Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2020 r. – można składać wnioski w Kobyłce

Radzymin - Opieka wytchnieniowa - nabór wniosków na 2024 r.

Ruszył nabór wniosków w programie ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, adresowanym do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Działania związane z realizacją programu będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce. Wnioski można składać bezpośrednio do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypomnijmy – w październiku 2019 roku Urząd Miasta Kobyłka we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, adresowanego do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach programu Kobyłka otrzymała wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Usługa asystenta jest formą ogólnodostępnego wsparcia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach czy w załatwieniu spraw urzędowych.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 ? 22:00, limit godzin przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 miesięcznie. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi w ramach ?Opieki wytchnieniowej?  oraz ?Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych?. Z takich form pomocy dotychczas korzystają mieszkańcy naszego miasta.

Program ten jest wsparciem w formie usługi zatrudnienia asystenta, a nie w formie przyznania wsparcia finansowego czy refundacji poniesionych kosztów.

Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów oraz koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

Więcej informacji na stronie OPS: http://opskobylka.pl/

Informacje o programie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2019-2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.