją również do innych form twórczości, aby mogli się nią dzielić z innymi członkami swoich środowisk.

Tuż po podpisaniu umowy MFBNiK przystąpiło do realizacji zadania. W tym celu przeprowadzony został nabór uczestników projektu poprzez informację skierowaną do środowisk senioralnych. W trakcie rozmów z przedstawicielami Wołomińskiej Rady Seniorów ustalono, że najlepszym terminem na spotkania warsztatowe będą piątkowe przedpołudnia określając godziny 10.00 – 12.00.
W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie swój udział zadeklarowało 14 osób. Pierwsze spotkanie odbyło się 21 września. Podczas spotkania ustalono terminy spotkań oraz ich zakres tematyczny, interesujący członków wyłonionej grupy: • 21 września 2018 roku –  Nasz pierwszy obraz – na czym i czym malujemy • 28 września – tutoriale – tworzymy własne obrazy techniką łączącą malowanie, naklejanie i decupage • 5 października – decupage – dowolne przedmioty wykonane techniką decupage, omówienie materiałów używanych do tej formy zajęć plastycznych• 12 października – rozpoczynamy pisanie ikon – spotkanie pierwsze (zajęcia zaplanowane na 6 kolejnych spotkań – 12 godzin) • 19 października – pisanie ikon – spotkanie drugie • 26 października – pisanie ikon – spotkanie trzecie• 2 listopada – w związku ze świętem, zajęcia przeniesione na sobotę 10 listopada – pisanie ikon – spotkanie czwarte • 9 listopada – pisanie ikon – spotkanie piąte.
W tej chwili za nami jest już 9 spotkań warsztatowych. Dodatkowo odbyła się zorganizowana w dniu 26 października przez seniorów wystawa prac dotychczas wykonanych podczas warsztatów. Miała ona miejsce podczas wspólnej zabawy środowiska wołomińskich seniorów w MDK, na którą zaproszono również instruktorów prowadzących warsztaty.
Jednym z celów realizowanego projektu jest uspołecznienie uczestników i pokazanie im możliwości wspólnego spędzania czasu z wnukami ewentualnie z dziećmi z sąsiedztwa. Dlatego też jako organizatorzy jesteśmy otwarci na szerszy udział w warsztatach przedstawicieli innych grup wiekowych i społecznych. Do współprowadzenia zajęć zaprosiliśmy oprócz instruktorów z Wołomina osoby z innych miast w Polsce. Gościliśmy więc instruktorkę z Gniezna oraz troje artystów malarzy z Warszawy, którzy wsparli nas wolontarystycznie swoją wiedzą i umiejętnościami.
Nasz projekt oprócz rozwijania twórczych pasji ma również wartości dodane:
a) ważne, że w zajęciach warsztatowych udział bierze kilku panów. Przeważnie bowiem w takie zajęcia angażują się kobiety a ofert na t.z.w. „męskie warsztaty” na lokalnym rynku brakuje.
b) ważne, że warsztaty – jako instruktorzy ale też jako wolontariusze, prowadzą wołomińscy seniorzy. Taka forma aktywności pokazuje innym, że można być potrzebnym i przydatnym bez względu na wiek a samym instruktorom daje poczucie wartości. Jest to niezwykle ważne dla wyższego komfortu życia.
c) nasi uczestnicy często opiekują się wnukami. Po analizie naszych możliwości zaproponowaliśmy możliwość przychodzenia na warsztaty z wnukami powyżej 3 roku życia. Do tej pory z tej możliwości skorzystała jedna rodzina.
Przed nami jeszcze trzy warsztaty przygotowania ozdób i prezentów świątecznych oraz wystawa prac i prezentacja naszych działań w dniu 7 grudnia w Galerii przy Fabryczce podczas spotkania z Radami Seniorów z Mazowsza.

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.